Aerospace Engineering (letecké a kozmické inžinierstvo)

The graduate of the master study program Aerospace Engineering in the study branch Transportation has a deep knowledge about the modern technical devices and equipmentused in the aerospace engineering, about the principles of their operation, about the operational conditions and maintenance of the aircraftsand space vehiclesand theirsafe utilization in theoperationalpractice.The graduatehas knowledge about the aircraftand spacecraftpropulsion systems, airframe and avionic systems in the context of comprehension of the application goal of the aerial vehicles. The graduateis also capable to consider functionality of the technical and computer aided equipment in the given conditions of the aviation or other manufacturers or repair services and specialized laboratories and also, the graduateis ableto communicate expertly with the aviation personnel. The graduateis capable to participate in the aircraft incidents and accidentsinvestigationand to propose arrangements to prevent similar accidents.Based on the acquired knowledge about the information systems the graduateis ableto use them at the national and also at the international level or to participate in their creation for the purposes of the particular aircraft or space operator, manufacturer or maintenance service.After the graduation the engineer hasthe appropriate management abilities focused on the management in thetechnicalareaof the aviation and space services, component design and utilization quality of the information technologies. The graduatehas capability to perform conceptual and co-ordination activity also at the international level. The graduate uses creativeapproachesto the solution of the problems with the interdisciplinary character based onthe advanced system procedures.The graduatecan analyze and propose theoretical and practical maintenance procedures applying the technical equipment and computer aided technologies for the specified tasks on the aircrafts, aviation equipment, in the manufacturing processes and in other aerospace devices.Based on the acquired knowledge with the interdisciplinary character the graduates can work in the area of development and realization of the new hardware and software products for the aerospace applications in the commercial practice and also in thearea ofthe new information systems’design.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

For the applicant, the admission procedure starts with the delivery of their application to the faculty which is conducting the relevant study programme.

The Technical University of Košice (TUKE) accepts applications for the academic year 2024/2025 only in an electronic version. The applicant for the study at TUKE is no longer obligated to print the electronic application and to send it in a paper form by mail.

The new form of the Electronic Application was launched on November 13, 2018.

The application must be delivered in an electronic form without the advanced electronic signature using the TUKE Academic Information System (IS MAIS), which allows the study applicant to verify registration of the application in IS MAIS from the date of its submission to the last day of the admission procedure.

All attachments can be uploaded in .pdf format to IS MAIS (curriculum vitae, education certificates, school leaving certificate, proof of payment of the admission procedure fee and other attachments according to the faculty requirements).

For application registration, please use the following link:

https://eprihlaska.tuke.sk/eprihlaska/pages/odosielatel/rozhranie_odosielatela.maisBez prijímacích skúšok
áno

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Coordinator for students with specific needs at LF:  lucia.melnikova@tuke.sk

For more information on study opportunities and support for students with specific needs, visit  http://accesscentre.tuke.sk/

 Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
  • Podanie prihlášky na štúdium

    26.05.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
10


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 3500 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 60 €
elektronická prihláška: 50 €

Fakturačné údaje

Účet IBAN:                                       SK96 8180 0000 0070 0020 1621      

Variabilný symbol:                              55903                           

Konštantný symbol:                             0308

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Peter Kaľavský, PhD. – peter.kalavsky@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 23.10.2023 13:13

Upozorniť na neaktuálne údaje