Vyhlásenie o prístupnosti

Tieto www stránky sa snažia o maximálnu prístupnosť a použiteľnosť podľa väčšiny známych metód. Spĺňa všetky dôležité zásady prístupnosti podľa metodiky Blind Friendly Web.

Cely web je definovaný v relatívnych jednotkách a jeho obsah je možné jednoducho zväčšovať a zmenšovať pomocou štandardných nástrojov webových prehliadačov.

Prezentačný layout a obsah je vytvorený v štruktúrovanom jazyku XHTML 1.1. Vizuálna prezentácia je vytvorená pomocou kaskádových štýlov (CSS). Používanie kaskádových štýlov je možné vypnúť pomocou odkazu "Textová verzia" v hlavičke web stránky (je možné ich následne zapnúť cez "Grafická verzia"). Táto funkčnosť potrebuje mať povolené cookies v prehliadači.

Klávesové skratky

Pre najdôležitejšie navigačne prvky webu pripravujeme používanie klávesových skratiek. (tzv. accesskeys)

  • Alt + 1 ...
  • Alt + 2 ...
  • Alt + 3 ...

V prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou obsahu alebo funkčnosťou webu, kontaktuje autora.