Centrálny register Evidencie publikačnej činnosti

Centrálny register evidencie publikačnej činnosti (CREPČ) a Centrálny register evidencie umeleckej činnosti (CREUČ) vznikli ako rozvojový projekt Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR) v rokoch 2007 - 2008.

Počas jeho riešenia boli vytvorené základné pravidlá pre zber údajov o publikačnej činnosti verejných vysokých škôl v SR a implementovaný informačný systém pre ich evidenciu (www.crepc.sk).

(CREPČ 1 - do roku 2017, CREPČ 2 - od roku 2018)

Centrálny register EPC

Krstné meno autora dokumentu (systém rozoznáva diakritiku)

Priezvisko autora dokumentu (systém rozoznáva diakritiku)

Názov dokumentu (príspevku), prípadne časť názvu