Poplatky

Filter
Vysoká škola
Fakulta
Miesto štúdia
Študijný program Poplatok za štandardné štúdium Poplatok za nadštandardné štúdium Poplatok za papierovú prihlášku Poplatok za elektronickú prihlášku
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
všeobecné lekárstvo
spojený 1. a 2. stupeň, D
0 € 1600 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
zubné lekárstvo
spojený 1. a 2. stupeň, D
0 € 1600 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
hygiena
3. stupeň, D
0 € 1000 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
hygiena
3. stupeň, E
200 € 0 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
chirurgia
3. stupeň, D
0 € 1000 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
chirurgia
3. stupeň, E
200 € 0 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
klinická farmakológia
3. stupeň, D
0 € 1000 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
klinická farmakológia
3. stupeň, E
200 € 0 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
neurológia
3. stupeň, D
0 € 1000 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
neurológia
3. stupeň, E
200 € 0 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
normálna a patologická fyziológia
3. stupeň, D
0 € 1000 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
normálna a patologická fyziológia
3. stupeň, E
200 € 0 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
oftalmológia
3. stupeň, D
0 € 1000 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
oftalmológia
3. stupeň, E
200 € 0 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
onkológia
3. stupeň, D
0 € 1000 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
onkológia
3. stupeň, E
200 € 0 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
otorinolaryngológia
3. stupeň, D
0 € 1000 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
otorinolaryngológia
3. stupeň, E
200 € 0 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
patologická anatómia a súdne lekárstvo
3. stupeň, D
0 € 1000 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
patologická anatómia a súdne lekárstvo
3. stupeň, E
200 € 0 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
pediatria
3. stupeň, D
0 € 1000 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
pediatria
3. stupeň, E
200 € 0 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
psychiatria
3. stupeň, D
0 € 1000 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
psychiatria
3. stupeň, E
0 € 1000 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
röntgenológia a rádiológia
3. stupeň, D
0 € 1000 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
röntgenológia a rádiológia
3. stupeň, E
200 € 0 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
urológia
3. stupeň, D
0 € 1000 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
urológia
3. stupeň, E
200 € 0 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
vnútorné choroby
3. stupeň, D
0 € 1000 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
vnútorné choroby
3. stupeň, E
200 € 0 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
zubné lekárstvo
3. stupeň, D
0 € 1000 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
zubné lekárstvo
3. stupeň, E
200 € 0 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Právnická fakulta
právo
1. stupeň, D
0 € 0 € 0 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Právnická fakulta
právo
1. stupeň, E
485 € 0 € 0 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Právnická fakulta
právo
2. stupeň, D
0 € 0 € 0 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Právnická fakulta
právo
2. stupeň, E
645 € 0 € 0 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Právnická fakulta
občianske právo
3. stupeň, D
0 € 0 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Právnická fakulta
občianske právo
3. stupeň, E
0 € 0 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Právnická fakulta
obchodné a finančné právo
3. stupeň, D
0 € 0 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Právnická fakulta
obchodné a finančné právo
3. stupeň, E
0 € 0 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Právnická fakulta
správne právo
3. stupeň, D
0 € 0 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Právnická fakulta
správne právo
3. stupeň, E
0 € 0 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Právnická fakulta
teória a dejiny štátu a práva
3. stupeň, D
0 € 0 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Právnická fakulta
teória a dejiny štátu a práva
3. stupeň, E
0 € 0 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
andragogika
1. stupeň, D
0 € 1400 € 45 € 40 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
anglický jazyk a kultúra (v kombinácii)
1. stupeň, D
0 € 1400 € 45 € 40 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
arabský jazyk a kultúra (v kombinácii)
1. stupeň, D
0 € 1400 € 45 € 40 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
archeológia
1. stupeň, D
0 € 1400 € 45 € 40 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
archívnictvo
1. stupeň, D
0 € 1400 € 45 € 40 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
bulharský jazyk a kultúra (v kombinácii)
1. stupeň, D
0 € 1400 € 45 € 40 €

Sumy uvedené šedou farbou nie sú aktualizované pre nasledujúci akademický rok (2017/2018).
* Pri dennej forme je štúdium na verejných a štátnych vysokých školách bezplatné. Poplatok za štúdium je vyberaný pri prekročení štandardnej dĺžky štúdia študijného programu alebo pri súbežnom štúdiu.

Stránka 1 z 68: