Aktuality

Najnovšie články

Fakulta ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre: Predstavili využitie Laboratória spotrebiteľských štúdií v praxi

18.07.2019

Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre v spolupráci s Regionálnou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou Trnava, Zväzom zeleninárov a zemiakárov Slovenska a Ovocinárskou úniou SR zorganizovali 18. júla Laboratory workshop day s praktickými…  

Letná škola zameraná na mapovanie a modelovanie dynamiky krajiny vo vysokom priestorovom rozlíšení

17.07.2019

Na pôde Ústavu geografie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach prebieha od 15. do 18. júla 2019 letná škola zameraná na mapovanie a modelovanie dynamiky krajiny vo vysokom priestorovom rozlíšení.  

Medzinárodná letná škola nízkouhlíkovej energetiky

15.07.2019

V dňoch 01.-11.júla 2019 sa konala v priestoroch Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave (FEI STU) medzinárodná letná škola na tému Low Carbon Energy.  

Študenti Žilinskej univerzity uspeli na svetovom finále manažérskej hry Global Management Challenge v Jekaterinburgu

15.07.2019

Od 4. do 6. júla 2019 sa študentský tím Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline pod názvom FRI Solutions zúčastnil svetového finále manažérskej hry Global Management Challenge v ruskom Jekaterinburgu, ktorého sa zúčastňujú…  

XXIV. ročník medzinárodného festivalu vysokoškolských folklórnych súborov Akademický Zvolen 2019 sa skončil. Víťaz je známy, ceny sú rozdané.

15.07.2019

Dňa 11. júla 2019 na slávnostnom galakoncerte v divadle J. G. Tajovského vo Zvolene bol vyhlásený laureát festivalu, ktorým sa stal folklórny súbor Hornád z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.  

15. ročník letnej školy pre študentov z TEC Monterrey, Mexiko

14.07.2019

V dňoch 8. júla – 2. augusta 2019 sa na Ekonomickej univerzite v Bratislave koná už 15. ročník medzinárodne etablovaného programu letnej školy pre mexických študentov z partnerskej univerzity Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de…  

Čiastočné zatmenie Mesiaca

12.07.2019

TnUAD Vás pozýva na pozorovanie čiastočného zatmenia Mesiaca, organizované Astronomickou pozorovateľňou Alojza Cvacha Trenčianskej Univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne.  

Program Baltickej Univerzity pre učiteľov - udržateľnosť uplatňovaná v medzinárodnom vzdelávaní a výučbe

10.07.2019

V rámci Programu Baltickej Univerzity sa od 26. júna do 3. júla zástupcovia z dvadsiatich univerzít z deviatich krajín pobaltského regiónu zúčastnili na plavbe po Baltickom mori. Na tejto vzdelávacej aktivite SPU v Nitre reprezentoval prof. Radovan…  

Návšteva veľvyslankyne Rakúskej republiky na pôde Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

10.07.2019

Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach navštívila v stredu 3. júla 2019 nová rakúska veľvyslankyňa Mag. Margit Bruck-Friedrich, MA.  

Fakulta bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline zorganizovala prvý ročník Letnej školy pre deti Záchranárik

10.07.2019

V dňoch 1. – 4. 7. 2019 organizovala Fakulta bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline v spolupráci so Slovenským Červeným krížom - Územným spolkom Žilina prvý ročník Letnej školy Záchranárik. Letnú školu absolvovalo 38 detí vo veku…