Často kladené otázky

Vážení používatelia Portálu VŠ,

v tejto časti používateľskej podpory nájdete odpovede na otázky, s ktorými sa na nás najčastejšie obracajú používatelia Portálu VŠ, a to tak tvorcovia obsahu z vysokých škôl, ako i čitatelia obsahu – študenti stredných škôl, študenti všetkých stupňov štúdia na VŠ, zamestnanci VŠ, ako i široká verejnosť.

Cieľom uvedených odpovedí je poskytnúť základné informácie o používaní jednotlivých modulov Portálu, ale i pomôcť zorientovať sa pri vyhľadávaní informácií.

Otázky a odpovede sú členené do kategórií podľa jednotlivých modulov Portálu VŠ.

Veríme, že v uvedených odpovediach nájdete aj vami hľadané informácie. Prijmeme aj vaše námety na zlepšenie práce HelpDesku, resp. otázky, na ktoré ste zatiaľ nenašli odpovede.


Pridajte otázku