Anorganická chémia

Študijný program je zameraný na riešenie vedeckých problémov anorganickej chémie, je orientovaný na väzbu výskum - vývoj - výroba - využite - recyklácia nových anorganických, bioanorganických, koordinačných a organokovových zlúčenín. Absolvent má hlboké teoretické znalosti, experimentálne skúsenosti, má znalosti z riadenia pracovného kolektívu a je schopný tvorivo pracovať vo vedeckých týmoch.

Uplatnenie absolventov
Uplatnenie absolventov doktorandského študijného programu Anorganická chémia je predovšetkým v oblasti výskumu a vývoja v odbore anorganickej chémie v chemickom, agrochemickom, farmaceutickom, potravinárskom, kozmetickom priemysle a v oblasti materiálovej chémie, ale s presahom aj do medziodborových profesií v rámci analytickej, organickej, fyzikálno-anorganickej chémie, bioanorganickej chémie a v aplikáciách v spojení s medicínou a biotechnológiami. Anorganická chémia v súčasnosti vzbudzuje v oblasti čistého a aplikovaného výskumu stále vzrastajúci záujem a jej výsledky nachádzajú široké a mnohostranné uplatnenie v oblastiach: - výskumné ústavy, SAV, vysoké školy – vývoj nových typov liečiv a diagnostických prípravkov nových tried magnetických materiálov využiteľných v záznamovej a zobrazovacej technike prevažne na báze viacjadrových komplexov mangánu, železa, kobaltu a niklu. - anorganický priemysel, veľkotonážne výroby (základné anorganické chemikálie, hnojivá, anorganické pigmenty a pod.), - malotonážna anorganická chémia – výroba špeciálnych anorganických zlúčenín a materiálov (anorganické polyméry, kompozity, nanomateriály a pod.), Absolvent sa uplatní ako tvorivý pracovník vo výskume, technickej a technologickej praxi, ako aj vo všetkých oblastiach aplikácii anorganickej chémie.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
  • Podanie prihlášky na štúdium

    01.03.2024 - 31.05.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
1


Aktuálny počet podaných prihlášok:
0


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 2400 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 2400 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 40 €

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Ľuboš Čirka, PhD. – lubos.cirka@stuba.sk
Posledná aktualizácia: 13.04.2024 02:51

Upozorniť na neaktuálne údaje