Poplatky a školné

Filter
Vysoká škola
Fakulta
Miesto štúdia
Študijný program Poplatok za štandardnú dĺžku štúdia Poplatok za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia / súbežné štúdium Poplatok za papierovú prihlášku Poplatok za elektronickú prihlášku
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav manažmentu, Bratislava
investičné plánovanie v priemyselnom podniku
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1200 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav manažmentu, Bratislava
investičné plánovanie v priemyselnom podniku
1. stupeň, D, Anglický
3500 € 3500 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav manažmentu, Bratislava
priestorové plánovanie
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1200 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav manažmentu, Bratislava
priestorové plánovanie
1. stupeň, D, Anglický
3500 € 3500 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav manažmentu, Bratislava
priestorové plánovanie
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1500 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav manažmentu, Bratislava
priestorové plánovanie
2. stupeň, D, Anglický
3500 € 3500 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave priestorové plánovanie
3. stupeň, D, Anglický
3500 € 3500 € 70 € 70 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave priestorové plánovanie
3. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 100 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav manažmentu, Bratislava
priestorové plánovanie
3. stupeň, D, Anglický
1000 € 1000 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav manažmentu, Bratislava
priestorové plánovanie
3. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 180 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav manažmentu, Bratislava
priestorové plánovanie
3. stupeň, E, Anglický, Slovenský
500 € 500 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav manažmentu, Bratislava
priestorové plánovanie
3. stupeň, E, Anglický
2400 € 2400 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav manažmentu, Bratislava
investičné plánovanie v priemyselnom podniku
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1500 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav manažmentu, Bratislava
odvetvové ekonomiky a manažment
3. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 180 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav manažmentu, Bratislava
odvetvové ekonomiky a manažment
3. stupeň, D, Anglický
1000 € 1000 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav manažmentu, Bratislava
odvetvové ekonomiky a manažment
3. stupeň, E, Anglický
2200 € 2200 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav manažmentu, Bratislava
odvetvové ekonomiky a manažment
3. stupeň, E, Anglický, Slovenský
500 € 500 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
biochémia a biofyzikálna chémia pre farmaceutické aplikácie
1. stupeň, D, Anglický
3500 € 3500 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
biochémia a biofyzikálna chémia pre farmaceutické aplikácie
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1200 € 30 € 30 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
biochémia a biofyzikálna chémia pre farmaceutické aplikácie (konverzný)
1. stupeň, D, Anglický
3500 € 3500 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
biochémia a biofyzikálna chémia pre farmaceutické aplikácie (konverzný)
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1200 € 30 € 30 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
biotechnológia
1. stupeň, D, Anglický
3500 € 3500 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
biotechnológia
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1200 € 30 € 30 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
biotechnológia (konverzný)
1. stupeň, D, Anglický
3500 € 3500 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
biotechnológia (konverzný)
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1200 € 30 € 30 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
chémia, medicínska chémia a chemické materiály
1. stupeň, D, Anglický
3500 € 3500 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
chémia, medicínska chémia a chemické materiály
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1200 € 30 € 30 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
chémia, medicínska chémia a chemické materiály (konverzný)
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1200 € 30 € 30 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
chémia, medicínska chémia a chemické materiály (konverzný)
1. stupeň, D, Anglický
3500 € 3500 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
chemické inžinierstvo
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1200 € 30 € 30 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
chemické inžinierstvo
1. stupeň, D, Anglický
3500 € 3500 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
chemické inžinierstvo (konverzný)
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1200 € 30 € 30 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
chemické inžinierstvo (konverzný)
1. stupeň, D, Anglický
3500 € 3500 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
potraviny, výživa, kozmetika
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1200 € 30 € 30 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
potraviny, výživa, kozmetika (konverzný)
1. stupeň, D, Anglický
3500 € 3500 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
potraviny, výživa, kozmetika (konverzný)
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1200 € 30 € 30 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
process control
1. stupeň, D, Anglický
3500 € 3500 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
process control (remedial)
1. stupeň, D, Anglický
3500 € 3500 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
riadenie procesov
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1200 € 30 € 30 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
riadenie procesov (konverzný)
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1200 € 30 € 30 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve
2. stupeň, D, Anglický
3500 € 3500 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1500 € 30 € 30 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
biochémia a biomedicínske technológie
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1500 € 30 € 30 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
biochémia a biomedicínske technológie
2. stupeň, D, Anglický
3500 € 3500 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
biotechnológia
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1500 € 30 € 30 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
biotechnológia
2. stupeň, D, Anglický
3500 € 3500 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
chemické inžinierstvo
2. stupeň, D, Anglický
3500 € 3500 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
chemické inžinierstvo
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1500 € 30 € 30 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
chemické technológie
2. stupeň, D, Anglický
3500 € 3500 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
chemické technológie
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1500 € 30 € 30 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
ochrana materiálov a objektov dedičstva
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1500 € 30 € 30 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
potraviny, hygiena, kozmetika
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1500 € 30 € 30 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
prírodné a syntetické polyméry
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1500 € 30 € 30 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
prírodné a syntetické polyméry
2. stupeň, D, Anglický
3500 € 3500 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
technická chémia
2. stupeň, D, Anglický
3500 € 3500 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
technická chémia
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1500 € 30 € 30 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
technológie ochrany životného prostredia
2. stupeň, D, Anglický
3500 € 3500 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
technológie ochrany životného prostredia
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1500 € 30 € 30 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
analytická chémia
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 180 € 30 € 30 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
analytická chémia
3. stupeň, D, Anglický
180 € 180 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
analytická chémia
3. stupeň, E, Anglický
2400 € 2400 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
analytická chémia
3. stupeň, E, Slovenský
600 € 600 € 30 € 30 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
anorganická chémia
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 180 € 30 € 30 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
anorganická chémia
3. stupeň, D, Anglický
180 € 180 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
anorganická chémia
3. stupeň, E, Slovenský
600 € 600 € 30 € 30 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
anorganická chémia
3. stupeň, E, Anglický
2400 € 2400 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
anorganické technológie a materiály
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 180 € 30 € 30 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
anorganické technológie a materiály
3. stupeň, D, Anglický
180 € 180 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
anorganické technológie a materiály
3. stupeň, E, Anglický
2400 € 2400 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
anorganické technológie a materiály
3. stupeň, E, Slovenský
600 € 600 € 30 € 30 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
biochémia
3. stupeň, D, Anglický
180 € 180 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
biochémia
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 180 € 30 € 30 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
biochémia
3. stupeň, E, Slovenský
600 € 600 € 30 € 30 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
biochémia
3. stupeň, E, Anglický
2400 € 2400 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
biotechnológia
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 180 € 30 € 30 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
biotechnológia
3. stupeň, D, Anglický
180 € 180 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
biotechnológia
3. stupeň, E, Anglický
2400 € 2400 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
biotechnológia
3. stupeň, E, Slovenský
600 € 600 € 30 € 30 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
biotechnológie
3. stupeň, D, Anglický, Slovenský, Český
0 € 180 € 30 € 30 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
biotechnológie
3. stupeň, D, Anglický
180 € 180 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
fyzikálna chémia
3. stupeň, D, Anglický
180 € 180 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
fyzikálna chémia
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 180 € 30 € 30 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
fyzikálna chémia
3. stupeň, E, Slovenský
600 € 600 € 30 € 30 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
fyzikálna chémia
3. stupeň, E, Anglický
2400 € 2400 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
chémia a chemické technológie
3. stupeň, D, Anglický
180 € 180 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
chémia a chemické technológie
3. stupeň, D, Anglický, Slovenský, Český
0 € 180 € 30 € 30 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
chémia a technológia požívatín
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 180 € 30 € 30 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
chémia a technológia požívatín
3. stupeň, D, Anglický
180 € 180 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
chémia a technológia požívatín
3. stupeň, E, Slovenský
600 € 600 € 30 € 30 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
chémia a technológia požívatín
3. stupeň, E, Anglický
2400 € 2400 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
chémia a technológia životného prostredia
3. stupeň, D, Anglický
180 € 180 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
chémia a technológia životného prostredia
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 180 € 30 € 30 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
chémia a technológia životného prostredia
3. stupeň, E, Slovenský
600 € 600 € 30 € 30 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
chémia a technológia životného prostredia
3. stupeň, E, Anglický
2400 € 2400 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
chemické inžinierstvo
3. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 180 € 30 € 30 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
chemické inžinierstvo
3. stupeň, D, Anglický
180 € 180 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
chemické inžinierstvo
3. stupeň, E, Anglický
2400 € 2400 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
chemické inžinierstvo
3. stupeň, E, Anglický, Slovenský
600 € 600 € 30 € 30 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
organická chémia
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 180 € 30 € 30 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
organická chémia
3. stupeň, D, Anglický
180 € 180 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
organická chémia
3. stupeň, E, Slovenský
600 € 600 € 30 € 30 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
organická chémia
3. stupeň, E, Anglický
2400 € 2400 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
riadenie procesov
3. stupeň, D, Anglický
180 € 180 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
riadenie procesov
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 180 € 30 € 30 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
riadenie procesov
3. stupeň, E, Anglický
2400 € 2400 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
riadenie procesov
3. stupeň, E, Slovenský
600 € 600 € 30 € 30 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
technológia polymérnych materiálov
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 180 € 30 € 30 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
technológia polymérnych materiálov
3. stupeň, D, Anglický
180 € 180 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
technológia polymérnych materiálov
3. stupeň, E, Anglický
2400 € 2400 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
technológia polymérnych materiálov
3. stupeň, E, Slovenský
600 € 600 € 30 € 30 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
technológie spracovania a nástroje na spracovanie polymérnych materiálov
3. stupeň, D, Anglický, Slovenský, Český
0 € 180 € 30 € 30 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta
prevádzkový technik dopravnej a výrobnej techniky
profesijne orientovaný 1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1200 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta
aplikovaná mechanika a mechatronika
1. stupeň, D, Anglický
1200 € 1200 € 80 € 80 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta
aplikovaná mechanika a mechatronika
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1200 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta
automatizácia a informatizácia strojov a procesov
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1200 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta
automobily a mobilné pracovné stroje
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1200 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta
energetické stroje a zariadenia
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1200 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta
environmentálna výrobná technika
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1200 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta
meranie a manažérstvo kvality v strojárstve
1. stupeň, D, Anglický
1200 € 1200 € 80 € 80 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta
meranie a manažérstvo kvality v strojárstve
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1200 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta
strojárske technológie a materiály
1. stupeň, D, Anglický
1200 € 1200 € 80 € 80 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta
strojárske technológie a materiály
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1200 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta
technika ochrany životného prostredia
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1200 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta
aplikovaná mechanika a mechatronika
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1800 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta
aplikovaná mechanika a mechatronika
2. stupeň, D, Anglický
4000 € 4000 € 80 € 80 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta
automatizácia a informatizácia strojov a procesov
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1800 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta
automobily a mobilné pracovné stroje
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1800 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta
energetické stroje a zariadenia
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1800 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta
environmentálna výrobná technika
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1800 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta
chemické a potravinárske stroje a zariadenia
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1800 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta
meranie a skúšobníctvo
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1800 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta
strojárske technológie a materiály
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1800 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta
výrobné systémy a manažérstvo kvality
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1800 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta
výrobné systémy a manažérstvo kvality
2. stupeň, D, Anglický
4000 € 4000 € 80 € 80 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta
aplikovaná mechanika
3. stupeň, D, Anglický
4000 € 4000 € 80 € 80 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta
aplikovaná mechanika
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 180 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta
aplikovaná mechanika
3. stupeň, E, Slovenský
1500 € 1500 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta
aplikovaná mechanika
3. stupeň, E, Anglický
2400 € 2400 € 80 € 80 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta
automatizácia a informatizácia strojov a procesov
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 180 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta
automatizácia a informatizácia strojov a procesov
3. stupeň, E, Slovenský
1500 € 1500 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta
dopravné stroje a zariadenia
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 180 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta
dopravné stroje a zariadenia
3. stupeň, E, Slovenský
1500 € 1500 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta
energetické stroje a zariadenia
3. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 180 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta
energetické stroje a zariadenia
3. stupeň, E, Anglický, Slovenský
1500 € 1500 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta
metrológia
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 180 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta
metrológia
3. stupeň, D, Anglický
4000 € 4000 € 80 € 80 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta
metrológia
3. stupeň, E, Anglický
2400 € 2400 € 80 € 80 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta
metrológia
3. stupeň, E, Slovenský
1500 € 1500 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta
procesná technika
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 180 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta
procesná technika
3. stupeň, E, Slovenský
1500 € 1500 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta
strojárske technológie a materiály
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 180 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta
strojárske technológie a materiály
3. stupeň, E, Slovenský
1500 € 1500 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta
výrobné stroje a zariadenia
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 180 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta
výrobné stroje a zariadenia
3. stupeň, D, Anglický
4000 € 4000 € 80 € 80 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta
výrobné stroje a zariadenia
3. stupeň, E, Anglický
2400 € 2400 € 80 € 80 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta
výrobné stroje a zariadenia
3. stupeň, E, Slovenský
1500 € 1500 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
aplikovaná informatika
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1200 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
automobilová mechatronika
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1200 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
elektroenergetika
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1200 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
elektronika
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1200 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
elektrotechnika
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1200 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
informačné a komunikačné technológie
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1200 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
jadrové a fyzikálne inžinierstvo
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1200 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
robotika a kybernetika
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1200 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
aplikovaná elektrotechnika
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1500 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
aplikovaná informatika
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1500 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
aplikovaná mechatronika a elektromobilita
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1500 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
elektroenergetika
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1500 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
elektronika a fotonika
2. stupeň, D, Anglický
1500 € 1500 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
elektronika a fotonika
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1500 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
jadrové a fyzikálne inžinierstvo
2. stupeň, D, Anglický
5500 € 5500 € 80 € 80 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
jadrové a fyzikálne inžinierstvo
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1500 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
kozmické inžinierstvo
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1500 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
multimediálne informačné a komunikačné technológie
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1500 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
robotika a kybernetika
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1500 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
space engineering
2. stupeň, D, Anglický
1500 € 1500 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
aplikovaná informatika
3. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 180 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
aplikovaná informatika
3. stupeň, D, Anglický
180 € 180 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
aplikovaná informatika
3. stupeň, E, Anglický, Slovenský
500 € 500 € 25 € 25 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
elektroenergetika
3. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 180 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
elektroenergetika
3. stupeň, E, Anglický, Slovenský
600 € 600 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
elektroenergetika
3. stupeň, E, Anglický
540 € 540 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
elektronika a fotonika
3. stupeň, D, Anglický
180 € 180 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
elektronika a fotonika
3. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 180 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
elektronika a fotonika
3. stupeň, E, Anglický, Slovenský
600 € 600 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
fyzikálne inžinierstvo
3. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 180 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
fyzikálne inžinierstvo
3. stupeň, D, Anglický
180 € 180 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
fyzikálne inžinierstvo
3. stupeň, E, Anglický, Slovenský
600 € 600 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
jadrová energetika
3. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 180 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
jadrová energetika
3. stupeň, E, Anglický
1200 € 1200 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
jadrová energetika
3. stupeň, E, Anglický, Slovenský
600 € 600 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
kozmické inžinierstvo
3. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 180 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
mechatronické systémy
3. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 180 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
mechatronické systémy
3. stupeň, D, Anglický
180 € 180 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
mechatronické systémy
3. stupeň, E, Anglický, Slovenský
600 € 600 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
mechatronické systémy
3. stupeň, E, Anglický
1200 € 1200 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
meracia technika
3. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 180 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
meracia technika
3. stupeň, E, Anglický
540 € 540 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
meracia technika
3. stupeň, E, Anglický, Slovenský
600 € 600 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
robotika a kybernetika
3. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 180 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
robotika a kybernetika
3. stupeň, D, Anglický
180 € 180 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
robotika a kybernetika
3. stupeň, E, Anglický, Slovenský
600 € 600 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
robotika a kybernetika
3. stupeň, E, Anglický
1200 € 1200 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
space engineering
3. stupeň, D, Anglický
180 € 180 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
telekomunikácie
3. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 180 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
telekomunikácie
3. stupeň, D, Anglický
180 € 180 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
telekomunikácie
3. stupeň, E, Anglický, Slovenský
600 € 600 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
telekomunikácie
3. stupeň, E, Anglický
1200 € 1200 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
civil engineering
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1200 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
civil engineering
1. stupeň, D, Anglický
1200 € 1200 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
geodézia a kartografia
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1200 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1200 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
krajinárstvo a krajinné plánovanie
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1200 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
matematicko-počítačové modelovanie
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1200 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
pozemné stavby a architektúra
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1200 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
technológie a manažérstvo stavieb
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1200 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
vodné stavby a vodné hospodárstvo
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1200 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
architektonické konštrukcie a projektovanie
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1800 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
civil engineering
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1800 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
civil engineering
2. stupeň, D, Anglický
1800 € 1800 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
geodézia a kartografia
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1800 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
krajinárstvo a krajinné plánovanie
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1800 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
matematicko-počítačové modelovanie
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1800 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
nosné konštrukcie stavieb
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1800 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
pozemné stavby a architektúra
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1800 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
technické zariadenia budov
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1800 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
technológia stavieb
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1800 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
vodné stavby a vodné hospodárstvo
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1800 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
aplikovaná matematika
3. stupeň, D, Anglický
180 € 180 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
aplikovaná matematika
3. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 180 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
aplikovaná matematika
3. stupeň, E, Anglický, Slovenský
1200 € 1200 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
aplikovaná matematika
3. stupeň, E, Anglický
1200 € 1200 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
geodézia a kartografia
3. stupeň, D, Anglický
180 € 180 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
geodézia a kartografia
3. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 180 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
geodézia a kartografia
3. stupeň, E, Anglický
1200 € 1200 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
geodézia a kartografia
3. stupeň, E, Anglický, Slovenský
1200 € 1200 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
krajinárstvo
3. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 180 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
krajinárstvo
3. stupeň, D, Anglický
180 € 180 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
krajinárstvo
3. stupeň, E, Anglický, Slovenský
1200 € 1200 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
krajinárstvo
3. stupeň, E, Anglický
1200 € 1200 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
technológia stavieb
3. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 180 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
technológia stavieb
3. stupeň, D, Anglický
180 € 180 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
technológia stavieb
3. stupeň, E, Anglický, Slovenský
1200 € 1200 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
technológia stavieb
3. stupeň, E, Anglický
1200 € 1200 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
teória a konštrukcie inžinierskych stavieb
3. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 180 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
teória a konštrukcie inžinierskych stavieb
3. stupeň, D, Anglický
180 € 180 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
teória a konštrukcie inžinierskych stavieb
3. stupeň, E, Anglický, Slovenský
1200 € 1200 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
teória a konštrukcie inžinierskych stavieb
3. stupeň, E, Anglický
1200 € 1200 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
teória a konštrukcie pozemných stavieb
3. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 180 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
teória a konštrukcie pozemných stavieb
3. stupeň, D, Anglický
180 € 180 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
teória a konštrukcie pozemných stavieb
3. stupeň, E, Anglický
1200 € 1200 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
teória a konštrukcie pozemných stavieb
3. stupeň, E, Anglický, Slovenský
1200 € 1200 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
teória a technika prostredia budov
3. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 180 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
teória a technika prostredia budov
3. stupeň, D, Anglický
1200 € 1200 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
teória a technika prostredia budov
3. stupeň, E, Anglický
1200 € 1200 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
teória a technika prostredia budov
3. stupeň, E, Anglický, Slovenský
1200 € 1200 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
vodohospodárske inžinierstvo
3. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 180 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
vodohospodárske inžinierstvo
3. stupeň, D, Anglický
180 € 180 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
vodohospodárske inžinierstvo
3. stupeň, E, Anglický, Slovenský
1200 € 1200 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
vodohospodárske inžinierstvo
3. stupeň, E, Anglický
1200 € 1200 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta architektúry a dizajnu
architektúra a urbanizmus
1. stupeň, D, Anglický
3600 € 3600 € 80 € 80 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta architektúry a dizajnu
architektúra a urbanizmus
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1200 € 50 € 50 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta architektúry a dizajnu
dizajn
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1200 € 50 € 50 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta architektúry a dizajnu
architektúra
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1500 € 50 € 50 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta architektúry a dizajnu
architektúra
2. stupeň, D, Anglický
3600 € 3600 € 80 € 80 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta architektúry a dizajnu
dizajn
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1500 € 50 € 50 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta architektúry a dizajnu
architektúra
3. stupeň, D, Anglický
3600 € 3600 € 80 € 80 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta architektúry a dizajnu
architektúra
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 180 € 50 € 50 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta architektúry a dizajnu
architektúra
3. stupeň, E, Slovenský
600 € 600 € 50 € 50 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta architektúry a dizajnu
architektúra
3. stupeň, E, Anglický
3600 € 3600 € 80 € 80 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta architektúry a dizajnu
dizajn
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 180 € 50 € 50 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta architektúry a dizajnu
dizajn
3. stupeň, E, Slovenský
600 € 600 € 50 € 50 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Detašované pracovisko, Dubnica nad Váhom
aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1200 € 30 € 30 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1200 € 30 € 30 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Detašované pracovisko, Brezno
integrovaná bezpečnosť
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1200 € 30 € 30 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Detašované pracovisko, Dubnica nad Váhom
integrovaná bezpečnosť
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1200 € 30 € 30 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
integrovaná bezpečnosť
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1200 € 30 € 30 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Detašované pracovisko, Dubnica nad Váhom
materiálové inžinierstvo
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1200 € 30 € 30 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
materiálové inžinierstvo
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1200 € 30 € 30 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Detašované pracovisko, Brezno
materiálové inžinierstvo
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1200 € 30 € 30 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
mechatronika v technologických zariadeniach
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1200 € 30 € 30 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Detašované pracovisko, Dubnica nad Váhom
mechatronika v technologických zariadeniach
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1200 € 30 € 30 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Detašované pracovisko, Dubnica nad Váhom
počítačová podpora výrobných technológií
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1200 € 30 € 30 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
počítačová podpora výrobných technológií
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1200 € 30 € 30 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Detašované pracovisko, Brezno
počítačová podpora výrobných technológií
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1200 € 30 € 30 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
priemyselné manažérstvo
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1200 € 30 € 30 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Detašované pracovisko, Brezno
priemyselné manažérstvo
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1200 € 30 € 30 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Detašované pracovisko, Dubnica nad Váhom
priemyselné manažérstvo
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1200 € 30 € 30 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
výrobné technológie
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1200 € 30 € 30 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Detašované pracovisko, Brezno
výrobné technológie
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1200 € 30 € 30 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Detašované pracovisko, Dubnica nad Váhom
výrobné technológie
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1200 € 30 € 30 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Detašované pracovisko, Dubnica nad Váhom
výrobné zariadenia a systémy
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1200 € 30 € 30 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Detašované pracovisko, Brezno
výrobné zariadenia a systémy
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1200 € 30 € 30 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
výrobné zariadenia a systémy
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1200 € 30 € 30 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
automatizácia a informatizácia procesov v priemysle
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1800 € 30 € 30 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
integrovaná bezpečnosť
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1800 € 30 € 30 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
materiálové inžinierstvo
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1800 € 30 € 30 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
počítačová podpora návrhu a výroby
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1800 € 30 € 30 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
priemyselné manažérstvo
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1800 € 30 € 30 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
výrobné technológie a výrobný manažment
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1800 € 30 € 30 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
automatizácia a informatizácia procesov
3. stupeň, D, Anglický
180 € 180 € 50 € 50 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
automatizácia a informatizácia procesov
3. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 180 € 30 € 30 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
automatizácia a informatizácia procesov
3. stupeň, E, Anglický, Slovenský
1000 € 1000 € 30 € 30 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
automatizácia a informatizácia procesov
3. stupeň, E, Anglický
2000 € 2000 € 50 € 50 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
integrovaná bezpečnosť
3. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 180 € 30 € 30 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
integrovaná bezpečnosť
3. stupeň, D, Anglický
180 € 180 € 50 € 50 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
integrovaná bezpečnosť
3. stupeň, E, Anglický
2000 € 2000 € 50 € 50 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
integrovaná bezpečnosť
3. stupeň, E, Anglický, Slovenský
1000 € 1000 € 30 € 30 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
priemyselné manažérstvo
3. stupeň, D, Anglický
180 € 180 € 50 € 50 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
priemyselné manažérstvo
3. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 180 € 30 € 30 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
priemyselné manažérstvo
3. stupeň, E, Anglický
2000 € 2000 € 50 € 50 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
priemyselné manažérstvo
3. stupeň, E, Anglický, Slovenský
1000 € 1000 € 30 € 30 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
progresívne materiály a materiálový dizajn
3. stupeň, D, Anglický
180 € 180 € 50 € 50 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
progresívne materiály a materiálový dizajn
3. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 180 € 30 € 30 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
progresívne materiály a materiálový dizajn
3. stupeň, E, Anglický, Slovenský
1000 € 1000 € 30 € 30 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
progresívne materiály a materiálový dizajn
3. stupeň, E, Anglický
2000 € 2000 € 50 € 50 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
strojárske technológie a materiály
3. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 180 € 30 € 30 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
strojárske technológie a materiály
3. stupeň, E, Anglický, Slovenský
1000 € 1000 € 30 € 30 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta informatiky a informačných technológií
informatika
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1500 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta informatiky a informačných technológií
informačná bezpečnosť
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1800 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta informatiky a informačných technológií
informačná bezpečnosť (konverzný)
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1800 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta informatiky a informačných technológií
inteligentné softvérové systémy
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1800 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta informatiky a informačných technológií
inteligentné softvérové systémy (konverzný)
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1800 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta informatiky a informačných technológií
aplikovaná informatika
3. stupeň, D, Anglický
180 € 180 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta informatiky a informačných technológií
aplikovaná informatika
3. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 180 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta informatiky a informačných technológií
aplikovaná informatika
3. stupeň, E, Anglický
2400 € 2400 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta informatiky a informačných technológií
aplikovaná informatika
3. stupeň, E, Anglický, Slovenský
600 € 600 € 20 € 20 €

Sumy uvedené šedou farbou nie sú aktualizované pre nasledujúci akademický rok (2024/2025).
* Pri dennej forme je štúdium na verejných a štátnych vysokých školách bezplatné. Poplatok za štúdium je vyberaný pri prekročení štandardnej dĺžky štúdia študijného programu alebo pri súbežnom štúdiu.