Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 3 435

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Forma Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Bezpečnosť a obrana štátu
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.11.2020 - 28.02.2021 01.06.2021 - 03.06.2021
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Bezpečnosť a obrana štátu
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.03.2021 - 20.04.2021
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Bezpečnosť a obrana štátu
2. stupeň , E, Slovenský
externá 01.03.2021 - 20.04.2021 12.05.2021 - 12.05.2021
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Bezpečnosť a obrana štátu
3. stupeň , E, Slovenský
externá 15.03.2021 - 15.05.2021 09.06.2021 - 09.06.2021
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Elektronické zbraňové systémy
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.11.2020 - 28.02.2021 01.06.2021 - 03.06.2021
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Elektronické zbraňové systémy
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.03.2021 - 20.04.2021
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Elektronické zbraňové systémy
2. stupeň , E, Slovenský
externá 01.03.2021 - 20.04.2021 12.05.2021 - 12.05.2021
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Elektronické zbraňové systémy
3. stupeň , E, Slovenský
externá 15.03.2021 - 15.05.2021 08.06.2021 - 08.06.2021
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Vojenské spojovacie a informačné systémy
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 01.11.2020 - 28.02.2021 01.06.2021 - 03.06.2021
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Vojenské spojovacie a informačné systémy
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 01.03.2021 - 20.04.2021
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Vojenské spojovacie a informačné systémy
2. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá 01.03.2021 - 20.04.2021 12.05.2021 - 12.05.2021
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Vojenské spojovacie a informačné systémy
3. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá 15.03.2021 - 15.05.2021 10.06.2021 - 10.06.2021
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Zbraňové systémy, zbrane a ich časti
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.11.2020 - 28.02.2021 01.06.2021 - 03.06.2021
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Zbraňové systémy, zbrane a ich časti
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 01.03.2021 - 20.04.2021
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Zbraňové systémy, zbrane a ich časti
2. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá 01.03.2021 - 20.04.2021 12.05.2021 - 12.05.2021
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Zbraňové systémy, zbrane a ich časti
3. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá 15.03.2021 - 15.05.2021 02.06.2021 - 02.06.2021
Akadémia Policajného zboru Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 29.05.2020 01.06.2020 - 13.07.2020
Akadémia Policajného zboru Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2021 08.06.2021 - 08.06.2021
Akadémia Policajného zboru Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe
1. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.03.2020 08.06.2021 - 08.06.2021
Akadémia Policajného zboru Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 09.07.2021
Akadémia Policajného zboru Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe
2. stupeň , E, Slovenský
externá do 09.07.2021
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta dramatických umení Divadelná dramaturgia a réžia
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2021 do 02.08.2021
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta dramatických umení Divadelná dramaturgia a réžia
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2021 do 02.08.2021
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta dramatických umení Divadelné umenie
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 03.05.2021
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta dramatických umení Divadelné umenie
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 03.05.2021
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta dramatických umení Filmová a televízna réžia a scenáristika
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2021 15.04.2021 - 21.04.2021
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta dramatických umení Filmová a televízna réžia a scenáristika
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.06.2021 - 10.06.2021 10.06.2021 - 17.06.2021
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta dramatických umení Filmová a televízna réžia a scenáristika
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 25.05.2021
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta dramatických umení Herectvo
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.06.2021 26.07.2021 - 28.07.2021
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta dramatických umení Herectvo
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 06.08.2021
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta múzických umení Interpretačné umenie
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.11.2021 01.02.2022 - 11.02.2022
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta múzických umení Interpretačné umenie
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2021 14.06.2021 - 16.06.2021
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta múzických umení Interpretačné umenie
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2021
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta múzických umení Interpretačné umenie
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.05.2021
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta múzických umení Kompozícia
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.11.2021 01.02.2022 - 11.02.2022
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta múzických umení Kompozícia
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2021 14.06.2021 - 16.06.2021
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta múzických umení Kompozícia
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2021
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta múzických umení Kompozícia
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.05.2021
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta výtvarných umení Grafika
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2021 14.06.2021 - 18.06.2021
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta výtvarných umení Intermédiá - digitálne médiá - audiovizuálne médiá
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2021 14.06.2021 - 18.06.2021
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta výtvarných umení Maľba
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2021 14.06.2021 - 18.06.2021
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta výtvarných umení Sochárstvo a priestorová tvorba
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2021 14.06.2021 - 18.06.2021
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta výtvarných umení Voľné výtvarné umenie
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 21.05.2021
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta výtvarných umení Voľné výtvarné umenie
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 29.04.2021
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta výtvarných umení Voľné výtvarné umenie
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 29.04.2021
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta Bankovníctvo
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 01.10.2020 - 30.04.2021 01.05.2021 - 02.07.2021
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta Daňovníctvo a daňové poradenstvo
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 01.10.2020 - 30.04.2021 01.05.2021 - 02.07.2021
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta Ekonómia a právo
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.10.2020 - 31.03.2021 14.06.2021 - 18.06.2021
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta Ekonómia a právo
1. stupeň , E, Slovenský
externá 01.10.2020 - 31.03.2021 14.06.2021 - 18.06.2021
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta Ekonomická teória
3. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 11.04.2019 - 11.06.2019 28.06.2019 - 28.06.2019

Stránka 1 z 69