Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 3 228

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Forma Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Bezpečnosť a obrana štátu
1. stupeň , D, Slovenský
denná 02.01.2022 - 28.02.2022 30.05.2022 - 03.06.2022
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Bezpečnosť a obrana štátu
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.03.2021 - 20.04.2021
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Bezpečnosť a obrana štátu
3. stupeň , E, Slovenský
externá 15.03.2021 - 15.05.2021 09.06.2021 - 09.06.2021
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Elektronické zbraňové systémy
1. stupeň , D, Slovenský
denná 02.01.2022 - 28.02.2022 30.05.2022 - 03.06.2022
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Elektronické zbraňové systémy
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.03.2021 - 20.04.2021
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Elektronické zbraňové systémy
3. stupeň , E, Slovenský
externá 15.03.2021 - 15.05.2021 08.06.2021 - 08.06.2021
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Vojenské spojovacie a informačné systémy
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 02.01.2022 - 28.02.2022 30.05.2022 - 03.06.2022
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Vojenské spojovacie a informačné systémy
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 01.03.2021 - 20.04.2021
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Vojenské spojovacie a informačné systémy
3. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá 15.03.2021 - 15.05.2021 10.06.2021 - 10.06.2021
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Zbraňové systémy, zbrane a ich časti
1. stupeň , D, Slovenský
denná 02.01.2022 - 28.02.2022 30.05.2022 - 03.06.2022
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Zbraňové systémy, zbrane a ich časti
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 01.03.2021 - 20.04.2021
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Zbraňové systémy, zbrane a ich časti
3. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá 15.03.2021 - 15.05.2021 02.06.2021 - 02.06.2021
Akadémia Policajného zboru Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.11.2022
Akadémia Policajného zboru Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 09.07.2022
Akadémia Policajného zboru Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2022
Akadémia Policajného zboru Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2023
Akadémia Policajného zboru Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe
1. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.03.2022
Akadémia Policajného zboru Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe
2. stupeň , E, Slovenský
externá do 09.07.2022
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta dramatických umení Divadelná dramaturgia a réžia
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 05.05.2023 25.05.2023 - 25.05.2023
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta dramatických umení Divadelné umenie
2. stupeň , D, Slovenský
denná 29.05.2023 - 31.05.2023 07.06.2023 - 14.06.2023
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta dramatických umení Divadelné umenie
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 02.05.2023 25.05.2023 - 25.05.2023
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta dramatických umení Divadelné umenie
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 02.05.2023 25.05.2023 - 25.05.2023
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta dramatických umení Filmová a televízna réžia a scenáristika
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2023 13.04.2023 - 20.04.2023
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta dramatických umení Filmová a televízna réžia a scenáristika
2. stupeň , D, Slovenský
denná 24.05.2023 - 02.06.2023 08.06.2023 - 09.06.2023
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta dramatických umení Filmová a televízna réžia a scenáristika
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 24.05.2023 09.06.2023 - 09.06.2023
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta dramatických umení Herectvo
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 04.04.2023 25.04.2023 - 27.04.2023
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta múzických umení Hudobné umenie
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2023 26.06.2023 - 30.06.2023
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta múzických umení Hudobné umenie
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.05.2023 26.06.2023 - 30.06.2023
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta múzických umení Interpretačné umenie
1. stupeň , D, Slovenský
denná 12.10.2022 - 30.11.2022 30.01.2023 - 07.02.2023
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta múzických umení Interpretačné umenie
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2023 13.06.2023 - 15.06.2023
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta múzických umení Kompozícia
1. stupeň , D, Slovenský
denná 12.10.2022 - 30.11.2022 30.01.2023 - 07.02.2023
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta múzických umení Kompozícia
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2023 13.06.2023 - 15.06.2023
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta výtvarných umení Intermédiá-digitálne médiá-priestorová tvorba
1. stupeň , D, Slovenský
denná 12.09.2022 - 30.11.2022 09.01.2023 - 13.01.2023
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta výtvarných umení Maľba-grafika
1. stupeň , D, Slovenský
denná 12.09.2022 - 30.11.2022 09.01.2023 - 13.01.2023
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta výtvarných umení Voľné výtvarné umenie
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 26.05.2023 20.06.2023
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta výtvarných umení Voľné výtvarné umenie
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 27.04.2023 24.05.2023 - 24.05.2023
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta výtvarných umení Voľné výtvarné umenie
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 27.04.2023 24.05.2023 - 24.05.2023
Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta hospodárskej informatiky Aktuárstvo
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.11.2021 - 30.04.2022 01.05.2022 - 24.08.2022
Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta hospodárskej informatiky Data science v ekonómii
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.11.2021 - 31.03.2022 13.06.2022 - 16.06.2022
Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta hospodárskej informatiky Data science v ekonómii
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.11.2021 - 30.04.2022 01.05.2022 - 24.08.2022
Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta hospodárskej informatiky Hospodárska informatika
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.11.2021 - 31.03.2022 13.06.2022 - 16.06.2022
Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta hospodárskej informatiky Informačný manažment
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.11.2021 - 30.04.2022 01.05.2022 - 20.06.2022
Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta hospodárskej informatiky Účtovníctvo
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.11.2021 - 31.03.2022 13.06.2022 - 16.06.2022
Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta hospodárskej informatiky Účtovníctvo a auditorstvo
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.11.2021 - 30.04.2022 01.05.2022 - 31.08.2022
Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta medzinárodných vzťahov Hospodárska diplomacia
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.11.2021 - 30.04.2022 27.06.2022 - 27.06.2022
Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta medzinárodných vzťahov Medzinárodné ekonomické vzťahy
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.11.2021 - 31.03.2022 13.06.2022 - 16.06.2022
Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta podnikového manažmentu Ekonomika a manažment podniku
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.11.2021 - 31.03.2022 13.06.2022 - 16.06.2022
Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta podnikového manažmentu Ekonomika a manažment podniku
1. stupeň , D, Anglický
denná 01.11.2021 - 31.03.2022 13.06.2022 - 16.06.2022
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta Aplikovaná ekonómia
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.11.2022 - 31.03.2023 12.06.2023 - 16.06.2023
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta Aplikovaná ekonómia
1. stupeň , D, Anglický
denná 01.11.2022 - 28.02.2023 27.03.2023 - 31.03.2023

Stránka 1 z 65