Aplikovaná informatika

Absolvent bude schopný pracovať ako výskumník a/alebo dizajnér v jednej zo štyroch oblastí poznania, konkrétne Počítačová a sieťová bezpečnosť, modelovanie work-flow procesov a vnorených systémov, návrh informačných systémov a softvérových produktov pre potreby automatizácie a riadenia v priemysle a Biometria.

Uplatnenie absolventov
Absolvent študijného programu Aplikovaná informatika ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja v oblasti informačných technológií. Oblasť zberu, prenosu, uchovávania a spracovania údajov, informácií a znalostí vie absolvent vedecky analyzovať a skúmať. Dostane hlboké základy komunikácie v sieťach, protokolov, ich zabezpečenia, kryptografie, anonymnej komunikácie a mobilnej komunikácie. Pre spracovanie údajov, informácií a znalostí vie použiť pokročilé matematické metódy (zahŕňajúce algebraické štruktúry, teóriu pravdepodobnosti a matematickej štatistiky, informačno-teoretickú bezpečnosť), metódy strojového učenia, umelej inteligencie, Petriho siete, mobile computing a pod. Veľký dôraz sa kladie na bezpečnosť informačných systémov – anonymnú komunikáciu, kryptoanalýzu, kryptografické inžinierstvo, pokročilú kryptografiu (postkvantová kryptografia), biometriu, steganografiu a stegoanalýzu. Absolvent tak nájde uplatnenie na akademickej pôde, v špičkových výskumných centrách, v špičkových firmách, v priemysle, bankovom sektore a pod. vo všetkých kľúčových oblastiach aplikovanej informatiky – bezpečnosti (informačné systémy, siete), komunikačných sietí, webových technológií, mobilných technológií, softvéru a hardvéru.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
  • Podanie prihlášky na štúdium

    01.04.2024 - 31.05.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
1


Aktuálny počet podaných prihlášok:
4


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Doplňujúce informácie k ročnému školnému:
Úplné znenie smernice rektora STU o školnom a poplatkoch: https://www.stuba.sk/buxus/docs/stu/pracoviska/rektorat/odd_pravne_organizacne/UZ_Smernica_skolne%20a%20poplatky_2024_2025_D1a2_signed.pdf
prejsť na internú smernicu školy

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 40 €

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Elena Bilková – elena.bilkova@stuba.sk
Posledná aktualizácia: 17.06.2024 02:52

Upozorniť na neaktuálne údaje