Poplatky a školné

Filter
Vysoká škola
Fakulta
Miesto štúdia
Študijný program Poplatok za štandardnú dĺžku štúdia Poplatok za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia / súbežné štúdium Poplatok za papierovú prihlášku Poplatok za elektronickú prihlášku
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
automatizácia a riadenie procesov získavania a spracovania surovín
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
automatizácia a riadenie procesov získavania a spracovania surovín
1. stupeň, E, Slovenský
600 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
baníctvo a geotechnika
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
baníctvo a geotechnika
1. stupeň, E, Slovenský
600 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
dopravná logistika podniku
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
dopravná logistika podniku
1. stupeň, E, Slovenský
600 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
geodézia a kataster nehnuteľností
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
geológia a regionálny rozvoj
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
geoturizmus
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
geoturizmus
1. stupeň, E, Slovenský
600 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
komerčná logistika
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
manažérstvo procesov
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
manažérstvo procesov
1. stupeň, E, Slovenský
600 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
manažérstvo zemských zdrojov
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
manažérstvo zemských zdrojov
1. stupeň, E, Slovenský
600 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
ochrana životného prostredia a ekotechnológie surovín
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
priemyselná logistika
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
priemyselná logistika
1. stupeň, E, Slovenský
600 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
využívanie alternatívnych zdrojov energie
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
využívanie alternatívnych zdrojov energie
1. stupeň, E, Slovenský
600 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
záchranárska, požiarna a bezpečnostná technika
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
záchranárska, požiarna a bezpečnostná technika
1. stupeň, E, Slovenský
600 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
dopravná logistika podniku
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
dopravná logistika podniku
2. stupeň, E, Slovenský
750 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
geologické inžinierstvo
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
geoturizmus
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
geoturizmus
2. stupeň, E, Slovenský
750 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
informatizácia procesov získavania a spracovania surovín
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
informatizácia procesov získavania a spracovania surovín
2. stupeň, E, Slovenský
750 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
inžinierska geodézia a kataster nehnuteľností
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
manažérstvo zemských zdrojov
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
manažérstvo zemských zdrojov
2. stupeň, E, Slovenský
750 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
mineralurgia a environmentálne technológie
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
priemyselná logistika
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
riadenie procesov získavania a spracovania surovín
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
riadenie procesov získavania a spracovania surovín
2. stupeň, E, Slovenský
600 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
technológie baníctva a tunelárstva
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
využívanie alternatívnych zdrojov energie
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
využívanie alternatívnych zdrojov energie
2. stupeň, E, Slovenský
750 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
záchranárska, požiarna a bezpečnostná technika
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
banská geológia a geologický prieskum
3. stupeň, D, Anglický
7000 € 0 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
banská geológia a geologický prieskum
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 500 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
banská geológia a geologický prieskum
3. stupeň, E, Anglický
5330 € 0 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
banská geológia a geologický prieskum
3. stupeň, E, Slovenský
1000 € 0 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
banské meračstvo a geodézia
3. stupeň, D, Anglický
7000 € 0 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
banské meračstvo a geodézia
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 500 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
banské meračstvo a geodézia
3. stupeň, E, Slovenský
1000 € 0 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
banské meračstvo a geodézia
3. stupeň, E, Anglický
5330 € 0 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
ekonomika zemských zdrojov
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 500 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
ekonomika zemských zdrojov
3. stupeň, D, Anglický
7000 € 0 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
ekonomika zemských zdrojov
3. stupeň, E, Anglický
5330 € 0 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
ekonomika zemských zdrojov
3. stupeň, E, Slovenský
1000 € 0 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
mineralurgia a environmentálne technológie
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 500 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
mineralurgia a environmentálne technológie
3. stupeň, D, Anglický
7000 € 0 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
mineralurgia a environmentálne technológie
3. stupeň, E, Slovenský
1000 € 0 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
mineralurgia a environmentálne technológie
3. stupeň, E, Anglický
5330 € 0 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
priemyselná logistika
3. stupeň, D, Anglický
7000 € 0 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
priemyselná logistika
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 500 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
priemyselná logistika
3. stupeň, E, Anglický
5330 € 0 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
priemyselná logistika
3. stupeň, E, Slovenský
1000 € 0 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
riadenie procesov
3. stupeň, D, Anglický
7000 € 0 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
riadenie procesov
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 500 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
riadenie procesov
3. stupeň, E, Anglický
5330 € 0 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
riadenie procesov
3. stupeň, E, Slovenský
1000 € 0 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
riadenie procesov získavania a spracovania surovín
3. stupeň, D, Anglický
7000 € 0 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
riadenie procesov získavania a spracovania surovín
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 500 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
riadenie procesov získavania a spracovania surovín
3. stupeň, E, Anglický
5330 € 0 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
riadenie procesov získavania a spracovania surovín
3. stupeň, E, Slovenský
1000 € 0 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
ťažba nerastov a inžinierske geotechnológie
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 500 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
ťažba nerastov a inžinierske geotechnológie
3. stupeň, D, Anglický
7000 € 0 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
ťažba nerastov a inžinierske geotechnológie
3. stupeň, E, Anglický
5330 € 0 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
ťažba nerastov a inžinierske geotechnológie
3. stupeň, E, Slovenský
1000 € 0 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
využívanie a ochrana zemských zdrojov
3. stupeň, D, Anglický
7000 € 0 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
využívanie a ochrana zemských zdrojov
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 500 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
využívanie a ochrana zemských zdrojov
3. stupeň, E, Slovenský
1000 € 0 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
využívanie a ochrana zemských zdrojov
3. stupeň, E, Anglický
5330 € 0 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
hutníctvo
1. stupeň, D, Slovenský
500 € 0 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
hutníctvo
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
materiály
1. stupeň, D, Slovenský
500 € 0 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
materiály
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
spracovanie a recyklácia odpadov
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
spracovanie a recyklácia odpadov
1. stupeň, D, Slovenský
500 € 0 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
hutníctvo
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
hutníctvo
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
materiálové inžinierstvo
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
materiálové inžinierstvo
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
spracovanie a recyklácia odpadov
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
spracovanie a recyklácia odpadov
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
hutníctvo
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 500 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
hutníctvo
3. stupeň, E, Slovenský
700 € 500 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
náuka o materiáloch
3. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 500 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
náuka o materiáloch
3. stupeň, E, Anglický, Slovenský
700 € 500 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
automobilová výroba
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 500 € 0 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
automobilová výroba
1. stupeň, D, Anglický
5000 € 5000 € 0 € 50 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
Industrial engineering (Priemyselné inžinierstvo)
1. stupeň, D, Anglický
5000 € 5000 € 60 € 50 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
Industrial engineering (Priemyselné inžinierstvo)
1. stupeň, D, Anglický
0 € 0 € 0 € 0 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
Industrial mechatronics (priemyselná mechatronika)
1. stupeň, D, Anglický
5000 € 500 € 60 € 50 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
kvalita a bezpečnosť (Quality and Safety)
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
5000 € 500 € 0 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
kvalita a bezpečnosť (Quality and Safety)
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 0 € 0 € 0 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
počítačová podpora strojárskej výroby
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 500 € 0 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
priemyselná mechatronika
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
priemyselné inžinierstvo
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 500 € 0 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
Prosthetics and orthotics (Protetika a ortotika)
1. stupeň, D, Anglický
5000 € 5000 € 60 € 50 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
Prosthetics and orthotics (Protetika a ortotika)
1. stupeň, D, Anglický
0 € 0 € 0 € 0 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
protetika a ortotika
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 500 € 0 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
riadenie a ekonomika podniku
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 500 € 0 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
strojné inžinierstvo
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 500 € 0 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
strojné inžinierstvo
1. stupeň, D, Anglický
5000 € 5000 € 60 € 50 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
technológie, manažment a inovácie strojárskej výroby
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 500 € 0 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
automobilová výroba
2. stupeň, D, Anglický
6000 € 6000 € 60 € 50 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
automobilová výroba
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
bezpečnosť technických systémov
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
Biomedical engineering (biomedicínske inžinierstvo)
2. stupeň, D, Anglický
6000 € 6000 € 60 € 50 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
biomedicínske inžinierstvo
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
dopravná technika a logistika
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
energetické stroje a zariadenia
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
Industrial engineering (priemyselné inžinierstvo)
2. stupeň, D, Anglický
6000 € 6000 € 60 € 50 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
Industrial mechatronics (priemyselná mechatronika)
2. stupeň, D, Anglický
6000 € 6000 € 60 € 50 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
inžinierstvo prostredia
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
počítačová podpora strojárskej výroby
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
priemyselná mechatronika
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
priemyselné inžinierstvo
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
riadenie a ekonomika podniku
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
Robotics and robototechnology (robotika a robototechnológie)
2. stupeň, D, Anglický
6000 € 6000 € 60 € 50 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
robotika a robototechnológie
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
strojárske technológie
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
strojné inžinierstvo
2. stupeň, D, Anglický
6000 € 6000 € 60 € 50 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
strojné inžinierstvo
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
aplikovaná mechanika
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 500 € 50 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
aplikovaná mechanika
3. stupeň, E, Slovenský
1000 € 1000 € 50 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
aplikovaná mechanika (Applied mechanics)
3. stupeň, D, Anglický
7000 € 7000 € 70 € 60 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
aplikovaná mechanika (Applied mechanics)
3. stupeň, E, Anglický
5000 € 5000 € 70 € 60 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
biomedicínske inžinierstvo
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 500 € 50 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
biomedicínske inžinierstvo
3. stupeň, E, Slovenský
1000 € 1000 € 50 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
biomedicínske inžinierstvo (Biomedical engineering)
3. stupeň, D, Anglický
7000 € 7000 € 70 € 60 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
biomedicínske inžinierstvo (Biomedical engineering)
3. stupeň, E, Anglický
5000 € 5000 € 70 € 60 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
časti a mechanizmy strojov
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 500 € 50 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
časti a mechanizmy strojov
3. stupeň, E, Slovenský
1000 € 1000 € 50 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
energetické stroje a zariadenia
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 500 € 50 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
energetické stroje a zariadenia
3. stupeň, E, Slovenský
1000 € 1000 € 50 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
Industrial mechatronics (priemyselná mechatronika)
3. stupeň, D, Anglický
7000 € 7000 € 70 € 60 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
Industrial mechatronics (priemyselná mechatronika)
3. stupeň, E, Anglický
5000 € 5000 € 70 € 60 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
inžinierstvo prostredia
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 500 € 50 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
inžinierstvo prostredia
3. stupeň, E, Slovenský
1000 € 1000 € 50 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
kvalita a bezpečnosť
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 500 € 50 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
kvalita a bezpečnosť
3. stupeň, E, Slovenský
1000 € 1000 € 50 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
priemyselná mechatronika
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 500 € 50 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
priemyselná mechatronika
3. stupeň, E, Slovenský
1000 € 1000 € 50 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
priemyselné inžinierstvo
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 500 € 50 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
priemyselné inžinierstvo
3. stupeň, E, Slovenský
1000 € 1000 € 50 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
Quality and Safety (kvalita a bezpečnosť)
3. stupeň, D, Anglický
7000 € 7000 € 70 € 60 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
Quality and Safety (kvalita a bezpečnosť)
3. stupeň, E, Anglický
5000 € 5000 € 70 € 60 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
strojárske technológie a materiály
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 500 € 50 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
strojárske technológie a materiály
3. stupeň, E, Slovenský
1000 € 1000 € 50 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
strojárske technológie a materiály (Mechanical engineering technologies and materials)
3. stupeň, D, Anglický
7000 € 7000 € 70 € 60 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
strojárske technológie a materiály (Mechanical engineering technologies and materials)
3. stupeň, E, Anglický
5000 € 5000 € 70 € 60 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
výrobná technika
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 500 € 50 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
výrobná technika
3. stupeň, E, Slovenský
1000 € 1000 € 50 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
aplikovaná elektrotechnika
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 600 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
automobilová elektronika
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 600 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
elektroenergetika
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 600 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 600 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
hospodárska informatika
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 600 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
informatika
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 600 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
inteligentné systémy
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 600 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
kyberbezpečnosť
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 600 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
počítačové modelovanie
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 600 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
počítačové siete
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 600 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
priemyselná elektrotechnika
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 600 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
automobilová elektronika
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 600 € 0 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
elektroenergetika
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 600 € 0 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 600 € 0 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
hospodárska informatika
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 600 € 0 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
informatika
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 600 € 0 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
inteligentné systémy
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 600 € 0 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
kyberbezpečnosť
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 600 € 0 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
počítačové modelovanie
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 600 € 0 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
počítačové siete
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 600 € 0 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
priemyselná elektrotechnika
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 600 € 0 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov
3. stupeň, D, Anglický
7000 € 7000 € 70 € 60 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 600 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov
3. stupeň, E, Anglický
4500 € 4500 € 70 € 60 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov
3. stupeň, E, Slovenský
900 € 900 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
informatika
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 600 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
informatika
3. stupeň, D, Anglický
7000 € 7000 € 70 € 60 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
informatika
3. stupeň, E, Slovenský
900 € 900 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
informatika
3. stupeň, E, Anglický
4500 € 4500 € 70 € 60 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
inteligentné systémy
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 600 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
inteligentné systémy
3. stupeň, E, Slovenský
900 € 900 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Intelligent systems (inteligentné systémy)
3. stupeň, D, Anglický
7000 € 7000 € 70 € 60 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Intelligent systems (inteligentné systémy)
3. stupeň, E, Anglický
4500 € 4500 € 70 € 60 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
priemyselná elektrotechnika
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 600 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
priemyselná elektrotechnika
3. stupeň, D, Anglický
7000 € 7000 € 70 € 60 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
priemyselná elektrotechnika
3. stupeň, E, Anglický
4500 € 4500 € 70 € 60 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
priemyselná elektrotechnika
3. stupeň, E, Slovenský
900 € 900 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Letecká fakulta
Air Transport Management (manažérstvo leteckej dopravy)
1. stupeň, D, Anglický
3200 € 0 € 60 € 50 €
Technická univerzita v Košiciach
Letecká fakulta
letecká a kozmická technika (Aerospace Technology)
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Letecká fakulta
letecká a kozmická technika (Aerospace Technology)
1. stupeň, D, Anglický
3200 € 0 € 60 € 50 €
Technická univerzita v Košiciach
Letecká fakulta
manažérstvo leteckej dopravy
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 600 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Letecká fakulta
manažérstvo leteckej dopravy
1. stupeň, E, Slovenský
550 € 600 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Letecká fakulta
pilot
1. stupeň, D, Anglický
5000 € 0 € 60 € 50 €
Technická univerzita v Košiciach
Letecká fakulta
pilot
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Letecká fakulta
Aerospace Engineering (letecké a kozmické inžinierstvo)
2. stupeň, D, Anglický
3500 € 0 € 60 € 50 €
Technická univerzita v Košiciach
Letecká fakulta
Air Transport Management (manažérstvo leteckej dopravy)
2. stupeň, D, Anglický
3500 € 0 € 60 € 50 €
Technická univerzita v Košiciach
Letecká fakulta
letecké a kozmické inžinierstvo
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Letecká fakulta
manažérstvo leteckej dopravy
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Letecká fakulta
manažérstvo leteckej dopravy
2. stupeň, E, Slovenský
750 € 0 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Letecká fakulta
Aerospace Systems (letecké a kozmické systémy)
3. stupeň, D, Anglický
7000 € 0 € 70 € 60 €
Technická univerzita v Košiciach
Letecká fakulta
Aerospace Systems (letecké a kozmické systémy)
3. stupeň, E, Anglický
3000 € 0 € 70 € 60 €
Technická univerzita v Košiciach
Letecká fakulta
letecké a kozmické systémy
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Letecká fakulta
letecké a kozmické systémy
3. stupeň, E, Slovenský
1000 € 0 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Letecká fakulta
riadenie leteckej dopravy
3. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 0 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Letecká fakulta
riadenie leteckej dopravy
3. stupeň, E, Anglický, Slovenský
1000 € 0 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Stavebná fakulta
inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 600 € 0 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Stavebná fakulta
inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
1. stupeň, D, Anglický
5000 € 0 € 0 € 50 €
Technická univerzita v Košiciach
Stavebná fakulta
pozemné stavby a architektúra
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 600 € 0 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Stavebná fakulta
pozemné stavby a architektúra
1. stupeň, D, Anglický
5000 € 0 € 0 € 50 €
Technická univerzita v Košiciach
Stavebná fakulta
technológia a manažment v stavebníctve
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 600 € 0 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Stavebná fakulta
technológia a manažment v stavebníctve
1. stupeň, D, Anglický
5000 € 0 € 0 € 50 €
Technická univerzita v Košiciach
Stavebná fakulta
technológia a manažment v stavebníctve
1. stupeň, E, Slovenský
700 € 0 € 0 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Stavebná fakulta
nosné konštrukcie a dopravné stavby
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 600 € 0 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Stavebná fakulta
nosné konštrukcie a dopravné stavby
2. stupeň, D, Anglický
6000 € 600 € 0 € 50 €
Technická univerzita v Košiciach
Stavebná fakulta
pozemné stavby
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 600 € 0 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Stavebná fakulta
pozemné stavby
2. stupeň, D, Anglický
0 € 6000 € 0 € 50 €
Technická univerzita v Košiciach
Stavebná fakulta
technológia a manažment v stavebníctve
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 600 € 0 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Stavebná fakulta
technológia a manažment v stavebníctve
2. stupeň, D, Anglický
6000 € 6000 € 0 € 50 €
Technická univerzita v Košiciach
Stavebná fakulta
technológia a manažment v stavebníctve
2. stupeň, E, Slovenský
700 € 0 € 0 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Stavebná fakulta
teória a navrhovanie inžinierskych stavieb
3. stupeň, D, Anglický
7000 € 600 € 0 € 60 €
Technická univerzita v Košiciach
Stavebná fakulta
teória a navrhovanie inžinierskych stavieb
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 600 € 0 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Stavebná fakulta
teória a navrhovanie inžinierskych stavieb
3. stupeň, E, Anglický
5000 € 0 € 0 € 60 €
Technická univerzita v Košiciach
Stavebná fakulta
teória a navrhovanie inžinierskych stavieb
3. stupeň, E, Slovenský
1000 € 0 € 0 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Stavebná fakulta
teória technológie a riadenia v stavebníctve
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 0 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Stavebná fakulta
teória technológie a riadenia v stavebníctve
3. stupeň, D, Anglický
7000 € 700 € 0 € 60 €
Technická univerzita v Košiciach
Stavebná fakulta
teória technológie a riadenia v stavebníctve
3. stupeň, E, Slovenský
1000 € 600 € 0 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Stavebná fakulta
teória technológie a riadenia v stavebníctve
3. stupeň, E, Anglický
5000 € 0 € 0 € 60 €
Technická univerzita v Košiciach
Stavebná fakulta
teória tvorby budov a prostredia
3. stupeň, D, Anglický
7000 € 0 € 0 € 60 €
Technická univerzita v Košiciach
Stavebná fakulta
teória tvorby budov a prostredia
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 0 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Stavebná fakulta
teória tvorby budov a prostredia
3. stupeň, E, Slovenský
1000 € 0 € 0 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Stavebná fakulta
teória tvorby budov a prostredia
3. stupeň, E, Anglický
5000 € 0 € 0 € 60 €
Technická univerzita v Košiciach
Ekonomická fakulta
ekonomika a manažment verejnej správy
1. stupeň, D, Anglický
5000 € 5000 € 60 € 50 €
Technická univerzita v Košiciach
Ekonomická fakulta
ekonomika a manažment verejnej správy
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 600 € 40 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Ekonomická fakulta
financie, bankovníctvo a investovanie
1. stupeň, D, Anglický
5000 € 5000 € 60 € 50 €
Technická univerzita v Košiciach
Ekonomická fakulta
financie, bankovníctvo a investovanie
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 600 € 40 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Ekonomická fakulta
ekonomika a manažment verejnej správy
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 600 € 40 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Ekonomická fakulta
ekonomika a manažment verejnej správy
2. stupeň, D, Anglický
6000 € 6000 € 60 € 50 €
Technická univerzita v Košiciach
Ekonomická fakulta
financie, bankovníctvo a investovanie
2. stupeň, D, Anglický
6000 € 6000 € 60 € 50 €
Technická univerzita v Košiciach
Ekonomická fakulta
financie, bankovníctvo a investovanie
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 600 € 40 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Ekonomická fakulta
financie, bankovníctvo a investovanie
2. stupeň, E, Slovenský
620 € 620 € 40 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
obnoviteľné zdroje energie
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 500 € 40 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
obnoviteľné zdroje energie
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
obnoviteľné zdroje energie
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
obnoviteľné zdroje energie
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
počítačová podpora výrobných technológií
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
počítačová podpora výrobných technológií
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 500 € 40 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
počítačová podpora výrobných technológií
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
počítačová podpora výrobných technológií
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
priemyselný manažment
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
priemyselný manažment
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
priemyselný manažment
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
priemyselný manažment
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 500 € 40 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
smart technológie v priemysle
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
smart technológie v priemysle
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 500 € 40 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
smart technológie v priemysle
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
smart technológie v priemysle
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
technológie automobilovej výroby
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
technológie automobilovej výroby
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
technológie automobilovej výroby
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 500 € 40 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
technológie automobilovej výroby
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
inteligentné technológie v priemysle
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
inteligentné technológie v priemysle
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
inteligentné technológie v priemysle
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
inteligentné technológie v priemysle
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 500 € 40 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
obnoviteľné zdroje energie
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
obnoviteľné zdroje energie
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 500 € 40 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
obnoviteľné zdroje energie
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
obnoviteľné zdroje energie
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
počítačová podpora výrobných technológií
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
počítačová podpora výrobných technológií
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
počítačová podpora výrobných technológií
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
počítačová podpora výrobných technológií
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 500 € 40 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
počítačová podpora výrobných technológií
2. stupeň, E, Slovenský
500 € 0 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
počítačová podpora výrobných technológií
2. stupeň, E, Slovenský
500 € 0 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
priemyselný manažment
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
priemyselný manažment
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 500 € 40 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
priemyselný manažment
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
priemyselný manažment
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
priemyselný manažment
2. stupeň, E, Slovenský
500 € 0 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
priemyselný manažment
2. stupeň, E, Slovenský
500 € 0 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
technológie automobilovej výroby
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
technológie automobilovej výroby
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
technológie automobilovej výroby
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 500 € 40 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
technológie automobilovej výroby
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
počítačová podpora výrobných technológií
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 500 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
počítačová podpora výrobných technológií
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 500 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
počítačová podpora výrobných technológií
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 500 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
počítačová podpora výrobných technológií
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 500 € 50 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
počítačová podpora výrobných technológií
3. stupeň, E, Slovenský
600 € 0 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
počítačová podpora výrobných technológií
3. stupeň, E, Slovenský
600 € 0 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
počítačová podpora výrobných technológií
3. stupeň, E, Slovenský
600 € 0 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
počítačová podpora výrobných technológií
3. stupeň, E, Slovenský
600 € 0 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
procesná technika
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 500 € 50 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
procesná technika
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 500 € 50 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
procesná technika
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 500 € 50 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
procesná technika
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 500 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
procesná technika
3. stupeň, E, Slovenský
600 € 0 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
procesná technika
3. stupeň, E, Slovenský
600 € 0 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
procesná technika
3. stupeň, E, Slovenský
600 € 0 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
procesná technika
3. stupeň, E, Slovenský
600 € 0 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
riadenie priemyselnej výroby
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 500 € 50 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
riadenie priemyselnej výroby
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 500 € 50 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
riadenie priemyselnej výroby
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 500 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
riadenie priemyselnej výroby
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 500 € 50 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
riadenie priemyselnej výroby
3. stupeň, E, Slovenský
600 € 0 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
riadenie priemyselnej výroby
3. stupeň, E, Slovenský
600 € 0 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
riadenie priemyselnej výroby
3. stupeň, E, Slovenský
600 € 0 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
riadenie priemyselnej výroby
3. stupeň, E, Slovenský
600 € 0 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
výrobné technológie
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 500 € 50 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
výrobné technológie
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 500 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
výrobné technológie
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 500 € 50 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
výrobné technológie
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 500 € 50 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
výrobné technológie
3. stupeň, E, Slovenský
600 € 0 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
výrobné technológie
3. stupeň, E, Slovenský
600 € 0 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
výrobné technológie
3. stupeň, E, Slovenský
600 € 0 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
výrobné technológie
3. stupeň, E, Slovenský
600 € 0 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta umení
architektúra a urbanizmus
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 665 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta umení
dizajn
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 665 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta umení
voľné výtvarné umenie
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 665 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta umení
architektúra a urbanizmus
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 665 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta umení
dizajn
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 665 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta umení
voľné výtvarné umenie
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 665 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta umení
dizajn
3. stupeň, D, Slovenský
600 € 665 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta umení
voľné výtvarné umenie
3. stupeň, D, Slovenský
600 € 665 € 35 € 30 €

Sumy uvedené šedou farbou nie sú aktualizované pre nasledujúci akademický rok (2024/2025).
* Pri dennej forme je štúdium na verejných a štátnych vysokých školách bezplatné. Poplatok za štúdium je vyberaný pri prekročení štandardnej dĺžky štúdia študijného programu alebo pri súbežnom štúdiu.