Termíny

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 3 381

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Podanie prihlášky na štúdium do Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši Bezpečnosť a obrana štátu
1. stupeň, D, Slovenský
28.02.2018 02.05.2018 - 04.05.2018
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši Bezpečnosť a obrana štátu
3. stupeň, E, Slovenský
09.05.2017 15.06.2017 - 15.06.2017
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši Elektronické zbraňové systémy
1. stupeň, D, Slovenský
28.02.2018 02.05.2018 - 04.05.2018
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši Elektronické zbraňové systémy
3. stupeň, E, Slovenský
09.05.2017 07.06.2017 - 07.06.2017
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši Vojenské spojovacie a informačné systémy
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
28.02.2018 02.05.2018 - 04.05.2018
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši Vojenské spojovacie a informačné systémy
3. stupeň, E, Anglický, Slovenský
09.05.2017 08.06.2017 - 08.06.2017
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši Zbraňové systémy, zbrane a ich časti
1. stupeň, D, Slovenský
28.02.2018 02.05.2018 - 04.05.2018
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši Zbraňové systémy, zbrane a ich časti
3. stupeň, E, Anglický, Slovenský
09.05.2017 07.06.2017 - 07.06.2017
Akadémia Policajného zboru v Bratislave Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku
1. stupeň, D, Slovenský
31.01.2017 27.03.2017 - 30.06.2017
Akadémia Policajného zboru v Bratislave Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku
2. stupeň, D, Slovenský
10.07.2017 11.07.2017 - 31.07.2017
Akadémia Policajného zboru v Bratislave Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe
1. stupeň, D, Slovenský
31.03.2017 12.06.2017
Akadémia Policajného zboru v Bratislave Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe
2. stupeň, D, Slovenský
10.07.2017 11.07.2017 - 31.07.2017
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta dramatických umení Divadelná dramaturgia a réžia
1. stupeň, D, Slovenský
22.03.2018 31.05.2018
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta dramatických umení Divadelná dramaturgia a réžia
2. stupeň, D, Slovenský
10.05.2017 09.06.2017 31.07.2017
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta dramatických umení Divadelné umenie
3. stupeň, D, Slovenský
24.03.2017 27.04.2017 31.07.2017
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta dramatických umení Divadelné umenie
3. stupeň, E, Slovenský
24.03.2017 27.04.2017 31.07.2017
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta dramatických umení Filmová a televízna réžia a scenáristika
1. stupeň, D, Slovenský
18.04.2018 - 19.04.2018 09.04.2018
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta dramatických umení Filmová a televízna réžia a scenáristika
2. stupeň, D, Slovenský
15.06.2017 22.06.2017
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta dramatických umení Filmová a televízna réžia a scenáristika
3. stupeň, D, Slovenský
31.05.2017 14.06.2017
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta dramatických umení Herectvo
1. stupeň, D, Slovenský
22.01.2018 - 23.01.2018
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta dramatických umení Herectvo
2. stupeň, D, Slovenský
31.05.2017 14.06.2017
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta múzických umení Interpretačné umenie
1. stupeň, D, Slovenský
30.11.2017 01.02.2018 - 08.02.2018
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta múzických umení Interpretačné umenie
2. stupeň, D, Slovenský
31.03.2018 18.06.2018 - 20.06.2018
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta múzických umení Interpretačné umenie
3. stupeň, D, Slovenský
31.05.2018 28.06.2018
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta múzických umení Interpretačné umenie
3. stupeň, E, Slovenský
31.05.2018 28.06.2018
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta múzických umení Kompozícia
1. stupeň, D, Slovenský
30.11.2017 01.02.2018 - 08.02.2018
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta múzických umení Kompozícia
2. stupeň, D, Slovenský
31.03.2018 18.06.2018 - 20.06.2018
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta múzických umení Kompozícia
3. stupeň, D, Slovenský
31.05.2018 28.06.2018
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta múzických umení Kompozícia
3. stupeň, E, Slovenský
31.05.2018 28.06.2018
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta výtvarných umení Grafika
1. stupeň, D, Slovenský
30.11.2017 22.01.2018 - 26.01.2018
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta výtvarných umení Intermédiá - digitálne médiá - audiovizuálne médiá
1. stupeň, D, Slovenský
30.11.2017 22.01.2018 - 26.01.2018
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta výtvarných umení Maľba
1. stupeň, D, Slovenský
30.11.2017 22.01.2018 - 26.01.2018
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta výtvarných umení Sochárstvo a priestorová tvorba
1. stupeň, D, Slovenský
30.11.2017 22.01.2018 - 26.01.2018
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta výtvarných umení Voľné výtvarné umenie
2. stupeň, D, Slovenský
01.06.2018 19.06.2018
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta výtvarných umení Voľné výtvarné umenie
3. stupeň, D, Slovenský
04.05.2018 05.06.2018
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta výtvarných umení Voľné výtvarné umenie
3. stupeň, E, Slovenský
04.05.2018 05.06.2018
Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta aplikovaných jazykov Cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia
1. stupeň, D, Nemecký, Slovenský, Španielsky
31.03.2018 11.06.2018 - 15.06.2018
Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta aplikovaných jazykov Cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia
2. stupeň, D, Nemecký, Slovenský, Španielsky
15.04.2018 02.07.2018 - 02.07.2018
Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta hospodárskej informatiky Aktuárstvo
2. stupeň, D, Slovenský
15.04.2018 30.08.2018 - 30.08.2018
Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta hospodárskej informatiky Hospodárska informatika
1. stupeň, D, Slovenský
31.03.2018 11.06.2018 - 15.06.2018
Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta hospodárskej informatiky Hospodárska informatika
1. stupeň, E, Slovenský
31.03.2018 11.06.2018 - 15.06.2018
Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta hospodárskej informatiky Informačný manažment
2. stupeň, D, Slovenský
15.04.2018 30.08.2018 - 30.08.2018
Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta hospodárskej informatiky Informačný manažment
2. stupeň, E, Slovenský
15.04.2018 30.08.2018 - 30.08.2018
Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta hospodárskej informatiky Manažérske rozhodovanie
1. stupeň, D, Slovenský
31.03.2018 11.06.2018 - 15.06.2018
Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta hospodárskej informatiky Medzinárodný finančný manažment
2. stupeň, D, Nemecký
15.04.2018 30.08.2018 - 30.08.2018
Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta hospodárskej informatiky Operačný výskum a ekonometria
2. stupeň, D, Slovenský
15.04.2018 30.08.2018 - 30.08.2018
Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta hospodárskej informatiky Štatistické metódy v ekonómii
2. stupeň, D, Slovenský
15.04.2018 30.08.2017 - 30.08.2017
Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta hospodárskej informatiky Účtovníctvo
1. stupeň, D, Slovenský
31.03.2018 11.06.2018 - 15.06.2018
Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta hospodárskej informatiky Účtovníctvo a auditorstvo
2. stupeň, D, Slovenský
15.04.2018 30.08.2018 - 30.08.2018
Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta hospodárskej informatiky Účtovníctvo a finančný manažment
2. stupeň, D, Slovenský
15.04.2018 30.08.2018 - 30.08.2018

Stránka 1 z 68