Pozemné stavby

Absolvent študijného programu v odbore pozemné stavby si rozširuje technické a architektonické vzdelanie. Široký multidisciplinárny profil absolventa je koncipovaný tak, aby pokryl legislatívu projektovej dokumentácie stavieb v rámci komplexných architektonických a inžinierskych služieb a súvisiaceho poradenstva. To umožňuje absolventom riadiť projektové tímy inžinierskych špecialistov a prevziať zodpovednosť za komplexnosť tohto riešenia.

Profil absolventa formuje najmä vzdelávanie založené na stavebno-architektonickej ateliérovej tvorbe, ktorá prebieha individuálne alebo v tímoch študentov pod vedením skupiny pedagógov, čo sa považuje za základnú učebnú metódu na dosiahnutie syntetických vedomostí, zručností absolventa. a postojov. Nevyhnutnou súčasťou architektonického vzdelávania sú priame a osobné zásahy pedagógov do procesu navrhovania a technického rozvoja projektu, ako aj diskusie.Uplatnenie absolventov
  • manažér projektového tímu špecialista v rôznych oblastiach dizajnu,
    hlavný dizajnér, technológ.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Prijímacie konanie bude prebiehať bez osobnej účasti uchádzačov.
Základnou podmienkou prijatia uchádzača je
1) úspešné ukončenie bakalárskeho štúdia
2) a úspešné absolvovanie programu alebo odboru so štruktúrou absolvovaných predmetov, ktoré zaručujú schopnosť pokračovať v inžinierskom štúdiu.Doplňujúce informácie

www.svf.tuke.skPodmienky pre zahraničných študentov

https://svf.tuke.sk/wps/portal/svf/uchadzaci/podmienky-prijatiaBez prijímacích skúšok
áno

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Ing. Eva Panulinová PhD., e-mail: eva.panulinova@tuke.skĽutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
5


Prílohy
  • bakalársky diplom
  • životopis
  • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 6000 €


Poplatok za prijímacie konanie
elektronická prihláška: 50 €

Fakturačné údaje

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Číslo účtu IBAN: SK95 8180 0000 0070 0008 3493

Konštantný symbol: 0308, Variabilný symbol: 061050029

Adresát: Stavebná fakulta TUKE, Vysokoškolská 4, 042 00 Košice

Kontakt na referát pre vzdelávanie: 055/ 602 4176, 4242

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: RNDr. Katarína Krajníková, PhD. – katarina.krajnikova@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 13.11.2023 15:57

Upozorniť na neaktuálne údaje