Civil engineering

Získanie odborného vzdelania v oblasti projektovania a realizácie rôznych typov stavieb potrebného pre výkon povolania alebo na postup do inžinierskeho stupňa štúdia.

Uplatnenie absolventov
Absolvent bude schopný navrhovať jednoduchšie stavby, prezentovať vlastné riešenia technických a ekonomických problémov pri výstavbe rôznych druhov stavieb.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

The basic condition of acceptance is successful graduation from a high school. Students who cannot vindicate the fulfilment of this condition until 24th of June 2017 or 12th of September 2017 will be admitted conditionally. They have to vindicate all of their documents at the latest by the day of their study registration.Doplňujúce informácie

Notes for the E- Application form

- The system will generate your individual variable symbol.

- Add your name and an abbreviation of the study program you applied for to the notice for the beneficiary.Podmienky pre zahraničných študentov

Additional documents for the Application form:

- Signed curriculum vitae.

- Certified grades from high school report (in e- application form) and certified copies of high school reports.

- Certified copy of high school leaving report.

- Hardcopy proof of the application charge.

- It is permitted to send just one application form, but you may apply for more study programs. The first study program is always the priority one (the application fee will not change).

- We do not require a medical entrance examination.Bez prijímacích skúšok
áno

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Ing. Peter KorčákĽutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
  • Podanie prihlášky na štúdium

    06.12.2021 - 30.04.2022

  • Podanie dodatočnej prihlášky

    18.05.2022 - 08.08.2022

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
30


Aktuálny počet podaných prihlášok:
60


Prílohy
  • maturitné vysvedčenie (papierová forma, elektronická forma)
  • životopis (papierová forma, elektronická forma)
  • doklad o zaplatení poplatku 20,-EUR (elektronická forma)
  • známky koncoročných vysvedčení potvrdené strednou školou alebo kópie vysvedčení (papierová forma, elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 3500 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 3500 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 40 €

Fakturačné údaje

IBAN účtu: SK1081800000007000359533

BIC/SWIFT kód banky:  SPSRSKBA

Variabilný symbol: systém Vám pri prihlasovaní vygeneruje Váš individuálny variabilný symbol.

Do poznámky pre príjemcu uveďte Vaše priezvisko a meno, skratku študijného programu.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Peter Korčák – peter.korcak@stuba.sk
Posledná aktualizácia: 30.06.2022 02:51

Upozorniť na neaktuálne údaje