Civil engineering

Získanie odborného vzdelania v oblasti projektovania a výstavby rôznych stavieb potrebného pre výkon povolania alebo na postup do doktorandského stupňa štúdia.

Uplatnenie absolventov
Absolvent získa vzdelanie v celom spektre stavebných profesií s orientáciou na teoretické a praktické zameranie výstavby pozemných, inžinierskych a vodných stavieb. Dokáže prinášať vlastné, pôvodné riešenia problémov v oblasti stavebníctva, najmä pri príprave, realizácii, rekonštrukciách, sanáciách a užívaní všetkých druhov stavieb a súborov stavieb na vyšších a riadiacich úrovniach.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

1. The bachelors which are applying for directly linked study programs in master degree are to be accepted without any admission exam until three years since finished the bachelor study. That holds only for those, who did not attended given study program anytime before.

2. other applicants must pass the admission exam. It consists of subjects which are essential for the state exam from that study program which is prcursor for the master degree study. The extent of the admission exam is consistent with the state exam. The acceptance condition successful passing the admission exam.

3. In case of study program building constructions and architecture is the acceptance conditioned by passing the talent admission exam. The talent admission exam consists of three parts: cloistered work from drawing and assessment of atelier work I and II.

4. The final list of accepted students for individual study programs will be worked out on the basis of results of the state exam or admission exam and the graduate degree average from the bachelor study. In case of study program building constructions and architecture, there will also be considered results of the talent admission exam.

5. The applicants for study in English language which did not attend the bachelor degree in English language the certificate of language eligibility or admission exam from English language is required.Doplňujúce informácie

Zásady prijímacieho konania na štúdium študijných programov
druhého stupňa štúdia

INFOPodmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Zásady prijímacieho konania na štúdium študijných programov
druhého stupňa štúdiaĽutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
  • Podanie prihlášky na štúdium

    05.12.2022 - 30.04.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
15


Aktuálny počet podaných prihlášok:
22


Prílohy
  • životopis (papierová forma, elektronická forma)
  • bakalársky diplom (papierová forma, elektronická forma)
  • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma, elektronická forma)
  • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma, elektronická forma)
  • potvrdenie o zaplatení manipulačného poplatku (papierová forma, elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 3500 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 3500 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 40 €

Fakturačné údaje

Billing information

Banka: Štátna pokladnica

IBAN účtu: SK1081800000007000359533

BIC/SWIFT kód banky:  SPSRSKBA

Variabilný symbol: systém Vám pri prihlasovaní vygeneruje Váš individuálny variabilný symbol.

Do poznámky pre príjemcu uveďte Vaše priezvisko a meno, skratku študijného programu.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Peter Korčák – peter.korcak@stuba.sk
Posledná aktualizácia: 21.03.2023 02:51

Upozorniť na neaktuálne údaje