Air Transport Management (manažérstvo leteckej dopravy)

Graduates of the study program Air Transport Management will gain knowledge of aviation technology, the principles of management of work teams, learn the necessary legislative and legal standards and economic contexts and also how to use information technology. The study is aimed at gaining knowledge to solve routine technological and economic problems of air transport. The graduate will know the basic methods of planning, organizing and managing the work process and will gain basic knowledge of business, economics and management in air transport. As the study program is designed to provide a sufficiently broad basis in the field of management, economics, law and informatics, it creates preconditions for the successful professional activities of its graduates in other sectors as well. After graduation, graduates can choose to apply for a job or continue in subsequent master studies.Uplatnenie absolventov

Graduates can find employment in aviation, transport, military and industry.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

For the applicant, the admission procedure starts with the delivery of their application to the faculty which is conducting the relevant study programme.

The Technical University of Košice (TUKE) accepts applications for the academic year 2024/2025 only in an electronic version. The applicant for the study at TUKE is no longer obligated to print the electronic application and to send it in a paper form by mail.

The new form of the Electronic Application was launched on November 13, 2018.

The application must be delivered in an electronic form without the advanced electronic signature using the TUKE Academic Information System (IS MAIS), which allows the study applicant to verify registration of the application in IS MAIS from the date of its submission to the last day of the admission procedure.

All attachments can be uploaded in .pdf format to IS MAIS (curriculum vitae, education certificates, school leaving certificate, proof of payment of the admission procedure fee and other attachments according to the faculty requirements).

For application registration, please use the following link:

https://eprihlaska.tuke.sk/eprihlaska/pages/odosielatel/rozhranie_odosielatela.maisPodmienky pre zahraničných študentov

Documents required from foreign applicants for admission procedure for the faculties of the Technical University of Košice

1st level of studies

  1. a completed application for university studies of the first level
  2. a certified copy of the completed secondary education with a certified translation into the Slovak language
  3. the decision on recognition of completed education (validation) issued by the District Office Košice, Department of Education, Zádielska 1, 040 78 Košice
  4. a certified copy of the transcript of records covering all the years of secondary education with a certified translation into Slovak. If the length of secondary education studies exceeds four years then a certified copy of transcript of records covering the last four years of study at secondary school is required
  5. Curriculum Vitae in Slovak (or English, according to the language in which the applicant will study) signed by the applicant
  6. a copy of passport
  7. a proof of payment of the handling fee for the admission procedure (can be submitted to the Study department no later than the date of enrolment)


Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

lucia.melnikova@tuke.skĽutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
  • Podanie prihlášky na štúdium

    26.05.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
10


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 3200 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 60 €
elektronická prihláška: 50 €

Fakturačné údaje

Účet IBAN:                                       SK96 8180 0000 0070 0020 1621     

Variabilný symbol:                             55903                           

Konštantný symbol:                           0308

 

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Peter Kaľavský, PhD. – peter.kalavsky@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 23.10.2023 13:10

Upozorniť na neaktuálne údaje