Aplikovaná mechanika a mechatronika

Uplatnenie absolventov
Súčasťou pracovných náplní absolventov je riadenie širokého spektram úloh: - inštalácia, montáž a úprava výrobných zariadení, - zlepšovanie výrobných procesov, - konštruovanie a navrhovanie mechanických dielov, - riadenie dodávateľov materiálu, - 3D tlač, - tvorba technickej dokumentácie, - optimalizácia, nastavovanie a testovanie strojných zariadení a výrobných liniek, - servis zariadení, - iné činnosti súvisiace s uvedením zariadení do prevádzky.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Uchádzači o inžinierske štúdium budú prijímaní bez prijímacej skúšky. 

https://www.sjf.stuba.sk/4189Doplňujúce informácie

INFORMÁCIE K PRIJÍMACIEMU KONANIU PRE AKADEMICKÝ ROK  2023/2024Bez prijímacích skúšok
áno

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Strojnícka fakulta STU
Mgr. Alena Cepková, PhD.
tel.: +421 908 769 899
e-mail: alena.cepkova@stuba.skForma prijímacej skúšky

Bez prijímacích skúšok  • Podanie prihlášky na štúdium

    18.03.2024 - 31.05.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
25


Aktuálny počet podaných prihlášok:
14


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1800 €
Doplňujúce informácie k ročnému školnému:
Úplné znenie smernice rektora STU o školnom a poplatkoch: https://www.stuba.sk/buxus/docs/stu/pracoviska/rektorat/odd_pravne_organizacne/UZ_Smernica_skolne%20a%20poplatky_2024_2025_D1a2_signed.pdf
prejsť na internú smernicu školy

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 40 €

Fakturačné údaje

Bankové spojenie
Štátna pokladnica, Radlinského ulica 32, 810 05 Bratislava 15, Slovenská republika
Adresát
Strojnícka fakulta - Nám. slobody 17, 81231 Bratislava

Číslo účtu

IBAN: SK09 8180 0000 0070 0034 1800
SWIFT BIC: SPSRSKBAXXX

Variabilný symbol

elektronickej prihlášky generuje informačný systém prihlášky 

Konštantný symbol

pre platbu prevodom: 0558  

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Miroslav Horvát, PhD. – miroslav.horvat@stuba.sk
Posledná aktualizácia: 29.05.2024 02:52

Upozorniť na neaktuálne údaje