Architektúra

Program má pluralitný charakter a umožňuje individuálnu profiláciu absolventa. Tvorí vrcholné teoretické štádium vzdelávania architekta-projektanta a súčasne poskytuje možnosť profilácie fundovaného vedecko-výskumného pracovníka orientovaného na teoreticko-filozofické bádanie, pozitívny historiografický výskum v oblasti architektúry. Študijný program podnecuje schopnosť samostatne tvorivo pracovať na projektoch teoretického, vedeckého a výskumného charakteru, analyzovať zložité problémy odboru, identifikovať ich zákonitosti, získavať a spracovávať poznatky, ktoré znamenajú nové poznanie v odbore a novým originálnym vedeckým spôsobom riešia zvlášť zložitý problém. Študijný program pripraví absolventa na samostatnú kreatívnu vedecko-výskumnú činnosť. Uplatní sa v architektonickej vede, vo vzdelávaní a v architektonickej praxi a môže pôsobiť vo vedecko-výskumných a vedecko-pedagogických inštitúciách, vykonávať koncepčné výskumné práce v architektonických ateliéroch, pri vydávaní vedeckých, teoretických a odborných periodík.

Uplatnenie absolventov
Študijný program pripraví absolventa na samostatnú kreatívnu vedecko-výskumnú činnosť. Uplatní sa v architektonickej vede, vo vzdelávaní a v architektonickej praxi a môže pôsobiť vo vedecko-výskumných a vedecko–pedagogických inštitúciách, vykonávať koncepčné výskumné práce v architektonických ateliéroch, pri vydávaní vedeckých, teoretických a odborných periodík, vykonávať samostatné koncepčné a riadiace práce v oblasti architektúry, výstavby, ochrany pamiatok a kultúry vôbec.

Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
  • Podanie prihlášky na štúdium

    01.04.2021 - 31.05.2021

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Aktuálny počet podaných prihlášok:
14


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 3500 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 3500 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 80 €
elektronická prihláška: 80 €

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. arch. Ján Ilkovič, PhD. – jan.ilkovic@stuba.sk
Posledná aktualizácia: 31.08.2021 02:54

Upozorniť na neaktuálne údaje