Nájdených 38 kurzov

Zobrazenie:
Zoradenie:

Prehľad kurzov

Modul eVzdelávanie vznikol za účelom evidencie vysokoškolských e-kurzov a e-objektov.

Modul je určený najmä pre učiteľov VŠ, aby získali prehľad, ktoré kurzy a v akom rozsahu sú na slovenských VŠ vyvinuté, aby mohli nadviazať spoluprácu s autormi týchto kurzov, aby sa predchádzalo zbytočnej práci – tvorbe duplicít kurzov, ak už bol kurz s určitou témou vyvinutý, ak je ho možné použiť v študijnom programe alebo ako ďalšiu podporu výučby. Modul môže slúžiť aj na možný výber gestorov predmetov s už pripravenou podporou výučby. Modul je určený aj študentom všetkých stupňov štúdia, ktorí si môžu takouto formou nájsť ďalšie zdroje pre štúdium, nakoľko dosť kurzov, resp. objektov je voľne prístupných, resp. ich je možné študovať na diaľku.


Názov kurzu Škola Autor
Ekonometria SPU Martina Majorová
Aplikovaný interiérový dizajn SPU Ing. Dagmar Hillová, PhD.
Obnoviteľné zdroje pre rozvoj vidieka SPU Zuzana Palkova
Úvod do OS UNIX UKF Peter Švec
Seminár z informačných technológií UKF
Prípravný kurz na Toefl VŠM Ela Csibova, ecsibova@vsm.sk, kontakt 02.6381.0601
Úvod do štatistiky SPU Martina Majorová
Sadovnícke kvetinárstvo II. SPU Ing. Dagmar Hillová, PhD.
Systematika rezu stromov SPU prof. Ing. Viera Paganová,PhD.
Techniky stabilizácie stromov v sídlach SPU Ing. Ján Kollár,PhD.

Filter

Ste organizátorom elektronického vzdelávacieho kurzu a máte záujem pridať ho do databázy kurzov na Portál VŠ?

Pridať kurz