Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 31 927

Dátum aktualizácie údajov: 31.03.2024

Vyhľadávanie


Zobraziť zamestnancov z vysokej školy:

Fyzický počet zamestnancov:

Veková skladba:

Podiel zamestnancov pracujúcich na viac ako jednej vysokej škole: