Financie, bankovníctvo a investovanie

In general, a graduate of the study program Finance, Banking, and Investment, II. degree:

  • can solve problems in theoretical research, formulate conclusions of analyses and present the usage of these results in practice,
  • creatively apply the acquired theoretical knowledge to solve problems in commercial practice,
  • understands the impact and potential of innovative services and e-skills of the digital society,
  • has acquired a comprehensive knowledge of modern economic theories, especially financial theories,
  • masters the methods of monetary, financial, and corporate analysis,
  • masters the methods of economic data analysis and forecasting, using modern methods of simulation, prediction through statistical and data mining applications over large databases.


Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

https://ekf-test.tuke.sk/wps/portal/ekf/uchadzac/ii-stupen-inzinierske-studiumBez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

https://ekf-test.tuke.sk/wps/portal/ekf/uchadzac/ii-stupen-inzinierske-studiumĽutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
  • Podanie prihlášky na štúdium

    01.07.2021

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
20


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 60 €
elektronická prihláška: 50 €

Fakturačné údaje

Úhrada je možná len prevodným príkazom na účet.
Číslo účtu na poukázanie poplatku: IBAN: SK29 8180 0000 0070 0015 1417
Variabilný symbol: 2021
Konštantný symbol: 0308

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: RNDr. Libuša Révészová, PhD. – libusa.reveszova@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 03.02.2021 11:11

Upozorniť na neaktuálne údaje