Nájdených 35 kurzov

Zobrazenie:
Zoradenie:

Prehľad kurzov

Modul eVzdelávanie vznikol za účelom evidencie vysokoškolských e-kurzov a e-objektov.

Modul je určený najmä pre učiteľov VŠ, aby získali prehľad, ktoré kurzy a v akom rozsahu sú na slovenských VŠ vyvinuté, aby mohli nadviazať spoluprácu s autormi týchto kurzov, aby sa predchádzalo zbytočnej práci – tvorbe duplicít kurzov, ak už bol kurz s určitou témou vyvinutý, ak je ho možné použiť v študijnom programe alebo ako ďalšiu podporu výučby. Modul môže slúžiť aj na možný výber gestorov predmetov s už pripravenou podporou výučby. Modul je určený aj študentom všetkých stupňov štúdia, ktorí si môžu takouto formou nájsť ďalšie zdroje pre štúdium, nakoľko dosť kurzov, resp. objektov je voľne prístupných, resp. ich je možné študovať na diaľku.


Názov kurzu Škola Autor
Tabuľkový kalkulátor (Tabuľkový procesor) UKF Mgr. Martin Vozár, PhD.
Applied English Lexicology SPU Katarína Veselá
Moodle KI UKF UKF Martin Cápay
MOODLE - začíname s novým kurzom SPU Ing. Ľubica Šemeláková
Ochrana stromov pri stavebnej činnosti SPU prof. Ing. Viera Paganová,PhD.
Obnoviteľné zdroje pre rozvoj vidieka SPU Zuzana Palkova
Databázové systémy UKF Martin Drlík
Programovanie 1 - Delphi UKF Martin Cápay
Viera Palmárová
Ján Skalka
Počítačové siete 1 UKF Peter Švec
Marek Vrábel
Milan Turčáni
Aplikovaný interiérový dizajn SPU Ing. Dagmar Hillová, PhD.

Filter

Ste organizátorom elektronického vzdelávacieho kurzu a máte záujem pridať ho do databázy kurzov na Portál VŠ?

Pridať kurz