Dotazník

Vážená respondentka, vážený respondent!

V rámci projektu Portál vysokých škôl chceme spoznať Vaše skúsenosti pri práci s portálom, Vaše názory, pripomienky a návrhy na jeho skvalitnenie. Z tohto dôvodu Vám predkladáme dotazník, ktorého cieľom je zlepšenie prístupu k informáciám o vysokých školách, skvalitnenie a inovácia ďalších súvisiacich modulov. Za účelom získania presných a objektívnych informácií na túto tému Vás prosíme, aby ste odpovedali pravdivo. Dotazník je anonymný. Vyplnenie dotazníka zaberie približne 5 minút Vášho času.


Informácie o respondentovi:
































Názorové otázky na Portál vysokých škôl www.portalvs.sk:







4. Ako hodnotíte portál VŠ - www.portalvs.sk z nasledovných hľadísk?
  výborná veľmi dobrá dobrá uspokojivá zlá
















5. Využili ste počas svojej práce na Portáli VŠ nasledovné elektronické podpory používateľa (HelpDesk – podpora používateľa)?






6. Ak ste využili elektronické podpory používateľa, ako ste boli s nimi spokojný?
  veľmi čiastočne vôbec



























19. V prípade kontaktovania HELPDESKU ste boli spokojný:
  veľmi čiastočne vôbec








22. Ak áno, aký typ platenej reklamy by ste uvítali na Portáli VŠ? (možnosť viacerých odpovedí)