Dopravné stroje a zariadenia

Absolvent získa rozsiahle vedomosti z predmetov špecializovaného technického vzdelávania v študijnom odbore Dopravné stroje a zariadenia, má špecifický prehľad o strojárskej výrobe a jej riadení, odborné vedomosti z oblasti automobilového inžinierstva, traktorov a mobilných pracovných strojov. Taktiež získava hlbšie odborné vedomosti o kvalite a testovaní dopravnej techniky a mobilných pracovných strojov a plnení legislatívnych požiadaviek na dopravnú techniku ​​a mobilné pracovné stroje.

Uplatnenie absolventov
Absolvent rozumie vedeckým metódam výskumu a vývoja výroby dopravných strojov a zariadení, skúmaniu a riešeniu zložitých úloh implementujúcich vynaliezavý sofistikovaný prístup. Aplikuje metódy komplexnej analýzy logistických systémov v manažmente materiálových tokov. Je schopný priniesť vlastné riešenie problémov vo vedeckej oblasti terénnej dopravnej a manipulačnej techniky. Absolvent je pripravený zaoberať sa výskumom a vývojom najvyspelejších technologických systémov v oblasti dopravných strojov a zariadení.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
  • Podanie prihlášky na štúdium

    01.05.2023 - 31.05.2023

  • Podanie dodatočnej prihlášky

    28.06.2023 - 12.07.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
1


Aktuálny počet podaných prihlášok:
1


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 1500 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1500 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 40 €

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Miroslav Horvát, PhD. – miroslav.horvat@stuba.sk
Posledná aktualizácia: 31.08.2023 02:51

Upozorniť na neaktuálne údaje