Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 4 016

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Forma Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Bezpečnosť a obrana štátu
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.11.2020 - 28.02.2021 01.06.2021 - 03.06.2021
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Bezpečnosť a obrana štátu
2. stupeň , D, Slovenský
denná 20.01.2020 - 31.03.2020
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Bezpečnosť a obrana štátu
2. stupeň , E, Slovenský
externá 20.01.2020 - 31.03.2020 12.05.2020 - 12.05.2020
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Elektronické zbraňové systémy
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.11.2020 - 28.02.2021 01.06.2021 - 03.06.2021
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Elektronické zbraňové systémy
2. stupeň , D, Slovenský
denná 20.01.2020 - 31.03.2020
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Elektronické zbraňové systémy
2. stupeň , E, Slovenský
externá 20.01.2020 - 31.03.2020 13.05.2020 - 13.05.2020
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Vojenské spojovacie a informačné systémy
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 01.11.2020 - 28.02.2021 01.06.2021 - 03.06.2021
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Vojenské spojovacie a informačné systémy
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 20.01.2020 - 31.03.2020
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Vojenské spojovacie a informačné systémy
2. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá 20.01.2020 - 31.03.2020 13.05.2020 - 13.05.2020
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Zbraňové systémy, zbrane a ich časti
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.11.2020 - 28.02.2021 01.06.2021 - 03.06.2021
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Zbraňové systémy, zbrane a ich časti
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 20.01.2020 - 31.03.2020
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Zbraňové systémy, zbrane a ich časti
2. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá 20.01.2020 - 31.03.2020 12.05.2020 - 12.05.2020
Akadémia Policajného zboru Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 15.01.2021 02.03.2021 - 08.06.2021
Akadémia Policajného zboru Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 09.07.2021
Akadémia Policajného zboru Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 29.05.2020 01.06.2020 - 13.07.2020
Akadémia Policajného zboru Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2021 08.06.2021 - 08.06.2021
Akadémia Policajného zboru Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe
1. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.03.2020 08.06.2021 - 08.06.2021
Akadémia Policajného zboru Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 09.07.2021
Akadémia Policajného zboru Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe
2. stupeň , E, Slovenský
externá do 09.07.2021
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta dramatických umení Divadelná dramaturgia a réžia
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2021 16.06.2021 do 02.08.2021
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta dramatických umení Divadelná dramaturgia a réžia
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.07.2020 do 31.07.2020
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta dramatických umení Divadelné umenie
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 08.05.2020
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta dramatických umení Divadelné umenie
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 08.05.2020
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta dramatických umení Filmová a televízna réžia a scenáristika
1. stupeň , D, Slovenský
denná 12.03.2021 - 31.03.2021 15.04.2021 - 21.04.2021
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta dramatických umení Filmová a televízna réžia a scenáristika
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.06.2020 - 12.06.2020 18.06.2020 - 24.06.2020
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta dramatických umení Filmová a televízna réžia a scenáristika
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 29.05.2020
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta dramatických umení Herectvo
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 26.03.2021 19.04.2021 - 21.04.2021
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta dramatických umení Herectvo
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 05.06.2020
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta múzických umení Interpretačné umenie
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.11.2020 01.02.2021 - 05.02.2021
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta múzických umení Interpretačné umenie
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2020 10.06.2019 - 11.06.2019
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta múzických umení Interpretačné umenie
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.06.2020
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta múzických umení Interpretačné umenie
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 30.06.2020
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta múzických umení Kompozícia
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.11.2020 01.02.2021 - 05.02.2021
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta múzických umení Kompozícia
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2020 10.06.2019
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta múzických umení Kompozícia
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.06.2020
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta múzických umení Kompozícia
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 30.06.2020
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta výtvarných umení Grafika
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.11.2020 11.01.2021 - 15.01.2021
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta výtvarných umení Intermédiá - digitálne médiá - audiovizuálne médiá
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.11.2020 11.01.2021 - 15.01.2021 do 07.05.2021
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta výtvarných umení Maľba
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.11.2020 11.01.2021 - 15.01.2021 do 07.05.2021
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta výtvarných umení Sochárstvo a priestorová tvorba
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.11.2020 11.01.2021 - 15.01.2021 do 07.05.2021
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta výtvarných umení Voľné výtvarné umenie
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 15.05.2020
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta výtvarných umení Voľné výtvarné umenie
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 15.05.2020
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta výtvarných umení Voľné výtvarné umenie
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 15.05.2020
Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta aplikovaných jazykov Cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia
1. stupeň , D, Nemecký, Slovenský, Španielsky
denná 01.01.2020 - 31.03.2020 15.06.2020 - 19.06.2020
Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta aplikovaných jazykov Cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia
2. stupeň , D, Nemecký, Slovenský, Španielsky
denná 01.01.2020 - 30.04.2020 12.06.2020 - 12.06.2020
Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta hospodárskej informatiky Aktuárstvo
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 30.04.2020 26.06.2020 - 26.06.2020
Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta hospodárskej informatiky Hospodárska informatika
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 31.03.2020 15.06.2020 - 19.06.2020
Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta hospodárskej informatiky Informačný manažment
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 30.04.2020 26.06.2020 - 26.06.2020
Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta hospodárskej informatiky Manažérske rozhodovanie
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 31.03.2020 15.06.2020 - 19.06.2020
Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta hospodárskej informatiky Operačný výskum a ekonometria
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 30.04.2020 26.06.2020 - 26.06.2020

Stránka 1 z 81