Anorganická chémia

Študijný program je zameraný na riešenie vedeckých problémov anorganickej chémie, je orientovaný na väzbu výskum - vývoj - výroba - využite - recyklácia nových anorganických, bioanorganických, koordinačných a organokovových zlúčenín. Absolvent má hlboké teoretické znalosti, experimentálne skúsenosti, má znalosti z riadenia pracovného kolektívu a je schopný tvorivo pracovať vo vedeckých týmoch.

Uplatnenie absolventov
Absolvent má teoretický základ pre riešenie vedeckých problémov, ovláda metodológiu vedeckej práce, prezentuje vlastné riešenia výskumných problémov, vie používať moderné metódy a prostriedky pri riešení vedeckých problémov. Ovláda zásady vedeckej práce, rešpektuje právne a environmentálne aspekty prípravy nových zlúčenín, etické a spoločenské stránky vedeckej práce, prezentácie výsledkov, rozvoj študijného odboru a jeho prínos pre prax.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
  • Podanie prihlášky na štúdium

    01.03.2023 - 01.06.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
1


Aktuálny počet podaných prihlášok:
2


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 2400 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 2400 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 40 €

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Ľuboš Čirka, PhD. – lubos.cirka@stuba.sk
Posledná aktualizácia: 31.08.2023 02:51

Upozorniť na neaktuálne údaje