Aktuality

Najnovšie články

Tradičný Deň kariéry priniesol aj nové aktivity

17.10.2019

Deň kariéry Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre vznikol z potreby čo najviac prepojiť štúdium a prax. Zámerom je sprostredkovať osobné stretnutie študentom - budúcim absolventom so zástupcami firiem, sprostredkovať im prácu, stáž,…  

Ekonomická univerzita v Bratislave podporuje Medzinárodný deň proti predkladaniu diplomoviek a iných prác napísaných na objednávku

17.10.2019

16. október patrí každý rok Celosvetovému dňu etiky a zároveň je to aj Medzinárodný deň proti predkladaniu diplomoviek a iných práce napísaných na objednávku.  

Slovenská technická univerzita v Bratislave a Univerzita Komenského v Bratislave získali 111 miliónov na výskum

15.10.2019

Dve najväčšie a najlepšie univerzity na Slovensku získali historicky najväčšiu investíciu na modernizáciu výskumnej infraštruktúry, rekonštrukciu budov a posilnenie vedeckých kapacít. Koordinačným lídrom projektu je STU, prostriedky z projektu si…  

Vo finále Učiteľa Slovenska dvaja absolventi Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

15.10.2019

V tohtoročnej súťaži o ocenenie Učiteľ Slovenska mala Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre dve želiezka v ohni – a to v podobe svojich absolventov Stanislavy Opátovej a Mareka Tótha. Celkovo sa zapojilo 70 pedagógov, ich príbehy a prihlášky…  

Spolupráca s podnikateľskou sférou prináša benefit v podobe lepšie pripraveného absolventa

14.10.2019

Na Fakulte ekonomiky a manažmentu sa pri príležitosti osláv 60. výročia jej založenia uskutočnili 8. a 9. októbra dve zaujímavé podujatia, obe so zámerom priniesť na univerzitnú pôdu viac praktických skúsenosti. Tie študentom prezentovali…  

Agrofilm 2019 pritiahol množstvo divákov

13.10.2019

35. ročník medzinárodného filmového festivalu Agrofilm 2019 sa uskutočnil v dňoch 30. septembra – 5. októbra 2019. Festival každoročne ponúka súťažnú prehliadku filmových dokumentov s tematikou poľnohospodárstva, potravinárstva, ochrany prírodných…  

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa pripojila ku kampani #EUInvestInKnowledge

13.10.2019

Ku kampani #EUInvestInKnowledge, ktorá vyzýva inštitúcie EÚ a ich lídrov zvýšiť financovanie výskumu a inovácií na európskej úrovni v novom viacročnom finančnom rámci (2021 - 2027), sa pripojila aj Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.…  

Slovenská technická univerzita v Bratislave na Noci výskumníkov 2019

11.10.2019

Už po trinásty raz sa v posledný piatok v mesiaci september uskutočnil prestížny festival vedy na Slovensku – Európska Noc výskumníkov 2019. STU doteraz nevynechala ani jeden ročník.  

Technická fakulta Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre si pripomína polstoročie svojej existencie

11.10.2019

Technická fakulta SPU v Nitre si na slávnostnom zasadnutí svojej vedeckej rady, ktoré sa konalo 10. októbra v aule univerzity, pripomenula 50. výročie založenia.  

Slovenská technická univerzita v Bratislave je lídrom spolupráce v oblasti materiálového výskumu

09.10.2019

Slovenská technická univerzita, Slovenská akadémia vied a Trenčianska univerzita podpísali Memorandum o spolupráci.