Chémia a technológia požívatín

Študijný program poskytuje absolventovi doktorandského štúdia hlboké špecializované poznatky zo zvolených oblastí chémie, fyziky a analýzy potravín, jednotkových procesov v potravinárstve, potravinárskej mikrobiológie, kozmetológie, hygieny a ochrany zdravia, potravinárskych a biochemických technológií. Je zameraný na samostatný vedecký výskum a vývoj v širokej oblasti potravinárstva, kozmetiky a biotechnológie.

Uplatnenie absolventov
Študijný program Chémia a technológia požívatín je ako jediný zameraný na chémiu a technológiu procesov prebiehajúcich v potravinách a kozmetických výrobkoch. Uplatnenie absolventov je potravinárskom a kozmetickom priemysle, ale aj vedeckom výskume výskumných a vzdelávacích inštitúcií v podmienkach SR, či EÚ. V týchto oblastiach sa uplatní nie len ako tvorivý a výkonný výskumný pracovník – špecialista, ale aj koordinátor výskumných a vysokošpecializovaných odborných činností v záujme produkcie bezpečných potravín a kozmetických výrobkov.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
  • Podanie prihlášky na štúdium

    01.03.2024 - 31.05.2024

  • Podanie dodatočnej prihlášky

    02.07.2024 - 15.08.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
1


Aktuálny počet podaných prihlášok:
3


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 2400 €
Doplňujúce informácie k ročnému školnému:
Úplné znenie smernice rektora STU o školnom a poplatkoch: https://www.stuba.sk/buxus/docs/stu/pracoviska/rektorat/odd_pravne_organizacne/UZ_Smernica_skolne%20a%20poplatky_2024_2025_D1a2_signed.pdf
prejsť na internú smernicu školy

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 40 €

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Ľuboš Čirka, PhD. – lubos.cirka@stuba.sk
Posledná aktualizácia: 13.07.2024 02:52

Upozorniť na neaktuálne údaje