Register zamestnancov vysokých škôl

31 623

Počet fyzických osôb

31.03.2024

Dátum aktualizácie údajov

Vyhľadávanie

  Export a Štatistiky

  Zobraziť všetky grafy
  Zobraziť zamestnancov z vysokej školy
  Názov školy Počet
  Akadémia médií, odborná vysoká škola mediálnej a marketingovej komunikácie v Bratislave 0
  Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 63
  Akadémia Policajného zboru 105
  Akadémia umení v Banskej Bystrici 145
  Bankovní institut vysoká škola, a.s., Praha 0
  Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií 15
  Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska 16
  Ekonomická univerzita v Bratislave 461
  Hochschule Fresenius gGmbH 0
  Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta - Banská Štiavnica, s. r. o., odborná vysoká škola 28
  INSTITUT SUPÉRIEUR SPÉCIALISÉ DE LA MODE (MOD´SPÉ Paris) 0
  Katolícka univerzita v Ružomberku 340
  Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem 0
  Paneurópska vysoká škola 80
  Prešovská univerzita v Prešove 649
  Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 415
  Slovenská technická univerzita v Bratislave 1417
  Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1040
  Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o. 0
  Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach 0
  Stredoeurópska vysoká škola v Skalici 0
  Technická univerzita v Košiciach 855
  Technická univerzita vo Zvolene 277
  Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 218
  Trnavská univerzita v Trnave 383
  University College Prague – Vysoká škola mezinárodních vztahů a Vysoká škola hotelová a ekonomická s.r.o. 0
  Univerzita J. Selyeho 131
  Univerzita Komenského v Bratislave 3184
  Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 480
  Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 415
  Univerzita Palackého v Olomouci 0
  Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 1165
  Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 325
  Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 309
  Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach 18
  Vysoká škola Danubius 34
  Vysoká škola DTI 46
  Vysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave 48
  Vysoká škola Goethe Uni Bratislava 0
  Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. 0
  Vysoká škola logistiky o.p.s. 18
  Vysoká škola manažmentu 18
  Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove 35
  Vysoká škola medzinárodných a veřejných vztahů Praha, o. p. s. 56
  Vysoká škola múzických umení v Bratislave 410
  Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 178
  Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o. 634
  Žilinská univerzita v Žiline 737