Priemyselná mechatronika

Mechatronika má „multidisciplinarinárny“ charakter, ktorý je vybudovaný na disciplínach strojného inžinierstva, elektrotechnického inžinierstva a aplikovaného riadenia. Mechatronika tak predstavuje pre výrobcov významnú príležitosť na zvýšenie pravdepodobnosti trhového úspechu vyvíjaných výrobkov, pretože v súčasnosti takmer všetky druhy výrobkov kombinujú mechanické a elektrické stavebné prvky spolu so softvérom. V mnohých prípadoch, mechatronické riešenie výrobku je lacnejšie než alternatívne mechanické riešenie výrobku. Mechanické riešenie môže byť zjednodušené práve použitím prístupu založeného na aplikácií mikropočítačového riadenia alebo riadenia pomocou priemyselných programovateľných logických automatov. Pridaním inteligencie do systému sa tento stáva bezpečnejším pre užívateľa. Obrovské množstvo bezpečnostných a kontrolných funkcií môže byť doplnených do systému práve vtedy, ak je mikropočítač riadiacim systémom vo výrobku. Mechatronika poskytuje výrobcom výrobkov strategickú a komerčnú výhodu oproti konkurencii. Mechatronické výrobky so svojimi výhodami prekonávajú svojich predchodcov a často mechatronický prístup vedie aj k úplne novým inovatívnym nápadom.Uplatnenie absolventov

Absolventi sa uplatnia predovšetkým ako tvoriví projektanti, výskumno-vývojoví pracovníci, koordinátori a manažéri pracovných tímov pri navrhovaní a vývoji moderných mechatronických systémov a taktiež pri zabezpečovaní prevádzky týchto systémov.Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

http://www.sjf.tuke.sk/uchadzac/podmienky-prijatia/inzinierske-studiumDoplňujúce informácie

Študenti môžu absolvovať časť štúdia v zahraničí prostredníctvom programu Erasmus, CEEPUS (Nemecko, Taliansko, Francúzsko, Chorvátsko, Turecko, Maďarsko, Česko, Poľsko, Slovinsko) atď.Podmienky pre zahraničných študentov

Podmienky prijatia zahraničných študentov sú rovnaké ako podmienky prijatia občanov Slovenskej republiky. Fakulta si vyhradzuje právo podmieniť otvorenie študijného programu pre zahraničných študentov primeraným záujmom. Poplatok za štúdium cudzincov - samoplatcov je stanovený platnou legislatívou univerzity.Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

výberové konanieKoordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Bezbariérové centrum pri Technickej univerzite v Košiciach

http://web.tuke.sk/AC/profil.html

doc. Ing. Alena Galajdová, PhD.
email: Alena Galajdová@tuke.sk
Tel: +421 55 602 2377
Fax: +421 55 602 2654Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Na jednu prihlášku je možné uviesť iba jeden študijný program.Forma prijímacej skúšky

bez  • Podanie prihlášky na štúdium

    01.01.2020 - 29.06.2020

  • Zaslanie vysvedčenia do

    31.08.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
20


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 500 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania: 30,- € papierová prihláška alebo 20,- € elektronická prihláška
Spôsob úhrady poplatku: bankovým prevodom, výnimočne poštovou poukážkou typu U
Povinné údaje pri úhrade:
IBAN: SK4181800000007000151492
Názov účtu adresáta: Strojnícka fakulta TU v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice
Variabilný symbol: 9
Konštantný symbol: 0308

Text pre prijímateľa: meno a priezvisko, študijný program uvedený v prihláške, stupeň štúdia

Poštová adresa: Študijné oddelenie D SjF, Strojnícka fakulta, Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Peter Frankovský, PhD. – peter.frankovsky@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 19.12.2019 09:56

Upozorniť na neaktuálne údaje