Jadrové a fyzikálne inžinierstvo

Absolventi študijného programu Jadrové a fyzikálne inžinierstvo získajú nielen dobré znalosti z matematiky, fyziky, ekonomiky a managementu, ale aj teoretické a metodologické znalosti zo základov informatiky, zručnosti v oblasti počítačovej architektúry, operačných a logických systémov, algoritmizácie a programovania. Budú oboznámení s meraniami, zberom dát a ich následného spracovania a využitia v diagnostike, či výpočtovej technike. Získajú znalosti o informačnej a komunikačnej technike, zvládnu metodiky modelovania a simulácií systémov a procesov. Tieto nevyhnutné predpoklady budú využiteľné v ďalšom štúdiu zameranom na jadrovú energetiku i materiálové inžinierstvo.

Uplatnenie absolventov
Druhý stupeň akademického vzdelávania na univerzite doma, či v zahraničí.

Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

http://www.fei.stuba.sk/generate_page.php?page_id=4430Podmienky pre zahraničných študentov

Pre zahraničných uchádzačov platia tie isté podmienky ako pre študentov zo Slovenskej republiky.Bez prijímacích skúšok
áno

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Zdravotne postihnutí študenti sa v prípade potreby môžu obrátiť na Pedagogické oddelenie fakulty.Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Upozornenie: na prihlásenie na štúdium používajte jedine elektronickú prihlášku STU. Nepodávajte prihlášku cez portál.Forma prijímacej skúšky

Žiadna • Deň otvorených dverí

  24.10.2018

 • Podanie prihlášky na štúdium

  15.01.2020 - 30.04.2020

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  01.07.2020 - 17.07.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
40


Aktuálny počet podaných prihlášok:
48


Prílohy
 • vysvedčenia za 2. a 3. ročník 4-ročnej školy


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 800 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 20 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica
Účet: SK06 8180 0000 0070 0008 4998

Variabilný symbol platby:

 • Systémom vygenerovaný (8-miestne číslo) pri podaní elektronickej prihlášky
 • 6106 pri podaní papierovej prihlášky

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Elena Bilková – elena.bilkova@stuba.sk
Posledná aktualizácia: 12.07.2020 03:02

Upozorniť na neaktuálne údaje