Informatizácia procesov získavania a spracovania surovín

Uplatnenie absolventov

Študijný program je zameraný na prípravu odborníkov – operátorov pre informatizované inžinierske a výrobné činností. Odbornosť absolventov je založená na znalostiach a schop-nostiach ovládať a čiastočne aj vytvárať aplikácie počítačových prostriedkov a informačných technológií v prevádzkovej praxi a vedieť takéto aplikácie efektívne využívať, resp. rozvíjať. Proces informatizácie vyžaduje syntézu znalostí práce s prostriedkami informatiky a s nimi súvisiacich informačných technológií, vedomostí z oblasti systémových postupov a metód spojených s projektovaním, zavádzaním a využívaním informačných systémov. Absolventi sa uplatnia ako odborníci pre prevádzku, využívanie a operatívne inovácie služieb informačného systému vo výrobe, vo funkciách odborných pracovníkov a manažérov na rôznych organizačných stupňoch vo firmách a organizáciách.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Podmienky prijatiaBez prijímacích skúšok
áno

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Ing. Beáta Stehlíková, PhD.
E-mail: beata.stehlikova@tuke.sk
Telefónne číslo:  +421 55 602 5170Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Podmienky prijatiaForma prijímacej skúšky

Prijímacia skúška sa nevykonáva.  • Podanie prihlášky na štúdium

    31.03.2019

  • Konanie prijímacej skúšky

    - 19.06.2019

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
10


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 500 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica Bratislava

Účet: SK07 8180 0000 0070 0015 1425

Variabilný symbol: 900

Konštantný symbol: 0308

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Daniel Jelinek – daniel.jelinek@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 25.10.2018 13:54

Upozorniť na neaktuálne údaje