Technológie a manažérstvo stavieb

Študijný program je orientovaný na výchovu absolventov v oblasti technológie výstavby pozemných a inžinierskych stavieb, technológie výroby stavebných materiálov a dielcov, návrhu technológií stavebných procesov, manažérstva stavieb na nižšom stupni riadenia (asistent stavbyvedúceho), návrhu a projektovania jednoduchých stavieb vrátane projektu organizácie výstavby, zabezpečovania kvality, ochrany životného prostredia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavbách.

Uplatnenie absolventov
Absolvent môže vykonávať funkcie a činnosti pri príprave, realizácii, rekonštrukciách a užívaní stavieb na nižších úrovniach ako stavbyvedúci a stavebný dozor, projektant POV a zariadenia staveniska, asistent manažéra stavieb, mechanizátor stavebnej výroby, manažér kvality stavby, manažér prevádzky a údržby budov, skúšobník pri preukazovaní zhody, referent bezpečnosti práce a ochrany životného prostredia.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Podmienky prijatia

INFODoplňujúce informácie

Študijný program TMSPodmienky pre zahraničných študentov

Požadované dokumentyBez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Podmienky prijatiaKoordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Štefánia VáclavíkováVšeobecné informácie k prijímacej skúške

V súčasnosti prijímame bez prijímacích skúšok. • Podanie prihlášky na štúdium

  05.12.2022 - 02.05.2023

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  17.05.2023 - 14.08.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
60


Aktuálny počet podaných prihlášok:
353


Prílohy
 • maturitné vysvedčenie (papierová forma, elektronická forma)
 • životopis (papierová forma, elektronická forma)
 • doklad o zaplatení poplatku 20,-EUR (elektronická forma)
 • známky koncoročných vysvedčení potvrdené strednou školou alebo kópie vysvedčení (papierová forma, elektronická forma)
 • doklad potvrdzujúci znalosť slovenského jazyka minimálne na úrovni B1 alebo absolvovanie maturitnej skúšky zo slovenského jazyka (papierová forma, elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1200 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 20 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

IBAN účtu: SK1081800000007000359533

BIC/SWIFT kód banky:  SPSRSKBA

Variabilný symbol: systém Vám pri prihlasovaní vygeneruje Váš individuálny variabilný symbol.

Do poznámky pre príjemcu uveďte Vaše priezvisko a meno, skratku študijného programu.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Peter Korčák – peter.korcak@stuba.sk
Posledná aktualizácia: 31.08.2023 02:51

Upozorniť na neaktuálne údaje