Chémia a technológia požívatín

Študijný program poskytuje absolventovi doktorandského štúdia hlboké špecializované poznatky zo zvolených oblastí chémie, fyziky a analýzy potravín, jednotkových procesov v potravinárstve, potravinárskej mikrobiológie, kozmetológie, hygieny a ochrany zdravia, potravinárskych a biochemických technológií. Je zameraný na samostatný vedecký výskum a vývoj v širokej oblasti potravinárstva, kozmetiky a biotechnológie.

Uplatnenie absolventov
Absolvent študijného programu Chémia a technológia požívatín je pripravený odborne, vedecky a tvorivo pracovať v oblasti výskumu, vývoja, hodnotenia a rozvoja moderných postupov produkcie výrobkov potravinárstva, kozmetickej a bytovej chémie. Hlboký prírodovedný základ absolventa, podporený nadväznými predmetmi aplikovaných biochemických, mikrobiologických, analytických chemických a inžinierskych disciplín, sú predpokladom, že absolvent je schopný tvorivo pracovať, navrhovať metodické riešenia, rozvíjať nové technológie výroby a postupy kontroly v záujme bezpečnej produkcie a ochrany zdravia človeka.

Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
  • Podanie prihlášky na štúdium

    01.03.2021 - 31.05.2021

  • Podanie dodatočnej prihlášky

    15.06.2021 - 15.08.2021

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
1


Aktuálny počet podaných prihlášok:
0


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 2400 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 2400 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 40 €

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Ľuboš Čirka, PhD. – lubos.cirka@stuba.sk
Posledná aktualizácia: 31.08.2021 02:54

Upozorniť na neaktuálne údaje