Fees and tuition fees

Filter
University
Faculty
Place of study
Study program Fee for standard length of study Fee for exceeding the standard length of study / parallel study Fee for paper application Fee for E-application
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
automatizácia a riadenie procesov získavania a spracovania surovín
1. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
automatizácia a riadenie procesov získavania a spracovania surovín
1. degree, E, Slovenský
600 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
baníctvo a geotechnika
1. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
baníctvo a geotechnika
1. degree, E, Slovenský
600 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
dopravná logistika podniku
1. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
dopravná logistika podniku
1. degree, E, Slovenský
600 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
geodézia a geografické informačné systémy
1. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
geodézia a geografické informačné systémy
1. degree, E, Slovenský
600 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
geodézia a kataster nehnuteľností
1. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
geodézia a kataster nehnuteľností
1. degree, E, Slovenský
600 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
geológia a regionálny rozvoj
1. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
geológia a regionálny rozvoj
1. degree, E, Slovenský
600 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
geoprieskum
1. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
geoprieskum
1. degree, E, Slovenský
600 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
geoturizmus
1. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
geoturizmus
1. degree, E, Slovenský
600 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
hospodárenie s vodou v komunálnej sfére
1. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
hospodárenie s vodou v komunálnej sfére
1. degree, E, Slovenský
600 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
informatizácia procesov získavania a spracovania surovín
1. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
informatizácia procesov získavania a spracovania surovín
1. degree, E, Slovenský
600 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
komerčná logistika
1. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
komerčná logistika
1. degree, E, Slovenský
600 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
manažérstvo procesov
1. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
manažérstvo procesov
1. degree, E, Slovenský
600 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
manažérstvo zemských zdrojov
1. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
manažérstvo zemských zdrojov
1. degree, E, Slovenský
600 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
mineralurgia a environmentálne technológie
1. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
mineralurgia a environmentálne technológie
1. degree, E, Slovenský
600 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
ochrana životného prostredia a ekotechnológie surovín
1. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
ochrana životného prostredia a ekotechnológie surovín
1. degree, E, Slovenský
600 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
priemyselná logistika
1. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
priemyselná logistika
1. degree, E, Slovenský
600 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
riadenie kvality procesov získavania a spracovania surovín
1. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
riadenie kvality procesov získavania a spracovania surovín
1. degree, E, Slovenský
600 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
surovinové inžinierstvo
1. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
surovinové inžinierstvo
1. degree, E, Slovenský
600 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
technológie v naftárenskom a plynárenskom priemysle
1. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
technológie v naftárenskom a plynárenskom priemysle
1. degree, E, Slovenský
600 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
využívanie alternatívnych zdrojov energie
1. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
využívanie alternatívnych zdrojov energie
1. degree, E, Slovenský
600 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
záchranárska, požiarna a bezpečnostná technika
1. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
záchranárska, požiarna a bezpečnostná technika
1. degree, E, Slovenský
600 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
dopravná logistika podniku
2. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
dopravná logistika podniku
2. degree, E, Slovenský
750 € 0 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
geologické inžinierstvo
2. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
geologické inžinierstvo
2. degree, E, Slovenský
750 € 0 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
geoturizmus
2. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
geoturizmus
2. degree, E, Slovenský
750 € 0 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
informatizácia procesov získavania a spracovania surovín
2. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
informatizácia procesov získavania a spracovania surovín
2. degree, E, Slovenský
750 € 0 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
inžinierska geodézia a kataster nehnuteľností
2. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
inžinierska geodézia a kataster nehnuteľností
2. degree, E, Slovenský
750 € 0 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
manažérstvo zemských zdrojov
2. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
manažérstvo zemských zdrojov
2. degree, E, Slovenský
750 € 0 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
mineralurgia a environmentálne technológie
2. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
mineralurgia a environmentálne technológie
2. degree, E, Slovenský
750 € 0 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
priemyselná logistika
2. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
priemyselná logistika
2. degree, E, Slovenský
750 € 0 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
riadenie kvality procesov získavania a spracovania surovín
2. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
riadenie kvality procesov získavania a spracovania surovín
2. degree, E, Slovenský
750 € 0 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
riadenie procesov získavania a spracovania surovín
2. degree, D, Slovenský
0 € 0 € 0 € 0 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
riadenie procesov získavania a spracovania surovín
2. degree, E, Slovenský
0 € 0 € 0 € 0 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
technológie baníctva a tunelárstva
2. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
technológie baníctva a tunelárstva
2. degree, E, Slovenský
750 € 0 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
technológie v naftárenskom a plynárenskom priemysle
2. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
technológie v naftárenskom a plynárenskom priemysle
2. degree, E, Slovenský
750 € 0 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
využívanie alternatívnych zdrojov energie
2. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
využívanie alternatívnych zdrojov energie
2. degree, E, Slovenský
750 € 0 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
záchranárska, požiarna a bezpečnostná technika
2. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
záchranárska, požiarna a bezpečnostná technika
2. degree, E, Slovenský
0 € 0 € 0 € 0 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
environmentálna chémia
1. degree, D, Anglický
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
environmentálna chémia
1. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
environmentálna chémia
1. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
hutníctvo
1. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
hutníctvo
1. degree, D, Slovenský
500 € 0 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
chemické procesy vo výrobe materiálov
1. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
integrované systémy riadenia
1. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
integrované systémy riadenia
1. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
konštrukčné materiály v automobilovom priemysle
1. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
konštrukčné materiály v automobilovom priemysle
1. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
materiály
1. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
materiály
1. degree, D, Slovenský
500 € 0 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
progresívne materiály a technológie
1. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
riadenie a modelovanie metalurgických procesov
1. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
spracovanie a recyklácia odpadov
1. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
spracovanie a recyklácia odpadov
1. degree, D, Slovenský
500 € 0 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
tepelná technika a plynárenstvo
1. degree, D, Slovenský
500 € 0 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
tepelná technika a plynárenstvo
1. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
zlievarenstvo pre automobilový priemysel
1. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
hutníctvo
2. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
hutníctvo
2. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
hutníctvo
2. degree, E, Slovenský
600 € 0 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
integrované systémy riadenia
2. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
integrované systémy riadenia
2. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
materiálové inžinierstvo
2. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
materiálové inžinierstvo
2. degree, E, Slovenský
600 € 0 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
spracovanie a recyklácia odpadov
2. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
tepelná technika a plynárenstvo
2. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
tepelná technika a plynárenstvo
2. degree, E, Slovenský
600 € 0 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
tvárnenie materiálov
2. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
tvárnenie materiálov
2. degree, E, Slovenský
600 € 0 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
zlievarenstvo
2. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
hutníctvo
3. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
hutníctvo
3. degree, E, Slovenský
700 € 0 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
inžinierstvo kvality produkcie
3. degree, D, Anglický
2500 € 500 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
inžinierstvo kvality produkcie
3. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
inžinierstvo kvality produkcie
3. degree, E, Slovenský
700 € 500 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
inžinierstvo kvality produkcie
3. degree, E, Anglický
4000 € 0 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
náuka o materiáloch
3. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 500 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
náuka o materiáloch
3. degree, E, Anglický, Slovenský
700 € 500 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
plastické deformácie
3. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
plastické deformácie
3. degree, D, Anglický
2500 € 500 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
plastické deformácie
3. degree, E, Slovenský
700 € 0 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
plastické deformácie
3. degree, E, Anglický
4000 € 0 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
spracovanie a recyklácia odpadov
3. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
spracovanie a recyklácia odpadov
3. degree, E, Slovenský
700 € 0 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
tepelná technika
3. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
tepelná technika
3. degree, E, Slovenský
700 € 0 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
automobilová výroba
1. degree, D, Anglický
5000 € 5000 € 60 € 50 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
automobilová výroba
1. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
kvalita a bezpečnosť (Quality and Safety)
1. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
manažment technických a environmentálnych rizík v strojárstve
1. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
mechatronika
1. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
mechatronika
1. degree, D, Anglický
5000 € 5000 € 60 € 50 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
počítačová podpora strojárskej výroby
1. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
priemyselné inžinierstvo
1. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
protetika a ortotika
1. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
riadenie a ekonomika podniku
1. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
strojné inžinierstvo
1. degree, D, Anglický
5000 € 5000 € 60 € 50 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
strojné inžinierstvo
1. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
technika ochrany životného prostredia
1. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
technológie, manažment a inovácie strojárskej výroby
1. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
aplikovaná mechanika
2. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
automatizácia a riadenie strojov a procesov
2. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
automobilová výroba
2. degree, D, Anglický
6000 € 6000 € 60 € 50 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
automobilová výroba
2. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
bezpečnosť technických systémov
2. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
biomedicínske inžinierstvo
2. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
dopravná technika a logistika
2. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
energetické stroje a zariadenia
2. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
inžinierstvo kvality produkcie
2. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
manažment technických a environmentálnych rizík v strojárstve
2. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
mechatronika
2. degree, D, Anglický
6000 € 6000 € 60 € 50 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
mechatronika
2. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
meranie
2. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
počítačová podpora strojárskej výroby
2. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
priemyselné inžinierstvo
2. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
riadenie a ekonomika podniku
2. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
spracovanie plastov
2. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
strojárske technológie
2. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
strojné inžinierstvo
2. degree, D, Anglický
6000 € 6000 € 60 € 50 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
strojné inžinierstvo
2. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
technika ochrany životného prostredia
2. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
výrobné stroje a zariadenia
2. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
zváranie, spájanie a povrchové úpravy
2. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
aplikovaná mechanika
3. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
aplikovaná mechanika
3. degree, E, Slovenský
1000 € 0 € 40 € 0 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
automatizácia a riadenie
3. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
bezpečnosť technických systémov
3. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
bezpečnosť technických systémov
3. degree, E, Slovenský
1000 € 0 € 40 € 0 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
biomedicínske inžinierstvo
3. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
biomedicínske inžinierstvo
3. degree, E, Slovenský
1000 € 0 € 40 € 0 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
časti a mechanizmy strojov
3. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
dopravné stroje a zariadenia
3. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
energetické stroje a zariadenia
3. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
energetické stroje a zariadenia
3. degree, E, Slovenský
1000 € 0 € 40 € 0 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
mechatronika
3. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
mechatronika
3. degree, E, Slovenský
1000 € 0 € 40 € 0 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
metrológia
3. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
priemyselné inžinierstvo
3. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
priemyselné inžinierstvo
3. degree, E, Slovenský
1000 € 0 € 40 € 0 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
strojárske technológie a materiály
3. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
strojárske technológie a materiály
3. degree, E, Slovenský
1000 € 0 € 40 € 0 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
technika ochrany životného prostredia
3. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
technika ochrany životného prostredia
3. degree, E, Slovenský
1000 € 0 € 40 € 0 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
výrobná technika
3. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
výrobná technika
3. degree, E, Slovenský
1000 € 0 € 40 € 0 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
automatizované elektrotechnické systémy
1. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 25 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
automatizované elektrotechnické systémy
1. degree, E, Slovenský
600 € 0 € 25 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
automobilová elektronika
1. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 25 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
elektroenergetika
1. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 25 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov
1. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 25 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
hospodárska informatika
1. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 25 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
informatika
1. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 25 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
inteligentné systémy
1. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 25 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
počítačové modelovanie
1. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 25 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
počítačové siete
1. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 25 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
priemyselná elektrotechnika
1. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 25 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
technológie v automobilovej elektronike
1. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 20 € 25 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
elektroenergetika
2. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 0 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
elektrotechnické systémy
2. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 0 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
elektrotechnické systémy
2. degree, E, Slovenský
700 € 0 € 0 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov
2. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 0 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
hospodárska informatika
2. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 0 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
informatika
2. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 0 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
inteligentné systémy
2. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 0 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
multimediálne komunikačné technológie
2. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 0 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
počítačové modelovanie
2. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 0 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
priemyselná elektrotechnika
2. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 0 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
elektroenergetika
3. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 35 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
elektroenergetika
3. degree, E, Slovenský
900 € 900 € 35 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
elektronické systémy a spracovanie signálov
3. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 35 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
elektronické systémy a spracovanie signálov
3. degree, E, Slovenský
900 € 900 € 35 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
elektrotechnické systémy
3. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 35 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
elektrotechnické systémy
3. degree, E, Slovenský
900 € 500 € 35 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov
3. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 35 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov
3. degree, E, Slovenský
900 € 900 € 35 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
hospodárska informatika
3. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 35 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
hospodárska informatika
3. degree, E, Slovenský
900 € 900 € 35 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
informatika
3. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 35 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
informatika
3. degree, E, Slovenský
900 € 900 € 35 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
inteligentné systémy
3. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 35 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
inteligentné systémy
3. degree, E, Slovenský
900 € 900 € 35 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
počítačové modelovanie
3. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 35 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
počítačové modelovanie
3. degree, E, Slovenský
0 € 500 € 35 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
počítačové siete
3. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 35 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
počítačové siete
3. degree, E, Slovenský
900 € 900 € 35 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
priemyselná elektrotechnika
3. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 35 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
priemyselná elektrotechnika
3. degree, E, Slovenský
900 € 900 € 35 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
technológie v automobilovej elektronike
3. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 35 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
technológie v automobilovej elektronike
3. degree, E, Slovenský
900 € 900 € 35 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Letecká fakulta
avionické systémy
1. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 500 € 25 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Letecká fakulta
letecká a kozmická technika (Aerospace Technology)
1. degree, D, Slovenský
0 € 0 € 0 € 0 €
Technická univerzita v Košiciach
Letecká fakulta
pracovník riadenia letovej prevádzky
1. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 500 € 25 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Letecká fakulta
prevádzka lietadiel
1. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 500 € 25 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Letecká fakulta
profesionálny pilot
1. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 500 € 25 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Letecká fakulta
riadenie leteckej dopravy
1. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 500 € 25 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Letecká fakulta
riadenie leteckej dopravy
1. degree, E, Anglický, Slovenský
550 € 0 € 25 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Letecká fakulta
prevádzka lietadiel
2. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 500 € 25 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Letecká fakulta
riadenie leteckej dopravy
2. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 500 € 25 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Letecká fakulta
riadenie leteckej dopravy
2. degree, E, Anglický, Slovenský
750 € 0 € 25 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Letecká fakulta
senzorika a avionické systémy
2. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 500 € 25 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Stavebná fakulta
inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
1. degree, D, Anglický
0 € 500 € 0 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Stavebná fakulta
inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
1. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 0 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Stavebná fakulta
pozemné stavby a architektúra
1. degree, D, Anglický
0 € 500 € 0 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Stavebná fakulta
pozemné stavby a architektúra
1. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 0 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Stavebná fakulta
realizácia dopravných stavieb
1. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 0 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Stavebná fakulta
stavby pre udržateľné hospodárenie s vodou v krajine (Structures for Sustainable Water Management in the Landscape)
1. degree, D, Anglický
0 € 500 € 0 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Stavebná fakulta
stavby pre udržateľné hospodárenie s vodou v krajine (Structures for Sustainable Water Management in the Landscape)
1. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 0 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Stavebná fakulta
stavby s environmentálnym určením
1. degree, D, Anglický
0 € 500 € 0 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Stavebná fakulta
stavby s environmentálnym určením
1. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 0 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Stavebná fakulta
technológia a manažment v stavebníctve
1. degree, D, Anglický
0 € 0 € 0 € 0 €
Technická univerzita v Košiciach
Stavebná fakulta
technológia a manažment v stavebníctve
1. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 0 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Stavebná fakulta
technológia a manažment v stavebníctve
1. degree, E, Slovenský
500 € 0 € 0 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Stavebná fakulta
nosné konštrukcie a dopravné stavby
2. degree, D, Anglický
0 € 500 € 0 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Stavebná fakulta
nosné konštrukcie a dopravné stavby
2. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 0 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Stavebná fakulta
nosné konštrukcie budov
2. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 0 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Stavebná fakulta
nosné konštrukcie budov
2. degree, D, Anglický
0 € 500 € 0 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Stavebná fakulta
pozemné stavby
2. degree, D, Anglický
0 € 500 € 0 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Stavebná fakulta
pozemné stavby
2. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 0 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Stavebná fakulta
realizácia dopravných stavieb
2. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 0 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Stavebná fakulta
stavby pre udržateľné hospodárenie s vodou v krajine (Structures for Sustainable Water Management in the Landscape)
2. degree, D, Anglický
0 € 500 € 0 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Stavebná fakulta
stavby pre udržateľné hospodárenie s vodou v krajine (Structures for Sustainable Water Management in the Landscape)
2. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 0 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Stavebná fakulta
stavby s environmentálnym určením
2. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 0 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Stavebná fakulta
technické zariadenia budov
2. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 0 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Stavebná fakulta
technológia a manažment v stavebníctve
2. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 0 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Stavebná fakulta
technológia a manažment v stavebníctve
2. degree, D, Anglický
0 € 500 € 0 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Stavebná fakulta
technológia a manažment v stavebníctve
2. degree, E, Slovenský
700 € 0 € 0 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Stavebná fakulta
environmentálne inžinierstvo
3. degree, D, Anglický
0 € 0 € 0 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Stavebná fakulta
environmentálne inžinierstvo
3. degree, D, Slovenský
0 € 0 € 0 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Stavebná fakulta
environmentálne inžinierstvo
3. degree, E, Anglický
1000 € 0 € 0 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Stavebná fakulta
environmentálne inžinierstvo
3. degree, E, Slovenský
1000 € 0 € 0 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Stavebná fakulta
teória a navrhovanie inžinierskych stavieb
3. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 0 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Stavebná fakulta
teória a navrhovanie inžinierskych stavieb
3. degree, D, Anglický
0 € 500 € 0 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Stavebná fakulta
teória a navrhovanie inžinierskych stavieb
3. degree, E, Slovenský
1000 € 0 € 0 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Stavebná fakulta
teória a navrhovanie inžinierskych stavieb
3. degree, E, Anglický
1000 € 0 € 0 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Stavebná fakulta
teória technológie a riadenia v stavebníctve
3. degree, D, Anglický
0 € 700 € 0 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Stavebná fakulta
teória technológie a riadenia v stavebníctve
3. degree, D, Slovenský
0 € 700 € 0 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Stavebná fakulta
teória technológie a riadenia v stavebníctve
3. degree, E, Slovenský
1000 € 0 € 0 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Stavebná fakulta
teória technológie a riadenia v stavebníctve
3. degree, E, Anglický
1000 € 0 € 0 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Stavebná fakulta
teória tvorby budov a prostredia
3. degree, D, Slovenský
0 € 700 € 0 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Stavebná fakulta
teória tvorby budov a prostredia
3. degree, D, Anglický
0 € 700 € 0 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Stavebná fakulta
teória tvorby budov a prostredia
3. degree, E, Slovenský
1000 € 0 € 0 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Stavebná fakulta
teória tvorby budov a prostredia
3. degree, E, Anglický
1000 € 0 € 0 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Ekonomická fakulta
ekonomika a manažment verejnej správy
1. degree, D, Anglický
0 € 500 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Ekonomická fakulta
ekonomika a manažment verejnej správy
1. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Ekonomická fakulta
ekonomika a manažment verejnej správy
1. degree, E, Slovenský
570 € 0 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Ekonomická fakulta
ekonomika a manažment verejnej správy
1. degree, E, Anglický
570 € 570 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Ekonomická fakulta
financie, bankovníctvo a investovanie
1. degree, D, Anglický
0 € 500 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Ekonomická fakulta
financie, bankovníctvo a investovanie
1. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Ekonomická fakulta
financie, bankovníctvo a investovanie
1. degree, E, Anglický
570 € 570 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Ekonomická fakulta
financie, bankovníctvo a investovanie
1. degree, E, Slovenský
570 € 570 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Ekonomická fakulta
ekonomika a manažment verejnej správy
2. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 0 € 0 €
Technická univerzita v Košiciach
Ekonomická fakulta
ekonomika a manažment verejnej správy
2. degree, D, Anglický
0 € 0 € 60 € 50 €
Technická univerzita v Košiciach
Ekonomická fakulta
ekonomika a manažment verejnej správy
2. degree, E, Anglický
0 € 0 € 60 € 50 €
Technická univerzita v Košiciach
Ekonomická fakulta
ekonomika a manažment verejnej správy
2. degree, E, Slovenský
620 € 0 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Ekonomická fakulta
financie, bankovníctvo a investovanie
2. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Ekonomická fakulta
financie, bankovníctvo a investovanie
2. degree, D, Anglický
0 € 0 € 60 € 50 €
Technická univerzita v Košiciach
Ekonomická fakulta
financie, bankovníctvo a investovanie
2. degree, E, Slovenský
620 € 0 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Ekonomická fakulta
financie, bankovníctvo a investovanie
2. degree, E, Anglický
1760 € 0 € 60 € 50 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií; Prešov
manažment výroby
1. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií; Prešov
monitoring a diagnostika technických zariadení
1. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií; Prešov
obnoviteľné zdroje energie
1. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií; Prešov
počítačová podpora výrobných technológií
1. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií; Prešov
priemyselný manažment
1. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií; Prešov
progresívne technológie
1. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií; Prešov
technológie automobilovej výroby
1. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií; Prešov
manažment výroby
2. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií; Prešov
manažment výroby
2. degree, E, Slovenský
500 € 0 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií; Prešov
monitoring a diagnostika technických zariadení
2. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií; Prešov
obnoviteľné zdroje energie
2. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií; Prešov
počítačová podpora výrobných technológií
2. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií; Prešov
počítačová podpora výrobných technológií
2. degree, E, Slovenský
500 € 0 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií; Prešov
priemyselný manažment
2. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií; Prešov
progresívne technológie
2. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií; Prešov
technológie automobilovej výroby
2. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií; Prešov
navrhovanie technických systémov
3. degree, D, Slovenský
0 € 600 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií; Prešov
navrhovanie technických systémov
3. degree, E, Slovenský
600 € 0 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií; Prešov
počítačová podpora výrobných technológií
3. degree, D, Slovenský
0 € 600 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií; Prešov
počítačová podpora výrobných technológií
3. degree, E, Slovenský
600 € 0 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií; Prešov
procesná technika
3. degree, D, Slovenský
0 € 600 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií; Prešov
procesná technika
3. degree, E, Slovenský
600 € 0 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií; Prešov
riadenie priemyselnej výroby
3. degree, D, Slovenský
0 € 600 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií; Prešov
riadenie priemyselnej výroby
3. degree, E, Slovenský
600 € 0 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií; Prešov
výrobné technológie
3. degree, D, Slovenský
0 € 600 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií; Prešov
výrobné technológie
3. degree, E, Slovenský
600 € 0 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta umení
architektúra a urbanizmus
1. degree, D, Slovenský
0 € 665 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta umení
dizajn
1. degree, D, Slovenský
0 € 665 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta umení
voľné výtvarné umenie
1. degree, D, Slovenský
0 € 665 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta umení
dizajn
2. degree, D, Slovenský
0 € 665 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta umení
voľné výtvarné umenie
2. degree, D, Slovenský
0 € 665 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta umení
dizajn
3. degree, D, Slovenský
600 € 665 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta umení
voľné vytvarné umenie
3. degree, D, Slovenský
600 € 665 € 35 € 30 €

The amounts listed in gray are not updated for the next academic year (2019/2020).
* In full-time form, study at public and state universities is free of charge. The study fee is charged when the standard length of the study program is exceeded or at parallel study.