Fees and tuition fees

Filter
University
Faculty
Place of study
Study program Fee for standard length of study Fee for exceeding the standard length of study / parallel study Fee for paper application Fee for E-application
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav manažmentu, Bratislava
investičné plánovanie v priemyselnom podniku
1. degree, D, Slovenský
0 € 600 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav manažmentu, Bratislava
investičné plánovanie v priemyselnom podniku
1. degree, D, Anglický
3500 € 3500 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav manažmentu, Bratislava
priestorové plánovanie
1. degree, D, Slovenský
0 € 600 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav manažmentu, Bratislava
priestorové plánovanie
1. degree, D, Anglický
3500 € 3500 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav manažmentu, Bratislava
priestorové plánovanie
2. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav manažmentu, Bratislava
priestorové plánovanie
2. degree, D, Anglický
3500 € 3500 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav manažmentu, Bratislava
priestorové plánovanie
3. degree, D, Anglický
1000 € 1000 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav manažmentu, Bratislava
priestorové plánovanie
3. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 100 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave priestorové plánovanie
3. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 100 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave priestorové plánovanie
3. degree, D, Anglický
3500 € 3500 € 70 € 70 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav manažmentu, Bratislava
priestorové plánovanie
3. degree, E, Anglický, Slovenský
500 € 500 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav manažmentu, Bratislava
priestorové plánovanie
3. degree, E, Anglický
2400 € 2400 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav manažmentu, Bratislava
investičné plánovanie v priemyselnom podniku
2. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav manažmentu, Bratislava
investičné plánovanie v priemyselnom podniku
2. degree, D, Anglický
3500 € 3500 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav manažmentu, Bratislava
odvetvové ekonomiky a manažment
3. degree, D, Anglický
1000 € 1000 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav manažmentu, Bratislava
odvetvové ekonomiky a manažment
3. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 100 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav manažmentu, Bratislava
odvetvové ekonomiky a manažment
3. degree, E, Anglický, Slovenský
500 € 500 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav manažmentu, Bratislava
odvetvové ekonomiky a manažment
3. degree, E, Anglický
2200 € 2200 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
biochémia a biofyzikálna chémia pre farmaceutické aplikácie
1. degree, D, Anglický
3500 € 3500 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
biochémia a biofyzikálna chémia pre farmaceutické aplikácie
1. degree, D, Slovenský
0 € 600 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
biochémia a biofyzikálna chémia pre farmaceutické aplikácie (konverzný)
1. degree, D, Slovenský
0 € 600 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
biochémia a biofyzikálna chémia pre farmaceutické aplikácie (konverzný)
1. degree, D, Anglický
3500 € 3500 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
biotechnológia
1. degree, D, Anglický
3500 € 3500 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
biotechnológia
1. degree, D, Slovenský
0 € 600 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
biotechnológia (konverzný)
1. degree, D, Slovenský
0 € 600 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
biotechnológia (konverzný)
1. degree, D, Anglický
3500 € 3500 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
chémia, medicínska chémia a chemické materiály
1. degree, D, Slovenský
0 € 600 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
chémia, medicínska chémia a chemické materiály
1. degree, D, Anglický
3500 € 3500 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
chémia, medicínska chémia a chemické materiály (konverzný)
1. degree, D, Slovenský
0 € 600 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
chémia, medicínska chémia a chemické materiály (konverzný)
1. degree, D, Anglický
3500 € 3500 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
chemické inžinierstvo
1. degree, D, Anglický
3500 € 3500 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
chemické inžinierstvo
1. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 600 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
chemické inžinierstvo (konverzný)
1. degree, D, Anglický
3500 € 3500 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
chemické inžinierstvo (konverzný)
1. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 600 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
potraviny, výživa, kozmetika
1. degree, D, Slovenský
0 € 600 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
potraviny, výživa, kozmetika (konverzný)
1. degree, D, Anglický
3500 € 3500 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
potraviny, výživa, kozmetika (konverzný)
1. degree, D, Slovenský
0 € 600 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
process control
1. degree, D, Anglický
3500 € 3500 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
process control (remedial)
1. degree, D, Anglický
3500 € 3500 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
riadenie procesov
1. degree, D, Slovenský
0 € 600 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
riadenie procesov (konverzný)
1. degree, D, Slovenský
0 € 600 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve
2. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 800 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve
2. degree, D, Anglický
1500 € 1500 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
biochémia a biomedicínske technológie
2. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
biochémia a biomedicínske technológie
2. degree, D, Anglický
1500 € 1500 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
biotechnológia
2. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
biotechnológia
2. degree, D, Anglický
1500 € 1500 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
chemické inžinierstvo
2. degree, D, Anglický
1500 € 1500 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
chemické inžinierstvo
2. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 800 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
chemické technológie
2. degree, D, Anglický
1500 € 1500 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
chemické technológie
2. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 800 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
ochrana materiálov a objektov dedičstva
2. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
potraviny, hygiena, kozmetika
2. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
prírodné a syntetické polyméry
2. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
prírodné a syntetické polyméry
2. degree, D, Anglický
1500 € 1500 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
riadenie technologických procesov v chémii a potravinárstve
2. degree, D, Anglický
1500 € 1500 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
riadenie technologických procesov v chémii a potravinárstve
2. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
technická chémia
2. degree, D, Anglický
1500 € 1500 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
technická chémia
2. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
technológie ochrany životného prostredia
2. degree, D, Anglický
1500 € 1500 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
technológie ochrany životného prostredia
2. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
výživa a hodnotenie kvality potravín
2. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
analytická chémia
3. degree, D, Anglický
500 € 500 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
analytická chémia
3. degree, D, Slovenský
0 € 100 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
analytická chémia
3. degree, E, Slovenský
500 € 500 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
analytická chémia
3. degree, E, Anglický
2400 € 2400 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
anorganická chémia
3. degree, D, Anglický
500 € 500 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
anorganická chémia
3. degree, D, Slovenský
0 € 100 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
anorganická chémia
3. degree, E, Slovenský
500 € 500 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
anorganická chémia
3. degree, E, Anglický
2400 € 2400 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
anorganické technológie a materiály
3. degree, D, Slovenský
0 € 100 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
anorganické technológie a materiály
3. degree, D, Anglický
500 € 500 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
anorganické technológie a materiály
3. degree, E, Anglický
2400 € 2400 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
anorganické technológie a materiály
3. degree, E, Slovenský
500 € 500 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
biochémia
3. degree, D, Slovenský
0 € 100 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
biochémia
3. degree, D, Anglický
500 € 500 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
biochémia
3. degree, E, Anglický
2400 € 2400 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
biochémia
3. degree, E, Slovenský
500 € 500 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
biotechnológia
3. degree, D, Anglický
500 € 500 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
biotechnológia
3. degree, D, Slovenský
0 € 100 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
biotechnológia
3. degree, E, Anglický
2400 € 2400 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
biotechnológia
3. degree, E, Slovenský
500 € 500 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
biotechnológie
3. degree, D, Anglický
500 € 500 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
biotechnológie
3. degree, D, Anglický, Slovenský, Český
0 € 100 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
fyzikálna chémia
3. degree, D, Anglický
500 € 500 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
fyzikálna chémia
3. degree, D, Slovenský
0 € 100 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
fyzikálna chémia
3. degree, E, Anglický
2400 € 2400 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
fyzikálna chémia
3. degree, E, Slovenský
500 € 500 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
chémia a chemické technológie
3. degree, D, Anglický
500 € 500 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
chémia a chemické technológie
3. degree, D, Anglický, Slovenský, Český
0 € 100 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
chémia a technológia požívatín
3. degree, D, Slovenský
0 € 100 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
chémia a technológia požívatín
3. degree, D, Anglický
500 € 500 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
chémia a technológia požívatín
3. degree, E, Anglický
2400 € 2400 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
chémia a technológia požívatín
3. degree, E, Slovenský
500 € 500 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
chémia a technológia životného prostredia
3. degree, D, Anglický
500 € 500 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
chémia a technológia životného prostredia
3. degree, D, Slovenský
0 € 100 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
chémia a technológia životného prostredia
3. degree, E, Anglický
2400 € 2400 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
chémia a technológia životného prostredia
3. degree, E, Slovenský
500 € 500 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
chemická fyzika
3. degree, D, Slovenský
0 € 100 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
chemická fyzika
3. degree, D, Anglický
500 € 500 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
chemická fyzika
3. degree, E, Slovenský
500 € 500 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
chemická fyzika
3. degree, E, Anglický
2400 € 2400 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
chemické inžinierstvo
3. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 100 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
chemické inžinierstvo
3. degree, D, Anglický
500 € 500 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
chemické inžinierstvo
3. degree, E, Anglický, Slovenský
500 € 500 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
chemické inžinierstvo
3. degree, E, Anglický
2400 € 2400 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
makromolekulová chémia
3. degree, D, Anglický
500 € 500 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
makromolekulová chémia
3. degree, D, Slovenský
0 € 100 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
makromolekulová chémia
3. degree, E, Slovenský
500 € 500 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
makromolekulová chémia
3. degree, E, Anglický
2400 € 2400 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
ochrana materiálov a objektov dedičstva
3. degree, D, Anglický
500 € 500 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
ochrana materiálov a objektov dedičstva
3. degree, D, Slovenský
0 € 100 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
ochrana materiálov a objektov dedičstva
3. degree, E, Anglický
2400 € 2400 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
ochrana materiálov a objektov dedičstva
3. degree, E, Slovenský
500 € 500 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
organická chémia
3. degree, D, Anglický
500 € 500 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
organická chémia
3. degree, D, Slovenský
0 € 100 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
organická chémia
3. degree, E, Slovenský
500 € 500 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
organická chémia
3. degree, E, Anglický
2400 € 2400 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
organická technológia a technológia palív
3. degree, D, Anglický
500 € 500 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
organická technológia a technológia palív
3. degree, D, Slovenský
0 € 100 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
organická technológia a technológia palív
3. degree, E, Anglický
2400 € 2400 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
organická technológia a technológia palív
3. degree, E, Slovenský
500 € 500 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
riadenie procesov
3. degree, D, Slovenský
0 € 100 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
riadenie procesov
3. degree, D, Anglický
500 € 500 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
riadenie procesov
3. degree, E, Slovenský
500 € 500 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
riadenie procesov
3. degree, E, Anglický
2400 € 2400 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
technológia polymérnych materiálov
3. degree, D, Anglický
500 € 500 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
technológia polymérnych materiálov
3. degree, D, Slovenský
0 € 100 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
technológia polymérnych materiálov
3. degree, E, Anglický
2400 € 2400 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
technológia polymérnych materiálov
3. degree, E, Slovenský
500 € 500 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
technológie spracovania a nástroje na spracovanie polymérnych materiálov
3. degree, D, Anglický, Slovenský, Český
0 € 100 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
teoretická a počítačová chémia
3. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 100 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
teoretická a počítačová chémia
3. degree, D, Anglický
500 € 500 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
teoretická a počítačová chémia
3. degree, E, Anglický, Slovenský
500 € 500 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
teoretická a počítačová chémia
3. degree, E, Anglický
2400 € 2400 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta
prevádzkový technik dopravnej a výrobnej techniky
profesijne orientovaný 1. degree, D, Slovenský
0 € 600 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta
aplikovaná mechanika a mechatronika
1. degree, D, Anglický
4000 € 4000 € 80 € 80 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta
aplikovaná mechanika a mechatronika
1. degree, D, Slovenský
0 € 600 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta
automatizácia a informatizácia strojov a procesov
1. degree, D, Slovenský
0 € 600 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta
automobily a mobilné pracovné stroje
1. degree, D, Slovenský
4000 € 4000 € 25 € 25 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta
automobily a mobilné pracovné stroje
1. degree, D, Slovenský
0 € 600 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta
energetické stroje a zariadenia
1. degree, D, Slovenský
0 € 600 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta
environmentálna výrobná technika
1. degree, D, Slovenský
0 € 600 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta
meranie a manažérstvo kvality v strojárstve
1. degree, D, Slovenský
0 € 600 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta
meranie a manažérstvo kvality v strojárstve
1. degree, D, Anglický
4000 € 4000 € 80 € 80 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta
strojárske technológie a materiály
1. degree, D, Slovenský
0 € 600 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta
strojárske technológie a materiály
1. degree, D, Anglický
4000 € 4000 € 80 € 80 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta
technika ochrany životného prostredia
1. degree, D, Slovenský
0 € 600 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta
aplikovaná mechanika a mechatronika
2. degree, D, Anglický
4000 € 4000 € 80 € 80 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta
aplikovaná mechanika a mechatronika
2. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta
automatizácia a informatizácia strojov a procesov
2. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta
automobily a mobilné pracovné stroje
2. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta
energetické stroje a zariadenia
2. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta
environmentálna výrobná technika
2. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta
chemické a potravinárske stroje a zariadenia
2. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta
meranie a skúšobníctvo
2. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta
strojárske technológie a materiály
2. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta
výrobné systémy a manažérstvo kvality
2. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta
výrobné systémy a manažérstvo kvality
2. degree, D, Anglický
4000 € 4000 € 80 € 80 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta
aplikovaná mechanika
3. degree, D, Slovenský
0 € 100 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta
aplikovaná mechanika
3. degree, D, Anglický
4000 € 4000 € 80 € 80 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta
aplikovaná mechanika
3. degree, E, Anglický
2400 € 2400 € 80 € 80 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta
aplikovaná mechanika
3. degree, E, Slovenský
1500 € 1500 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta
automatizácia a informatizácia strojov a procesov
3. degree, D, Slovenský
0 € 100 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta
automatizácia a informatizácia strojov a procesov
3. degree, E, Slovenský
1500 € 1500 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta
dopravné stroje a zariadenia
3. degree, D, Slovenský
0 € 100 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta
dopravné stroje a zariadenia
3. degree, E, Slovenský
1500 € 1500 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta
energetické stroje a zariadenia
3. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 100 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta
energetické stroje a zariadenia
3. degree, E, Anglický, Slovenský
1500 € 1500 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta
metrológia
3. degree, D, Anglický
4000 € 4000 € 80 € 80 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta
metrológia
3. degree, D, Slovenský
0 € 100 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta
metrológia
3. degree, E, Slovenský
1500 € 1500 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta
metrológia
3. degree, E, Anglický
2400 € 2400 € 80 € 80 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta
procesná technika
3. degree, D, Slovenský
0 € 100 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta
procesná technika
3. degree, E, Slovenský
1500 € 1500 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta
strojárske technológie a materiály
3. degree, D, Slovenský
0 € 100 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta
strojárske technológie a materiály
3. degree, E, Slovenský
1500 € 1500 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta
výrobné stroje a zariadenia
3. degree, D, Anglický
4000 € 4000 € 80 € 80 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta
výrobné stroje a zariadenia
3. degree, D, Slovenský
0 € 100 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta
výrobné stroje a zariadenia
3. degree, E, Slovenský
1500 € 1500 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta
výrobné stroje a zariadenia
3. degree, E, Anglický
2400 € 2400 € 80 € 80 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
aplikovaná informatika
1. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
aplikovaná informatika
1. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 0 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
automobilová mechatronika
1. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
automobilová mechatronika
1. degree, D, Slovenský
0 € 0 € 0 € 0 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
elektroenergetika
1. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
elektronika
1. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
elektrotechnika
1. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
informačné a komunikačné technológie
1. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
jadrové a fyzikálne inžinierstvo
1. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
robotika a kybernetika
1. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
telekomunikácie
1. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
aplikovaná elektrotechnika
2. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
aplikovaná elektrotechnika
2. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
aplikovaná informatika
2. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
aplikovaná mechatronika a elektromobilita
2. degree, D, Anglický
3500 € 3500 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
aplikovaná mechatronika a elektromobilita
2. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
elektroenergetika
2. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
elektronika a fotonika
2. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
elektronika a fotonika
2. degree, D, Anglický
3000 € 3000 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
jadrové a fyzikálne inžinierstvo
2. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
jadrové a fyzikálne inžinierstvo
2. degree, D, Anglický
5500 € 5500 € 80 € 80 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
kozmické inžinierstvo
2. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 1000 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
kozmické inžinierstvo
2. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 1000 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
multimediálne informačné a komunikačné technológie
2. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
robotika a kybernetika
2. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
space engineering
2. degree, D, Anglický
3000 € 3000 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
aplikovaná informatika
3. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 100 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
aplikovaná informatika
3. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
aplikovaná informatika
3. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 1000 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
aplikovaná informatika
3. degree, E, Anglický, Slovenský
500 € 500 € 0 € 25 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
aplikovaná informatika
3. degree, E, Anglický, Slovenský
500 € 500 € 25 € 25 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
elektroenergetika
3. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 100 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
elektroenergetika
3. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 1000 € 0 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
elektroenergetika
3. degree, E, Anglický, Slovenský
500 € 500 € 0 € 25 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
elektroenergetika
3. degree, E, Anglický, Slovenský
500 € 500 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
elektronika a fotonika
3. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 1000 € 0 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
elektronika a fotonika
3. degree, D, Anglický
4000 € 4000 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
elektronika a fotonika
3. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 100 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
elektronika a fotonika
3. degree, E, Anglický, Slovenský
500 € 500 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
elektronika a fotonika
3. degree, E, Anglický, Slovenský
500 € 500 € 0 € 25 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
fyzikálne inžinierstvo
3. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 1000 € 0 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
fyzikálne inžinierstvo
3. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 100 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
fyzikálne inžinierstvo
3. degree, D, Anglický
6000 € 6000 € 80 € 80 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
fyzikálne inžinierstvo
3. degree, E, Anglický, Slovenský
500 € 500 € 0 € 25 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
fyzikálne inžinierstvo
3. degree, E, Anglický, Slovenský
500 € 500 € 25 € 25 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
jadrová energetika
3. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 1000 € 0 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
jadrová energetika
3. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 100 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
jadrová energetika
3. degree, E, Anglický, Slovenský
500 € 500 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
jadrová energetika
3. degree, E, Anglický, Slovenský
500 € 500 € 0 € 25 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
kozmické inžinierstvo
3. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 100 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
mechatronické systémy
3. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 1000 € 0 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
mechatronické systémy
3. degree, D, Anglický
3500 € 3500 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
mechatronické systémy
3. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 100 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
mechatronické systémy
3. degree, E, Anglický, Slovenský
500 € 500 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
mechatronické systémy
3. degree, E, Anglický, Slovenský
500 € 500 € 0 € 25 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
mechatronické systémy
3. degree, E, Anglický
2400 € 2400 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
meracia technika
3. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 100 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
meracia technika
3. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 1000 € 0 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
meracia technika
3. degree, E, Anglický, Slovenský
500 € 500 € 0 € 25 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
meracia technika
3. degree, E, Anglický, Slovenský
500 € 500 € 25 € 25 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
robotika a kybernetika
3. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 100 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
robotika a kybernetika
3. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 1000 € 0 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
robotika a kybernetika
3. degree, D, Anglický
3500 € 3500 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
robotika a kybernetika
3. degree, E, Anglický, Slovenský
500 € 500 € 0 € 25 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
robotika a kybernetika
3. degree, E, Anglický
2400 € 2400 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
robotika a kybernetika
3. degree, E, Anglický, Slovenský
500 € 500 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
space engineering
3. degree, D, Anglický
3500 € 3500 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
telekomunikácie
3. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 100 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
telekomunikácie
3. degree, D, Anglický
3500 € 3500 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
telekomunikácie
3. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 1000 € 0 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
telekomunikácie
3. degree, E, Anglický, Slovenský
500 € 500 € 0 € 25 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
telekomunikácie
3. degree, E, Anglický
2400 € 2400 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
telekomunikácie
3. degree, E, Anglický, Slovenský
500 € 500 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
teoretická elektrotechnika
3. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 100 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
teoretická elektrotechnika
3. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 1000 € 0 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
teoretická elektrotechnika
3. degree, E, Anglický, Slovenský
500 € 500 € 0 € 25 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
teoretická elektrotechnika
3. degree, E, Anglický, Slovenský
500 € 500 € 25 € 25 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
civil engineering
1. degree, D, Anglický
3500 € 3500 € 80 € 80 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
civil engineering
1. degree, D, Anglický
3500 € 3500 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
civil engineering
1. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 600 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
civil engineering
1. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 600 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
geodézia a kartografia
1. degree, D, Slovenský
0 € 600 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
1. degree, D, Slovenský
0 € 600 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
krajinárstvo a krajinné plánovanie
1. degree, D, Slovenský
0 € 600 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
krajinárstvo a krajinné plánovanie
1. degree, D, Slovenský
600 € 600 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
matematicko-počítačové modelovanie
1. degree, D, Slovenský
0 € 600 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
pozemné stavby a architektúra
1. degree, D, Slovenský
0 € 600 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
technológie a manažérstvo stavieb
1. degree, D, Slovenský
0 € 600 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
vodné stavby a vodné hospodárstvo
1. degree, D, Slovenský
0 € 600 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
architektonické konštrukcie a projektovanie
2. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
civil engineering
2. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 800 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
civil engineering
2. degree, D, Anglický
3500 € 3500 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
geodézia a kartografia
2. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
krajinárstvo a krajinné plánovanie
2. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
matematicko-počítačové modelovanie
2. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
nosné konštrukcie stavieb
2. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
pozemné stavby a architektúra
2. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
stavby na ochranu územia
2. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
stavebné inžinierstvo
2. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 80 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
technické zariadenia budov
2. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
technológia stavieb
2. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
vodné stavby a vodné hospodárstvo
2. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
aplikovaná matematika
3. degree, D, Anglický
1000 € 1000 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
aplikovaná matematika
3. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 100 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
aplikovaná matematika
3. degree, E, Anglický, Slovenský
1000 € 1000 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
aplikovaná matematika
3. degree, E, Anglický
1000 € 1000 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
aplikovaná mechanika
3. degree, D, Anglický
1000 € 1000 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
aplikovaná mechanika
3. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 100 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
aplikovaná mechanika
3. degree, E, Anglický, Slovenský
1000 € 1000 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
aplikovaná mechanika
3. degree, E, Anglický
1000 € 1000 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
geodézia a kartografia
3. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 100 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
geodézia a kartografia
3. degree, D, Anglický
1000 € 1000 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
geodézia a kartografia
3. degree, E, Anglický
1000 € 1000 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
geodézia a kartografia
3. degree, E, Anglický, Slovenský
1000 € 1000 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
krajinárstvo
3. degree, D, Anglický
1000 € 1000 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
krajinárstvo
3. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 100 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
krajinárstvo
3. degree, E, Anglický
1000 € 1000 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
krajinárstvo
3. degree, E, Anglický, Slovenský
1000 € 1000 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
technológia stavieb
3. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 100 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
technológia stavieb
3. degree, D, Anglický
1000 € 1000 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
technológia stavieb
3. degree, E, Anglický, Slovenský
1000 € 1000 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
technológia stavieb
3. degree, E, Anglický
1000 € 1000 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
teória a konštrukcie inžinierskych stavieb
3. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 100 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
teória a konštrukcie inžinierskych stavieb
3. degree, D, Anglický
1000 € 1000 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
teória a konštrukcie inžinierskych stavieb
3. degree, E, Anglický
1000 € 1000 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
teória a konštrukcie inžinierskych stavieb
3. degree, E, Anglický, Slovenský
1000 € 1000 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
teória a konštrukcie pozemných stavieb
3. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 100 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
teória a konštrukcie pozemných stavieb
3. degree, D, Anglický
1000 € 1000 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
teória a konštrukcie pozemných stavieb
3. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 1000 € 0 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
teória a konštrukcie pozemných stavieb
3. degree, E, Anglický, Slovenský
0 € 1000 € 0 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
teória a konštrukcie pozemných stavieb
3. degree, E, Anglický
1000 € 1000 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
teória a konštrukcie pozemných stavieb
3. degree, E, Anglický, Slovenský
1000 € 1000 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
teória a technika prostredia budov
3. degree, D, Anglický
1000 € 1000 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
teória a technika prostredia budov
3. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 100 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
teória a technika prostredia budov
3. degree, E, Anglický, Slovenský
0 € 1000 € 0 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
teória a technika prostredia budov
3. degree, E, Anglický
1000 € 1000 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
teória a technika prostredia budov
3. degree, E, Anglický, Slovenský
1000 € 1000 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
vodohospodárske inžinierstvo
3. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 100 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
vodohospodárske inžinierstvo
3. degree, D, Anglický
1000 € 1000 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
vodohospodárske inžinierstvo
3. degree, E, Anglický, Slovenský
1000 € 1000 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
vodohospodárske inžinierstvo
3. degree, E, Anglický
1000 € 1000 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta architektúry a dizajnu
architektúra a urbanizmus
1. degree, D, Slovenský
0 € 600 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta architektúry a dizajnu
architektúra a urbanizmus
1. degree, D, Anglický
3500 € 3500 € 80 € 80 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta architektúry a dizajnu
dizajn
1. degree, D, Slovenský
0 € 600 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta architektúry a dizajnu
architektúra
2. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta architektúry a dizajnu
architektúra
2. degree, D, Anglický
3500 € 3500 € 80 € 80 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta architektúry a dizajnu
dizajn
2. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta architektúry a dizajnu
urbanizmus
2. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta architektúry a dizajnu
architektúra
3. degree, D, Slovenský
0 € 100 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta architektúry a dizajnu
architektúra
3. degree, D, Anglický
3500 € 3500 € 80 € 80 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta architektúry a dizajnu
architektúra
3. degree, E, Anglický
2400 € 2400 € 80 € 80 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta architektúry a dizajnu
architektúra
3. degree, E, Slovenský
500 € 500 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta architektúry a dizajnu
dizajn
3. degree, D, Slovenský
0 € 100 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta architektúry a dizajnu
dizajn
3. degree, E, Slovenský
500 € 500 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta architektúry a dizajnu
urbanizmus
3. degree, D, Slovenský
0 € 100 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta architektúry a dizajnu
urbanizmus
3. degree, D, Anglický
3500 € 3500 € 80 € 80 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta architektúry a dizajnu
urbanizmus
3. degree, E, Slovenský
500 € 500 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta architektúry a dizajnu
urbanizmus
3. degree, E, Anglický
2400 € 2400 € 80 € 80 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Detašované pracovisko, Dubnica nad Váhom
aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle
1. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 600 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle
1. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 600 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Detašované pracovisko, Dubnica nad Váhom
integrovaná bezpečnosť
1. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 600 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
integrovaná bezpečnosť
1. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 600 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Detašované pracovisko, Brezno
integrovaná bezpečnosť
1. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 600 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Detašované pracovisko, Brezno
materiálové inžinierstvo
1. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 600 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Detašované pracovisko, Dubnica nad Váhom
materiálové inžinierstvo
1. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 600 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
materiálové inžinierstvo
1. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 600 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
mechatronika v technologických zariadeniach
1. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 600 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Detašované pracovisko, Dubnica nad Váhom
mechatronika v technologických zariadeniach
1. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 600 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Detašované pracovisko, Brezno
personálna práca v priemyselnom podniku
1. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 600 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Detašované pracovisko, Dubnica nad Váhom
personálna práca v priemyselnom podniku
1. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 600 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
personálna práca v priemyselnom podniku
1. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 600 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
počítačová podpora výrobných technológií
1. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 600 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Detašované pracovisko, Brezno
počítačová podpora výrobných technológií
1. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 600 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Detašované pracovisko, Dubnica nad Váhom
počítačová podpora výrobných technológií
1. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 600 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Detašované pracovisko, Brezno
priemyselné manažérstvo
1. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 600 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Detašované pracovisko, Dubnica nad Váhom
priemyselné manažérstvo
1. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 600 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
priemyselné manažérstvo
1. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 600 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Detašované pracovisko, Dubnica nad Váhom
výrobné technológie
1. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 600 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
výrobné technológie
1. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 600 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Detašované pracovisko, Brezno
výrobné technológie
1. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 600 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
výrobné technológie a výrobný manažment
1. degree, D, Slovenský
0 € 600 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Detašované pracovisko, Dubnica nad Váhom
výrobné technológie a výrobný manažment
1. degree, D, Slovenský
0 € 600 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Detašované pracovisko, Brezno
výrobné technológie a výrobný manažment
1. degree, D, Slovenský
0 € 600 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Detašované pracovisko, Dubnica nad Váhom
výrobné zariadenia a systémy
1. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 600 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
výrobné zariadenia a systémy
1. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 600 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Detašované pracovisko, Brezno
výrobné zariadenia a systémy
1. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 600 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
automatizácia a informatizácia procesov v priemysle
2. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 800 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
integrovaná bezpečnosť
2. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 800 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
materiálové inžinierstvo
2. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 800 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
počítačová podpora návrhu a výroby
2. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 800 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
priemyselné manažérstvo
2. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 800 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
výrobné technológie a výrobný manažment
2. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
automatizácia a informatizácia procesov
3. degree, D, Anglický
1000 € 1000 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
automatizácia a informatizácia procesov
3. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 100 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
automatizácia a informatizácia procesov
3. degree, E, Anglický, Slovenský
600 € 600 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
automatizácia a informatizácia procesov
3. degree, E, Anglický
2000 € 2000 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
integrovaná bezpečnosť
3. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 100 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
integrovaná bezpečnosť
3. degree, D, Anglický
1000 € 1000 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
integrovaná bezpečnosť
3. degree, E, Anglický
2000 € 2000 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
integrovaná bezpečnosť
3. degree, E, Anglický, Slovenský
600 € 600 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
priemyselné manažérstvo
3. degree, D, Anglický
1000 € 1000 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
priemyselné manažérstvo
3. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 100 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
priemyselné manažérstvo
3. degree, E, Anglický
2000 € 2000 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
priemyselné manažérstvo
3. degree, E, Anglický, Slovenský
600 € 600 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
progresívne materiály a materiálový dizajn
3. degree, D, Anglický
1000 € 1000 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
progresívne materiály a materiálový dizajn
3. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 100 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
progresívne materiály a materiálový dizajn
3. degree, E, Anglický
2000 € 2000 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
progresívne materiály a materiálový dizajn
3. degree, E, Anglický, Slovenský
600 € 600 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
strojárske technológie a materiály
3. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 100 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
strojárske technológie a materiály
3. degree, E, Anglický, Slovenský
600 € 600 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta informatiky a informačných technológií
informačná bezpečnosť
1. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 600 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta informatiky a informačných technológií
informačná bezpečnosť (konverzný)
1. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 600 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta informatiky a informačných technológií
informatika
1. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 600 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta informatiky a informačných technológií
informatika
1. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 600 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta informatiky a informačných technológií
internetové technológie
1. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 600 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta informatiky a informačných technológií
internetové technológie (konverzný)
1. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 600 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta informatiky a informačných technológií
informačná bezpečnosť
2. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 800 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta informatiky a informačných technológií
informačná bezpečnosť (konverzný)
2. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 800 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta informatiky a informačných technológií
Informačné systémy
2. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 35 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta informatiky a informačných technológií
Informačné systémy (konverzný)
2. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 35 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta informatiky a informačných technológií
inteligentné softvérové systémy
2. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 800 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta informatiky a informačných technológií
inteligentné softvérové systémy (konverzný)
2. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 800 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta informatiky a informačných technológií
internetové technológie
2. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 800 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta informatiky a informačných technológií
internetové technológie (konverzný)
2. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 0 € 0 € 0 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta informatiky a informačných technológií
internetové technológie (konverzný)
2. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 800 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta informatiky a informačných technológií
softvérové inžinierstvo
2. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 35 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta informatiky a informačných technológií
softvérové inžinierstvo (konverzný)
2. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 35 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta informatiky a informačných technológií
aplikovaná informatika
3. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 100 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta informatiky a informačných technológií
aplikovaná informatika
3. degree, D, Anglický
500 € 500 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta informatiky a informačných technológií
aplikovaná informatika
3. degree, E, Anglický
2400 € 2400 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta informatiky a informačných technológií
aplikovaná informatika
3. degree, E, Anglický, Slovenský
500 € 500 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta informatiky a informačných technológií
inteligentné informačné systémy
3. degree, D, Anglický
500 € 500 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta informatiky a informačných technológií
inteligentné informačné systémy
3. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 100 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta informatiky a informačných technológií
inteligentné informačné systémy
3. degree, E, Anglický, Slovenský
500 € 500 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta informatiky a informačných technológií
inteligentné informačné systémy
3. degree, E, Anglický
2400 € 2400 € 40 € 40 €

The amounts listed in gray are not updated for the next academic year (2022/2023).
* In full-time form, study at public and state universities is free of charge. The study fee is charged when the standard length of the study program is exceeded or at parallel study.