Registrácia

Táto registrácia neslúži k registrácii užívateľov, ktorí si prostredníctvom portalvs.sk majú záujem podať prihlášku na vysokú školu. Na úspešné podanie elektronickej prihlášky je potrebné navštíviť stránku www.prihlaskavs.sk.

V rámci Portálu VŠ môžete používať iba jedno prihlasovacie meno a heslo. V prípade, že došlo k duplicitnej registrácii, je potrebné, aby ste ihneď kontaktovali podporu používateľa Portálu VŠ (helpdesk@portalvs.sk). V prípade registrácie sa na účely podávania projektov obráťte na adresu kega@portalvs.sk. Druhá registrácia sa stornuje, pretože by sa mohli vyskytnúť systémové chyby.

V prípade projektov KEGA musia byť zaregistrovaní nielen vedúci riešitelia projektov KEGA, ale aj všetci členovia riešiteľského kolektívu. Registráciu využívajú aj používatelia, ktorí sú oprávnení upravovať obsah za príslušnú VŠ/fakultu/miesto štúdia.

Zaregistrovaním súčasne vyjadrujete súhlas so spracovaním Vašich identifikačných údajov, ktoré sa ukladajú do bázy dát na účely súvisiace s hodnotením projektov.

Vedúci riešitelia/podávatelia musia mať v CRZ (centrálny register zamestnancov) uvedený 100 % pracovný úväzok na vysokej škole, na ktorej bude projekty riešený.