Počítačové modelovanie

Študijný program Počítačové modelovanie  vychováva IT absolventov v súlade s aktuálnymi trendmi  z oblasti modelovania dejov a aplikovanej informatiky. Absolvent bakalárskeho študijného programu Počítačové modelovanie je kvalifikovaným pracovníkom pre vykonávanie samostatnej odbornej činnosti  z  oblasti aplikovanej informatiky, je schopný účinne a efektívne aplikovať a riadiť, ale aj samostatne vykonávať odbornú činnosť.  Rozumie princípom, metódam a vybraným technológiám informačných systémov. Absolvent taktiež získa možnosť pokračovať štúdiu  v inžinierskom študijnom programe a  je pripravený na získavanie ďalších znalostí, zručností a schopností v študijnom programe a vo všetkých príbuzných študijných odboroch.Uplatnenie absolventov

Absolvent bakalárskeho študijného programu Počítačové modelovanie sa uplatní pri navrhovaní a implementácii systémov informačných technológií,  ako programátor a poradca pri modelovaní a aplikácii softvérových a hardvérových produktov. Je pripravený na štúdium druhého stupňa v študijnom programe Počítačové modelovanie alebo príbuzných študijných programoch.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

https://www.fei.tuke.sk/sk/studium/pre-uchadzacov/podmienky-prijatiaBez prijímacích skúšok
áno

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Fakultný koordinátor pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami:
doc. Ing. Ľubomír Beňa, PhD. Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
  • Podanie prihlášky na štúdium

    30.04.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
10


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 600 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Číslo účtu: 7000151433/8180 – Štátna pokladnica

IBAN: SK8281800000007000151433 - povinný údaj!!!

SWIFT: SPSRSKBAXXX – len pre platby zo zahraničia!!!

Názov účtu adresáta: Fakulta elektrotechniky a informatiky TU v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice

Variabilný symbol: 042023

Konštantný symbol: 0308

Text pre prijímateľa: meno a priezvisko, študijný program uvedený v prihláške, stupeň štúdia

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Ľubomír Beňa, PhD. – lubomir.bena@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 14.11.2022 19:22

Upozorniť na neaktuálne údaje