Aktuality

Najnovšie články

Univerzita Komenského v Bratislave hľadá cesty, ako sa otvárať svetu: Privíta trinásť postdoktorandov zo svetových univerzít

26.11.2021

Univerzita Komenského v Bratislave prijala trinásť postdoktorandov, ktorých podporí sumou takmer štvrť milióna eur na rok. Mladí výskumní pracovníci z iných, najmä zahraničných vysokých škôl, strávia na UK postdoktorandský pobyt, počas ktorého budú…  

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitreje spoluriešiteľkou projektu na obnovu znehodnotených ekosystémov mokradí

25.11.2021

Podpora štátu v oblasti ochrany životného prostredia je zameraná v súčasnosti aj na ochranu významných území Slovenka, ktoré sú ohrozované zmenou klímy alebo ľudskými aktivitami.  

Ekonomická univerzita v Bratislave získala prestížnu medzinárodnú akreditáciu AACSB

25.11.2021

Vážené kolegyne, kolegovia, milé študentky, študenti, priatelia a priaznivci Ekonomickej univerzity v Bratislave, s potešením Vám môžem oznámiť, že Ekonomická univerzita v Bratislava úspešne ukončila medzinárodný akreditačný proces a získala…  

Stretnutie rektorov Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

24.11.2021

V tradícii stretnutí rektora STU s predchodcami vo funkcii pokračuje aj Oliver Moravčík. Dnes diskutoval s Miroslavom Fikarom, Robertom Redhammerom, Jánom Garajom, Vladimírom Bálešom, Ľudovítom Molnárom a Igorom Hudobom.  

Ľudské zdroje a rodová rovnosť na Univerzite Komenskéhov Bratislave

23.11.2021

Nadpolovičná väčšina vedkýň má obavy z kariérneho poklesu a nedostatok času na svoje pracovné aktivity. Takto by sa dal zhrnúť výsledok výskumu Stanfordskej univerzity zameraného na vplyv pandémie na akademičky.  

Osobnosti spomedzi študentov a učiteľov získali ocenenie Univerzity Komenského v Bratislave

23.11.2021

Takmer šesťdesiat študentov a učiteľov ocenil rektor UK pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva. Tradičné slávnostné podujatie sa už druhý rok pre pandémiu nekonalo, napriek tomu Univerzita Komenského v Bratislave naďalej oceňuje svojich…  

Hlaholika v novej vizuálnej identite Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

22.11.2021

Nová vizuálna identita Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave prináša originálny koncept s odkazom na hlaholiku.  

Veľvyslanec Ruskej federácie na Slovensku navštívil Univerzitu sv. Cyrila a Metoda v Trnave

15.11.2021

15. novembra 2021 sa na pôde Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave uskutočnila oficiálna návšteva mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Ruskej federácie na Slovensku Igora Bratčikova.  

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre je súčasťou nového projektu AGRIHUB CZ&SK a s ním aj Európskej komunity SmartAgriHubs

15.11.2021

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre je spolu s ďalšími siedmimi partnermi súčasťou celoeurópskej projektovej siete SmartAgriHubs, ktorej sa podarilo uspieť so spoločným projektom AgriHub made in CzechoSlovakia.  

Slovenská technická univerzita v Bratislave a Óbuda University Budapešť majú veľa spoločného

11.11.2021

Slovenská technická univerzita v Bratislave a Óbuda University Budapešť majú podobnú históriu, aktuálne problémy i výzvy. Zhodli sa na tom rektori oboch univerzít Oliver Moravčík a Levente Kovács počas návštevy maďarskej delegácie na pôde STU.