Aktuality

Najnovšie články

2. kolo prijímacieho konania na Pedagogickú fakultu Trnavskej univerzity v Trnave

19.04.2018

Informácie o druhom kole prijímacieho konania a podmienkach prijatia na štúdium na akademický rok 2018/2019  

Deň otvorených dverí Vysokej školy manažmentu / City University of Seattle

12.04.2018

Deň otvorených dverí vo štvrtok 19. apríla od 10.00 hodiny.  

Predĺžený termín podávania prihlášok na Fakultu manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove

09.04.2018

Predĺžený termín podávania prihlášok na Fakultu manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove  

Žiaci Gymnázia z Topoľčian na Strojníckej fakulte STU

08.04.2018

Dňa 27.03. 2018 sa uskutočnila návšteva 44 žiakov Gymnázia Topoľčian na Strojníckej fakulte STU.  

Prípravný kurz pre uchádzačov o štúdium na Inštitúte fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie so sídlom v Piešťanoch

06.04.2018

Prípravný kurz pre uchádzačov o štúdium na Inštitúte fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie so sídlom v Piešťanoch  

Predĺženie podávania prihlášok na Fakultu zdravotníctva a sociálnej práce TRUNI

06.04.2018

Predĺženie podávania prihlášok na Fakultu zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave  

Predĺženie termínu podávania prihlášok na FEŠRR SPU v Nitre

04.04.2018

Predĺženie termínu podávania prihlášok na Fakultu európskych štúdií a regionálneho rozvoja Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre  

Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave - 2. kolo podávania prihlášok na Bc. štúdium

04.04.2018

Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave - 2. kolo podávania prihlášok na Bc. štúdium  

Dodatočné prijímacie konanie na bakalárske štúdium na Hudobnej a tanečnej fakulte VŠMU

04.04.2018

Dodatočné prijímacie konanie na bakalárske štúdium na Hudobnej a tanečnej fakulte VŠMU  

Predĺženie termínu podávania prihlášok na Vysokú školu zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety

04.04.2018

Predĺženie termínu podávania prihlášok na Vysokú školu zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety