Priemyselná logistika

Informácie o študijnom programe (pdf)Uplatnenie absolventov

Informácie o študijnom programe (pdf)Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

PODMIENKY PRIJATIA NA BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM NA FBERG TECHNICKEJ UNIVERZITY VKOŠICIACHV AKADEMICKOM ROKU 2021/2022Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

PODMIENKY PRIJATIA NA BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM NA FBERG TECHNICKEJ UNIVERZITY VKOŠICIACHV AKADEMICKOM ROKU 2021/2022Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Ing. Beáta Stehlíková, PhD.
E-mail: beata.stehlikova@tuke.sk
Telefónne číslo:  +421 55 602 5170Všeobecné informácie k prijímacej skúške

PODMIENKY PRIJATIA NA BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM NA FBERG TECHNICKEJ UNIVERZITY VKOŠICIACHV AKADEMICKOM ROKU 2021/2022Forma prijímacej skúšky

Prijímacia skúška sa nevykonáva.  • Podanie prihlášky na štúdium

    31.08.2021

  • Konanie prijímacej skúšky

    02.09.2021 - 02.09.2021

  • Zaslanie vysvedčenia do

    10.09.2021

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
40


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 500 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica Bratislava

Swift: SPSRSKBA

Účet: SK07 8180 0000 0070 0015 1425

Variabilný symbol: 900

Konštantný symbol: 0308

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Daniel Jelinek – daniel.jelinek@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 01.06.2021 07:25

Upozorniť na neaktuálne údaje