Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 32 316

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2020

Vyhľadávanie


Zobraziť zamestnancov z vysokej školy:

Fyzický počet zamestnancov:

Veková skladba:

Podiel zamestnancov pracujúcich na viac ako jednej vysokej škole: