Fees and tuition fees

Filter
University
Faculty
Place of study
Study program Fee for standard length of study Fee for exceeding the standard length of study / parallel study Fee for paper application Fee for E-application
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
automatizácia a riadenie procesov získavania a spracovania surovín
1. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
automatizácia a riadenie procesov získavania a spracovania surovín
1. degree, E, Slovenský
600 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
baníctvo a geotechnika
1. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
baníctvo a geotechnika
1. degree, E, Slovenský
600 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
dopravná logistika podniku
1. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
dopravná logistika podniku
1. degree, E, Slovenský
600 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
geodézia a kataster nehnuteľností
1. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
geológia a regionálny rozvoj
1. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
geoturizmus
1. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
geoturizmus
1. degree, E, Slovenský
600 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
komerčná logistika
1. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
manažérstvo procesov
1. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
manažérstvo procesov
1. degree, E, Slovenský
600 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
manažérstvo zemských zdrojov
1. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
manažérstvo zemských zdrojov
1. degree, E, Slovenský
600 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
ochrana životného prostredia a ekotechnológie surovín
1. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
priemyselná logistika
1. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
priemyselná logistika
1. degree, E, Slovenský
600 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
využívanie alternatívnych zdrojov energie
1. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
využívanie alternatívnych zdrojov energie
1. degree, E, Slovenský
600 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
záchranárska, požiarna a bezpečnostná technika
1. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
záchranárska, požiarna a bezpečnostná technika
1. degree, E, Slovenský
600 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
hutníctvo
1. degree, D, Slovenský
500 € 0 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
hutníctvo
1. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
materiály
1. degree, D, Slovenský
500 € 0 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
materiály
1. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
spracovanie a recyklácia odpadov
1. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
spracovanie a recyklácia odpadov
1. degree, D, Slovenský
500 € 0 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
hutníctvo
2. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
hutníctvo
2. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
materiálové inžinierstvo
2. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
materiálové inžinierstvo
2. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
spracovanie a recyklácia odpadov
2. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
spracovanie a recyklácia odpadov
2. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
hutníctvo
3. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
hutníctvo
3. degree, E, Slovenský
700 € 500 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
náuka o materiáloch
3. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 500 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
náuka o materiáloch
3. degree, E, Anglický, Slovenský
700 € 500 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
automobilová výroba
1. degree, D, Anglický
5000 € 5000 € 0 € 50 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
automobilová výroba
1. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 0 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
Industrial engineering (Priemyselné inžinierstvo)
1. degree, D, Anglický
0 € 0 € 0 € 0 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
Industrial engineering (Priemyselné inžinierstvo)
1. degree, D, Anglický
5000 € 5000 € 60 € 50 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
Industrial mechatronics (priemyselná mechatronika)
1. degree, D, Anglický
5000 € 500 € 60 € 50 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
kvalita a bezpečnosť (Quality and Safety)
1. degree, D, Anglický, Slovenský
5000 € 500 € 0 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
kvalita a bezpečnosť (Quality and Safety)
1. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 0 € 0 € 0 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
kvalita a bezpečnosť (Quality and Safety)
1. degree, D, Anglický, Slovenský
5000 € 500 € 0 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
počítačová podpora strojárskej výroby
1. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 0 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
priemyselná mechatronika
1. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
priemyselné inžinierstvo
1. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 0 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
priemyselné inžinierstvo
1. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 0 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
Prosthetics and orthotics (Protetika a ortotika)
1. degree, D, Anglický
5000 € 5000 € 60 € 50 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
Prosthetics and orthotics (Protetika a ortotika)
1. degree, D, Anglický
0 € 0 € 0 € 0 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
protetika a ortotika
1. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 0 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
riadenie a ekonomika podniku
1. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 500 € 0 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
strojné inžinierstvo
1. degree, D, Anglický
5000 € 5000 € 60 € 50 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
strojné inžinierstvo
1. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 0 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
technológie, manažment a inovácie strojárskej výroby
1. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 0 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
technológie, manažment a inovácie strojárskej výroby
1. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 0 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
automobilová výroba
2. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
automobilová výroba
2. degree, D, Anglický
6000 € 6000 € 60 € 50 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
bezpečnosť technických systémov
2. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
Biomedical engineering (biomedicínske inžinierstvo)
2. degree, D, Anglický
6000 € 6000 € 60 € 50 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
Biomedical engineering (biomedicínske inžinierstvo)
2. degree, D, Anglický
0 € 0 € 0 € 0 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
biomedicínske inžinierstvo
2. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
dopravná technika a logistika
2. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
energetické stroje a zariadenia
2. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
Industrial engineering (priemyselné inžinierstvo)
2. degree, D, Anglický
6000 € 6000 € 60 € 50 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
Industrial mechatronics (priemyselná mechatronika)
2. degree, D, Anglický
6000 € 6000 € 60 € 50 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
inžinierstvo prostredia
2. degree, D, Slovenský
0 € 0 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
počítačová podpora strojárskej výroby
2. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
priemyselná mechatronika
2. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
priemyselné inžinierstvo
2. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
riadenie a ekonomika podniku
2. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
Robotics and robototechnology (robotika a robototechnológie)
2. degree, D, Anglický
6000 € 6000 € 60 € 50 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
robotika a robototechnológie
2. degree, D, Slovenský
0 € 0 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
strojárske technológie
2. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
strojné inžinierstvo
2. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
strojné inžinierstvo
2. degree, D, Anglický
6000 € 6000 € 60 € 50 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
aplikovaná mechanika
3. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
aplikovaná mechanika
3. degree, E, Slovenský
1000 € 500 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
aplikovaná mechanika (Applied mechanics)
3. degree, D, Anglický
7000 € 500 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
aplikovaná mechanika (Applied mechanics)
3. degree, E, Anglický
5000 € 500 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
biomedicínske inžinierstvo
3. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
biomedicínske inžinierstvo
3. degree, E, Slovenský
1000 € 500 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
biomedicínske inžinierstvo (Biomedical engineering)
3. degree, D, Anglický
7000 € 500 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
biomedicínske inžinierstvo (Biomedical engineering)
3. degree, E, Anglický
5000 € 500 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
časti a mechanizmy strojov
3. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
časti a mechanizmy strojov
3. degree, E, Slovenský
1000 € 500 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
energetické stroje a zariadenia
3. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
energetické stroje a zariadenia
3. degree, E, Slovenský
1000 € 500 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
Industrial mechatronics (priemyselná mechatronika)
3. degree, D, Anglický
7000 € 500 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
Industrial mechatronics (priemyselná mechatronika)
3. degree, E, Anglický
5000 € 500 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
inžinierstvo prostredia
3. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
inžinierstvo prostredia
3. degree, E, Slovenský
1000 € 500 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
kvalita a bezpečnosť
3. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
kvalita a bezpečnosť
3. degree, E, Slovenský
1000 € 500 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
priemyselná mechatronika
3. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
priemyselná mechatronika
3. degree, E, Slovenský
1000 € 500 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
priemyselné inžinierstvo
3. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
priemyselné inžinierstvo
3. degree, E, Slovenský
1000 € 500 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
Quality and Safety (kvalita a bezpečnosť)
3. degree, D, Anglický
7000 € 500 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
Quality and Safety (kvalita a bezpečnosť)
3. degree, E, Anglický
5000 € 500 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
strojárske technológie a materiály
3. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
strojárske technológie a materiály
3. degree, E, Slovenský
1000 € 500 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
strojárske technológie a materiály (Mechanical engineering technologies and materials)
3. degree, D, Anglický
7000 € 500 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
strojárske technológie a materiály (Mechanical engineering technologies and materials)
3. degree, E, Anglický
5000 € 500 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
výrobná technika
3. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
výrobná technika
3. degree, E, Slovenský
1000 € 500 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
automobilová elektronika
1. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 25 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
elektroenergetika
1. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 25 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov
1. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 25 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
hospodárska informatika
1. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 25 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
informatika
1. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 25 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
počítačové modelovanie
1. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 25 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
počítačové siete
1. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 25 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
priemyselná elektrotechnika
1. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 25 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
elektroenergetika
2. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 0 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov
2. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 0 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
hospodárska informatika
2. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 0 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
informatika
2. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 0 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
počítačové modelovanie
2. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 0 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
priemyselná elektrotechnika
2. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 0 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
elektroenergetika
3. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 35 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
elektroenergetika
3. degree, E, Slovenský
900 € 900 € 35 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
elektronické systémy a spracovanie signálov
3. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 35 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
elektronické systémy a spracovanie signálov
3. degree, E, Slovenský
900 € 900 € 35 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
elektrotechnické systémy
3. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 35 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
elektrotechnické systémy
3. degree, E, Slovenský
900 € 500 € 35 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov
3. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 35 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov
3. degree, E, Slovenský
900 € 900 € 35 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
hospodárska informatika
3. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 35 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
hospodárska informatika
3. degree, E, Slovenský
900 € 900 € 35 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
informatika
3. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 35 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
informatika
3. degree, E, Slovenský
900 € 900 € 35 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
inteligentné systémy
3. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 35 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
inteligentné systémy
3. degree, E, Slovenský
900 € 900 € 35 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
počítačové modelovanie
3. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 35 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
počítačové modelovanie
3. degree, E, Slovenský
0 € 500 € 35 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
počítačové siete
3. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 35 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
počítačové siete
3. degree, E, Slovenský
900 € 900 € 35 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
priemyselná elektrotechnika
3. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 35 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
priemyselná elektrotechnika
3. degree, E, Slovenský
900 € 900 € 35 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
technológie v automobilovej elektronike
3. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 35 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
technológie v automobilovej elektronike
3. degree, E, Slovenský
900 € 900 € 35 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Letecká fakulta
Air Traffic Control (riadenie letovej prevádzky)
1. degree, D, Anglický
5000 € 0 € 60 € 50 €
Technická univerzita v Košiciach
Letecká fakulta
Air Transport Management (manažérstvo leteckej dopravy)
1. degree, D, Anglický
3200 € 0 € 60 € 50 €
Technická univerzita v Košiciach
Letecká fakulta
letecká a kozmická technika (Aerospace Technology)
1. degree, D, Anglický
3200 € 0 € 60 € 50 €
Technická univerzita v Košiciach
Letecká fakulta
letecká a kozmická technika (Aerospace Technology)
1. degree, D, Slovenský
0 € 0 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Letecká fakulta
manažérstvo leteckej dopravy
1. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Letecká fakulta
manažérstvo leteckej dopravy
1. degree, E, Slovenský
550 € 0 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Letecká fakulta
pilot
1. degree, D, Anglický
5000 € 0 € 60 € 50 €
Technická univerzita v Košiciach
Letecká fakulta
pilot
1. degree, D, Slovenský
0 € 0 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Letecká fakulta
riadenie letovej prevádzky
1. degree, D, Slovenský
0 € 0 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Letecká fakulta
Aerospace Engineering (letecké a kozmické inžinierstvo)
2. degree, D, Anglický
3500 € 0 € 60 € 50 €
Technická univerzita v Košiciach
Letecká fakulta
Air Transport Management (manažérstvo leteckej dopravy)
2. degree, D, Anglický
3500 € 0 € 60 € 50 €
Technická univerzita v Košiciach
Letecká fakulta
letecké a kozmické inžinierstvo
2. degree, D, Slovenský
0 € 0 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Letecká fakulta
manažérstvo leteckej dopravy
2. degree, D, Slovenský
0 € 0 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Letecká fakulta
manažérstvo leteckej dopravy
2. degree, E, Slovenský
750 € 0 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Letecká fakulta
Aerospace Systems (letecké a kozmické systémy)
3. degree, D, Anglický
7000 € 0 € 70 € 60 €
Technická univerzita v Košiciach
Letecká fakulta
Aerospace Systems (letecké a kozmické systémy)
3. degree, E, Anglický
3000 € 0 € 70 € 60 €
Technická univerzita v Košiciach
Letecká fakulta
letecké a kozmické systémy
3. degree, D, Slovenský
0 € 0 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Letecká fakulta
letecké a kozmické systémy
3. degree, E, Slovenský
1000 € 0 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Letecká fakulta
riadenie leteckej dopravy
3. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 0 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Letecká fakulta
riadenie leteckej dopravy
3. degree, E, Anglický, Slovenský
1000 € 0 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Stavebná fakulta
inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
1. degree, D, Anglický
5000 € 0 € 0 € 50 €
Technická univerzita v Košiciach
Stavebná fakulta
inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
1. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 0 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Stavebná fakulta
pozemné stavby a architektúra
1. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 0 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Stavebná fakulta
pozemné stavby a architektúra
1. degree, D, Anglický
5000 € 0 € 0 € 50 €
Technická univerzita v Košiciach
Stavebná fakulta
technológia a manažment v stavebníctve
1. degree, D, Anglický
5000 € 0 € 0 € 50 €
Technická univerzita v Košiciach
Stavebná fakulta
technológia a manažment v stavebníctve
1. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 0 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Stavebná fakulta
technológia a manažment v stavebníctve
1. degree, E, Slovenský
500 € 0 € 0 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Stavebná fakulta
nosné konštrukcie a dopravné stavby
2. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 0 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Stavebná fakulta
nosné konštrukcie a dopravné stavby
2. degree, D, Anglický
0 € 6000 € 0 € 50 €
Technická univerzita v Košiciach
Stavebná fakulta
pozemné stavby
2. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 0 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Stavebná fakulta
pozemné stavby
2. degree, D, Anglický
0 € 6000 € 0 € 50 €
Technická univerzita v Košiciach
Stavebná fakulta
technológia a manažment v stavebníctve
2. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 0 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Stavebná fakulta
technológia a manažment v stavebníctve
2. degree, D, Anglický
6000 € 6000 € 0 € 50 €
Technická univerzita v Košiciach
Stavebná fakulta
technológia a manažment v stavebníctve
2. degree, E, Slovenský
700 € 0 € 0 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Stavebná fakulta
teória a navrhovanie inžinierskych stavieb
3. degree, D, Anglický
7000 € 500 € 0 € 60 €
Technická univerzita v Košiciach
Stavebná fakulta
teória a navrhovanie inžinierskych stavieb
3. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 0 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Stavebná fakulta
teória a navrhovanie inžinierskych stavieb
3. degree, E, Anglický
5000 € 0 € 0 € 60 €
Technická univerzita v Košiciach
Stavebná fakulta
teória a navrhovanie inžinierskych stavieb
3. degree, E, Slovenský
1000 € 0 € 0 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Stavebná fakulta
teória technológie a riadenia v stavebníctve
3. degree, D, Anglický
7000 € 700 € 0 € 60 €
Technická univerzita v Košiciach
Stavebná fakulta
teória technológie a riadenia v stavebníctve
3. degree, D, Slovenský
0 € 700 € 0 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Stavebná fakulta
teória technológie a riadenia v stavebníctve
3. degree, E, Anglický
5000 € 0 € 0 € 60 €
Technická univerzita v Košiciach
Stavebná fakulta
teória technológie a riadenia v stavebníctve
3. degree, E, Slovenský
1000 € 0 € 0 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Stavebná fakulta
teória tvorby budov a prostredia
3. degree, D, Anglický
7000 € 0 € 0 € 60 €
Technická univerzita v Košiciach
Stavebná fakulta
teória tvorby budov a prostredia
3. degree, D, Slovenský
0 € 700 € 0 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Stavebná fakulta
teória tvorby budov a prostredia
3. degree, E, Anglický
5000 € 0 € 0 € 60 €
Technická univerzita v Košiciach
Stavebná fakulta
teória tvorby budov a prostredia
3. degree, E, Slovenský
1000 € 0 € 0 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Ekonomická fakulta
ekonomika a manažment verejnej správy
1. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Ekonomická fakulta
ekonomika a manažment verejnej správy
1. degree, D, Anglický
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Ekonomická fakulta
ekonomika a manažment verejnej správy
1. degree, E, Anglický
1360 € 1360 € 60 € 50 €
Technická univerzita v Košiciach
Ekonomická fakulta
ekonomika a manažment verejnej správy
1. degree, E, Slovenský
570 € 0 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Ekonomická fakulta
financie, bankovníctvo a investovanie
1. degree, D, Anglický
5000 € 5000 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Ekonomická fakulta
financie, bankovníctvo a investovanie
1. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Ekonomická fakulta
financie, bankovníctvo a investovanie
1. degree, E, Slovenský
570 € 570 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Ekonomická fakulta
financie, bankovníctvo a investovanie
1. degree, E, Anglický
1360 € 1360 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Ekonomická fakulta
ekonomika a manažment verejnej správy
2. degree, D, Anglický
6000 € 6000 € 60 € 50 €
Technická univerzita v Košiciach
Ekonomická fakulta
ekonomika a manažment verejnej správy
2. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 0 € 0 €
Technická univerzita v Košiciach
Ekonomická fakulta
ekonomika a manažment verejnej správy
2. degree, E, Anglický
2030 € 2030 € 60 € 50 €
Technická univerzita v Košiciach
Ekonomická fakulta
ekonomika a manažment verejnej správy
2. degree, E, Slovenský
620 € 0 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Ekonomická fakulta
financie, bankovníctvo a investovanie
2. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Ekonomická fakulta
financie, bankovníctvo a investovanie
2. degree, D, Anglický
0 € 0 € 60 € 50 €
Technická univerzita v Košiciach
Ekonomická fakulta
financie, bankovníctvo a investovanie
2. degree, E, Anglický
2030 € 2030 € 60 € 50 €
Technická univerzita v Košiciach
Ekonomická fakulta
financie, bankovníctvo a investovanie
2. degree, E, Slovenský
620 € 0 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
obnoviteľné zdroje energie
1. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
počítačová podpora výrobných technológií
1. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
priemyselný manažment
1. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
smart technológie v priemysle
1. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
technológie automobilovej výroby
1. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
inteligentné technológie v priemysle
2. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
obnoviteľné zdroje energie
2. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
počítačová podpora výrobných technológií
2. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
počítačová podpora výrobných technológií
2. degree, E, Slovenský
500 € 0 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
priemyselný manažment
2. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
priemyselný manažment
2. degree, E, Slovenský
500 € 0 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
technológie automobilovej výroby
2. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 20 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
počítačová podpora výrobných technológií
3. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
počítačová podpora výrobných technológií
3. degree, E, Slovenský
600 € 0 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
procesná technika
3. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
procesná technika
3. degree, E, Slovenský
600 € 0 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
riadenie priemyselnej výroby
3. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
riadenie priemyselnej výroby
3. degree, E, Slovenský
600 € 0 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
výrobné technológie
3. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
výrobné technológie
3. degree, E, Slovenský
600 € 0 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta umení
architektúra a urbanizmus
1. degree, D, Slovenský
0 € 665 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta umení
dizajn
1. degree, D, Slovenský
0 € 665 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta umení
voľné výtvarné umenie
1. degree, D, Slovenský
0 € 665 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta umení
architektúra a urbanizmus
2. degree, D, Slovenský
0 € 665 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta umení
dizajn
2. degree, D, Slovenský
0 € 665 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta umení
voľné výtvarné umenie
2. degree, D, Slovenský
0 € 665 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta umení
dizajn
3. degree, D, Slovenský
600 € 665 € 40 € 30 €
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta umení
voľné výtvarné umenie
3. degree, D, Slovenský
600 € 665 € 35 € 30 €

The amounts listed in gray are not updated for the next academic year (2022/2023).
* In full-time form, study at public and state universities is free of charge. The study fee is charged when the standard length of the study program is exceeded or at parallel study.