Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 33 406

Dátum aktualizácie údajov: 30.09.2021

Vyhľadávanie


Zobraziť zamestnancov z vysokej školy:

Fyzický počet zamestnancov:

Veková skladba:

Podiel zamestnancov pracujúcich na viac ako jednej vysokej škole: