Fyzikálna chémia

Doktorandské štúdium zahŕňa širokú oblasť použitia fyzikálnych metód v chémii: chemická termodynamika, kinetika chemických reakcií, elektrochémia, atómová a molekulová spektroskopia, skupenské stavy a ich premeny, štatistická a nerovnovážna termodynamika. Oblasť záujmu sa v značnej miere prekrýva s oblasťou záujmu chemickej fyziky. Absolventi doktorandského štúdia majú v dôsledku širokého spektra aplikácií fyzikálnej chémie vynikajúcu možnosť uplatnenia nielen v oblasti školstva a vedy, ale aj v chemických laboratóriách všetkých typov, pretože v súčasnej dobe je väčšina experimentálnych zariadení založená na fyzikálnochemických postupoch.

Uplatnenie absolventov
Absolvent študijného programu Fyzikálna chémia je kompetentný uplatniť sa predovšetkým vo výskumnej sfére a v akademickom prostredí v oblastiach fyzikálnej a biofyzikálnej chémie, teoretickej a počítačovej chémia, ako aj makromolekulovej chémie. Je kompetentný viesť výskumný tím v špecializovaných chemických, biochemických a monitorovacích laboratóriách, v chemickom, potravinárskom, spracovateľskom, farmaceutickom, jadrovo-chemickom priemysle, poľnohospodárstve, v orgánoch štátnej správy. Je pripravený uplatniť sa aj v iných odboroch, najmä zdravotníctvo, environmentalistika, skúšobníctvo, kriminalistika a súdne znalectvo i informatika.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
  • Podanie prihlášky na štúdium

    01.03.2024 - 31.05.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
3


Aktuálny počet podaných prihlášok:
2


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 2400 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 2400 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 40 €

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Ľuboš Čirka, PhD. – lubos.cirka@stuba.sk
Posledná aktualizácia: 25.04.2024 02:51

Upozorniť na neaktuálne údaje