O portáli

Portál VŠ vznikol na návrh združenia EUNIS-SK a za podpory Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v rámci centrálnych rozvojových projektov.

Hlavným cieľom portálu je zabezpečenie vzniku systematicky usporiadaných a odborne garantovaných informácií týkajúcich sa vysokých škôl, vytvorenie priestoru na výmenu skúseností a poskytovanie informácií o konferenciách, seminároch a vzdelávacích produktoch.

Na vývoji portálu sa podieľajú: MŠ SR, ÚIPŠ a vysoké školy, najmä Žilinská univerzita v Žiline, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Trnavská univerzita v Trnave, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Technická univerzita v Košiciach, Katolícka univerzita v Ružomberku.

Portál VŠ bol predstavený na MŠ SR 28. 11. 2006, vysokým školám bol predstavený 15. 2. 2007.

Pokiaľ máte záujem o automatické preberanie obsahu z portálu v podobe výmenných formátov XML, kontaktujte nás na portalvs@portalvs.sk

Návrhy, komentáre a pripomienky k portálu zasielajte na e-mail pripomienky@portalvs.sk