Dopravné stroje a zariadenia

Absolvent získa rozsiahle vedomosti z predmetov špecializovaného technického vzdelávania v študijnom odbore Dopravné stroje a zariadenia, má špecifický prehľad o strojárskej výrobe a jej riadení, odborné vedomosti z oblasti automobilového inžinierstva, traktorov a mobilných pracovných strojov. Taktiež získava hlbšie odborné vedomosti o kvalite a testovaní dopravnej techniky a mobilných pracovných strojov a plnení legislatívnych požiadaviek na dopravnú techniku ​​a mobilné pracovné stroje.

Uplatnenie absolventov
Absolvent rozumie vedeckým metódam výskumu a vývoja výroby dopravných strojov a zariadení, skúmaniu a riešeniu zložitých úloh implementujúcich vynaliezavý sofistikovaný prístup. Aplikuje metódy komplexnej analýzy logistických systémov v manažmente materiálových tokov. Je schopný priniesť vlastné riešenie problémov vo vedeckej oblasti terénnej dopravnej a manipulačnej techniky. Absolvent je pripravený zaoberať sa výskumom a vývojom najvyspelejších technologických systémov v oblasti dopravných strojov a zariadení.

Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
  • Podanie prihlášky na štúdium

    01.05.2021 - 31.05.2021

  • Podanie dodatočnej prihlášky

    01.05.2021 - 12.07.2021

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
2


Aktuálny počet podaných prihlášok:
4


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 100 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 20 €
elektronická prihláška: 20 €

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Miroslav Horvát, PhD. – miroslav.horvat@stuba.sk
Posledná aktualizácia: 31.08.2021 02:54

Upozorniť na neaktuálne údaje