Aktuality

Najnovšie články

Často kladené otázky - FAQ

20.03.2019

Často kladené otázky - FAQ  

Prezident Slovenskej rektorskej konferencie prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD., navštívil Technickú univerzitu vo Zvolene.

18.03.2019

Rektor Technickej univerzity vo Zvolene Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., privítal 6. marca 2019 na pôde TUZVO prezidenta Slovenskej rektorskej konferencie prof. doc. JUDr. Mareka Šmida, PhD.  

Internátne rádio PaF oslavuje polstoročie

17.03.2019

Už 50 rokov sa internátne rozhlasové štúdio Prešovskej univerzity v Prešove (PU) Rádio PaF prihovára svojím univerzitným poslucháčom. Počas tohto obdobia prešlo značnou modernizáciou, uspelo vo viacerých súťažiach a vystriedalo sa v ňom viac ako…  

Vernisáž Čaro textilu vo Varšave

17.03.2019

Študenti a vyučujúci Oddelenia priemyselného dizajnu, študijného programu textilná technológia a návrhárstvo Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne pripravili v spolupráci so Slovenským inštitútom vo Varšave Vernisáž projektov mladých…  

Odborníci Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre vydali rozsiahlu vinársku publikáciu. Prináša najmodernejšie poznatky

15.03.2019

Nová kniha s názvom Vinárstvo, someliérstvo a enogastronómia prináša komplexné najmodernejšie poznatky z oblasti vinohradníctva, vinárstva, vinárskych technológií, chemického zloženia vína, ale aj zo someliérstva a enogastronómie.  

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici je partnerom výnimočného projektu

15.03.2019

Tento týždeň podpísala Univerzita Mateja Bela dohodu o partnerstve na realizácii národného projektu „Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti.“ Univerzita v ňom koordinuje výskum zameraný na mapovanie…  

Deň otvorených dverí

15.03.2019

Dňa 13. februára 2019 vstúpilo na pôdu šiestich fakúlt Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici približne 1260 záujemcov a záujemkýň o štúdium.  

Dejiny Sedmohradska predstavené rektorom Popom z Kluže

15.03.2019

Ioan Aurel Pop predstavil dňa 14. marca 2019 na Univerzite Komenského publikáciu Dejiny Sedmohradska o formovaní moderného Rumunska po prvej svetovej vojne, na ktorej spolupracoval s Ioanom Bolovanom. Ioan Aurel Pop je rektorom Babes-Bolyai…  

Študenti Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre tvorili na tému vody a odvahy

14.03.2019

Tému vody v spojení s odvahou rozvíjajú práce študentov Katedry výtvarnej tvorby a výchovy PF UKF. Výstavu pod názvom O2H2O otvorili nedávno v Bunkri Nitrianskej galérie, kde si ju môžete pozrieť do 24. marca. Jej kurátormi sú pedagógovia – odborní…  

Rozvoj spolupráce s Coventry University

14.03.2019

Rektor Trnavskej univerzity v Trnave13. marca 2019 prijal hostí z Britskej ambasády a zástupcov Coventry University.