Geoturizmus

Uplatnenie absolventov

Na bakalárskom stupni sú poslucháči pripravovaní na riešenie úloh, súvisiacich s rozvojom CR v zariadeniach, obciach, a/alebo mikroregiónoch. Sú schopní analyzovať základné problémy CR, samostatne riadiť a vykonávať aktivity súvisiace s prevádzkou zariadení CR. Majú primerané vedomosti v oblasti podnikania, organizácie a manažmentu CR a sú schopní efektívne a racionálne tieto vedomosti využiť pre rozvoj CR v regiónoch. Absolventi sú vybavení znalosťami prírodných podmienok, histórie, etnografie a kultúry so schopnosťou ich aplikácie na tvorbu produktu aktívneho CR a balíku služieb na úrovni podnikov cestovného ruchu, jednotlivých regiónov aj celého Slovenska, zručnosťami v sprievodcovskej činnosti a schopnosťami pôsobiť v nižších riadiacich funkciách v oblasti cestovného ruchu (regionálny rozvoj) na rôznych stupňoch samosprávy (od obcí až po odbory regionálneho rozvoja vyšších územných celkov). Štúdium ukončia poslucháči štátnymi záverečnými skúškami a obhajobou záverečnej (bakalárskej) práce.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Podmienky prijatiaBez prijímacích skúšok
áno

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Ing. Beáta Stehlíková, PhD.
E-mail: beata.stehlikova@tuke.sk
Telefónne číslo:  +421 55 602 5170Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Podmienky prijatiaForma prijímacej skúšky

Prijímacia skúška sa nevykonáva.  • Podanie prihlášky na štúdium

    31.03.2019

  • Konanie prijímacej skúšky

    - 19.06.2019

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
40


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 500 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica Bratislava

Účet: SK07 8180 0000 0070 0015 1425

Variabilný symbol: 900

Konštantný symbol: 0308

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Daniel Jelinek – daniel.jelinek@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 25.10.2018 13:54

Upozorniť na neaktuálne údaje