Anorganické technológie a materiály

Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
Podmienky prijatia

Informácie o prijímacej skúške nájdete na stránke Informácie pre uchádzačov o štúdium na FChPT v dokumente Ďalšie podmienky prijatia na štúdium doktorandských študijných programov na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave.Podmienky pre zahraničných študentov

ECTS Information PackageKoordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Eva Danášová, eva.danasova@stuba.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Informácie o prijímacej skúške nájdete na stránke Informácie pre uchádzačov o štúdium na FChPT v dokumente Ďalšie podmienky prijatia na štúdium doktorandských študijných programov na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave.

Upozornenie: na prihlásenie na štúdium používajte jedine elektronickú prihlášku STUNepodávajte prihlášku cez portál VŠ.Forma prijímacej skúšky

písomná a ústna

Ďalšie informácie nájdete na stránke Informácie pre uchádzačov o štúdium na FChPT

 • Ďalšie podmienky prijatia na štúdium doktorandských študijných programov na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave [PDF]


 • Deň otvorených dverí

  30.01.2017

 • Deň otvorených dverí

  03.02.2017

 • Podanie prihlášky na štúdium

  25.03.2015 - 31.05.2015

 • Konanie prijímacej skúšky

  24.06.2015 - 24.06.2015

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
3


Povinné prílohy
 • osvedčenie o zdravotnej spôsobilosti
 • životopis
 • viď Ďalšie podmienky prijatia na štúdium doktorandských študijných programov na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave na http://www.fchpt.stuba.sk/docs//doc/pedagogika/2012/2012-05-29-material_10-2012.pdf


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1000 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 50 €
elektronická prihláška: 35 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica
IBAN kód: SK7881800000007000081471
SWIFT kód: SPSRSKBA

Variabilný symbol:

201500000 – v prípade podania prihlášky len v papierovej forme,
Evidenčné číslo prihlášky – v prípade podania elektronickej prihlášky

Špecifický symbol: 003 – pre oba typy prihlášok
Správa pre adresáta: Priezvisko uchádzača, PK 2015/2016

Adresát: Slovenská technická univerzita
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Radlinského 9
812 37 Bratislava

Platbu prosíme prednostne uhrádzať bankovým prevodom

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Ľuboš Čirka, PhD. – lubos.cirka@stuba.sk
Posledná aktualizácia: 23.03.2015 07:26

Upozorniť na neaktuálne údaje