Elektroenergetika

Doktorandské študijný program Elektroenergetika pripravuje absolventov, pre ktorých je charakteristické zvládnutie vybraných špecifických častí matematiky, aplikovanej informatiky, fyziky a teoretickej elektrotechniky, súvisiace so zameraním témy záverečnej práce, na ktoré nadväzujú špecifické odborné disciplíny z oblasti teoretickej elektroenergetiky, výroby, rozvodu a využitia elektrickej energie, techniky vysokých napätí, svetelnej alebo elektrotepelnej techniky, ako aj z ekologických a ekonomických aspektov elektroenergetiky a jej riadenia. Špecializovaný vedomostný základ odborného profilu pozostáva z viacerých alternatív, ako napr. vplyv elektroenergetických zariadení na životné prostredie, nové smery pri návrhu a projektovaní elektrických staníc, vplyv elektrickej časti elektrárne na bezpečnosť a spoľahlivosť elektrárne, nové smery v riadení ES s využitím prvkov umelej inteligencie, výbojová aktivita v izolačných systémoch vn, vvn a zvn zariadení a jej meranie, osvetľovanie interiérov a exteriérov a jeho modelovanie, matematické a fyzikálne modelovanie rozvoja a prevádzky elektrizačnej sústavy, marketing a manažment v obchodovaní s elektrickou energiou, racionalizácia spotreby elektrickej energie a iných foriem energie. Absolvent si osvojí schopnosti a zručnosti: schopnosť analyzovať ekonomické a ekologické súvislosti technických diel a procesov z oblasti elektroenergetiky, schopnosť vedecky bádať a prinášať vlastné riešenia pre teóriu a elektroenergetickú prax, prezentácia výsledkov a schopnosť zaujímať odborné a vedecké stanoviská.

Uplatnenie absolventov
Absolventi budú schopní nájsť svoje vlastné riešenia problémov vo výskume, vývoji, návrhu a výrobe elektrických zariadení v rámci konvenčnej a jadrovej energie, obnoviteľných zdrojov energie, inteligentných systémov v oblasti energetiky, bude môcť riadiť pracovné tímy, nezávisle riadiť projekty, prevziať zodpovednosť za riešenie problémov, tvorivo pracovať v širšom kontexte s využitím poznatkov o technických, hospodárskych a obchodných procesoch a postupoch s cieľom pomôcť zlepšiť výkonnosť organizácie a dosiahnutie jej cieľov.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
  • Podanie prihlášky na štúdium

    01.04.2023 - 31.05.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
1


Aktuálny počet podaných prihlášok:
4


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 540 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 540 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 40 €

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Elena Bilková – elena.bilkova@stuba.sk
Posledná aktualizácia: 31.08.2023 02:51

Upozorniť na neaktuálne údaje