Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 227

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Podanie prihlášky na štúdium do Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta Ekonomika a manažment verejnej správy
1. stupeň, D, Slovenský
30.04.2019 11.06.2019
Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta Ekonomika a manažment verejnej správy
1. stupeň, D, Anglický
30.04.2019 11.06.2019
Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta Ekonomika a manažment verejnej správy
1. stupeň, E, Anglický
30.04.2019
Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta Ekonomika a manažment verejnej správy
1. stupeň, E, Slovenský
30.04.2019
Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta Ekonomika a manažment verejnej správy
2. stupeň, D, Slovenský
01.07.2019
Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta Ekonomika a manažment verejnej správy
2. stupeň, D, Anglický
01.07.2019
Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta Ekonomika a manažment verejnej správy
2. stupeň, E, Anglický
01.07.2019
Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta Ekonomika a manažment verejnej správy
2. stupeň, E, Slovenský
01.07.2019
Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta Financie, bankovníctvo a investovanie
1. stupeň, D, Slovenský
30.04.2019 11.06.2019
Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta Financie, bankovníctvo a investovanie
1. stupeň, D, Anglický
30.04.2019 11.06.2019
Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta Financie, bankovníctvo a investovanie
1. stupeň, E, Slovenský
30.04.2019
Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta Financie, bankovníctvo a investovanie
1. stupeň, E, Anglický
30.04.2019
Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta Financie, bankovníctvo a investovanie
2. stupeň, D, Anglický
01.07.2019
Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta Financie, bankovníctvo a investovanie
2. stupeň, D, Slovenský
01.07.2019
Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta Financie, bankovníctvo a investovanie
2. stupeň, E, Slovenský
01.07.2019
Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta Financie, bankovníctvo a investovanie
2. stupeň, E, Anglický
01.07.2019
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Automatizácia a riadenie procesov získavania a spracovania surovín
1. stupeň, D, Slovenský
31.03.2019 19.06.2019
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Automatizácia a riadenie procesov získavania a spracovania surovín
1. stupeň, E, Slovenský
31.03.2019 19.06.2019
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Baníctvo a geotechnika
1. stupeň, D, Slovenský
31.03.2019 19.06.2019
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Baníctvo a geotechnika
1. stupeň, E, Slovenský
31.03.2019 19.06.2019
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Dopravná logistika podniku
1. stupeň, D, Slovenský
31.03.2019 19.06.2019
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Dopravná logistika podniku
1. stupeň, E, Slovenský
31.03.2019 19.06.2019
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Geodézia a geografické informačné systémy
1. stupeň, D, Slovenský
31.03.2019 19.06.2019
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Geodézia a geografické informačné systémy
1. stupeň, E, Slovenský
31.03.2019 19.06.2019
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Geodézia a kataster nehnuteľností
1. stupeň, D, Slovenský
31.03.2019 19.06.2019
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Geodézia a kataster nehnuteľností
1. stupeň, E, Slovenský
31.03.2019 19.06.2019
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Geológia a regionálny rozvoj
1. stupeň, D, Slovenský
31.03.2019 19.06.2019
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Geológia a regionálny rozvoj
1. stupeň, E, Slovenský
31.03.2019 19.06.2019
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Geoprieskum
1. stupeň, D, Slovenský
31.03.2019 19.06.2019
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Geoprieskum
1. stupeň, E, Slovenský
31.03.2019 19.06.2019
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Geoturizmus
1. stupeň, D, Slovenský
31.03.2019 19.06.2019
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Geoturizmus
1. stupeň, E, Slovenský
31.03.2019 19.06.2019
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Hospodárenie s vodou v komunálnej sfére
1. stupeň, D, Slovenský
31.03.2019 19.06.2019
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Hospodárenie s vodou v komunálnej sfére
1. stupeň, E, Slovenský
31.03.2019 19.06.2019
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Informatizácia procesov získavania a spracovania surovín
1. stupeň, D, Slovenský
31.03.2019 19.06.2019
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Informatizácia procesov získavania a spracovania surovín
1. stupeň, E, Slovenský
31.03.2019 19.06.2019
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Komerčná logistika
1. stupeň, D, Slovenský
31.03.2019 19.06.2019
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Komerčná logistika
1. stupeň, E, Slovenský
31.03.2019 19.06.2019
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Manažérstvo procesov
1. stupeň, D, Slovenský
31.03.2019 19.06.2019
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Manažérstvo procesov
1. stupeň, E, Slovenský
31.03.2019 19.06.2019
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Manažérstvo zemských zdrojov
1. stupeň, D, Slovenský
31.03.2019 19.06.2019
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Manažérstvo zemských zdrojov
1. stupeň, E, Slovenský
31.03.2019 19.06.2019
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Mineralurgia a environmentálne technológie
1. stupeň, D, Slovenský
31.03.2019 19.06.2019
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Mineralurgia a environmentálne technológie
1. stupeň, E, Slovenský
31.03.2019 19.06.2019
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Ochrana životného prostredia a ekotechnológie surovín
1. stupeň, D, Slovenský
31.03.2019 19.06.2019
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Ochrana životného prostredia a ekotechnológie surovín
1. stupeň, E, Slovenský
31.03.2019 19.06.2019
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Priemyselná logistika
1. stupeň, D, Slovenský
31.03.2019 19.06.2019
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Priemyselná logistika
1. stupeň, E, Slovenský
31.03.2019 19.06.2019
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Riadenie kvality procesov získavania a spracovania surovín
1. stupeň, D, Slovenský
31.03.2019 19.06.2019
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Riadenie kvality procesov získavania a spracovania surovín
1. stupeň, E, Slovenský
31.03.2019 19.06.2019
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Surovinové inžinierstvo
1. stupeň, D, Slovenský
31.03.2019 19.06.2019
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Surovinové inžinierstvo
1. stupeň, E, Slovenský
31.03.2019 19.06.2019
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technológie v naftárenskom a plynárenskom priemysle
1. stupeň, D, Slovenský
31.03.2019 19.06.2019
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technológie v naftárenskom a plynárenskom priemysle
1. stupeň, E, Slovenský
31.03.2019 19.06.2019
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Využívanie alternatívnych zdrojov energie
1. stupeň, D, Slovenský
31.03.2019 19.06.2019
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Využívanie alternatívnych zdrojov energie
1. stupeň, E, Slovenský
31.03.2019 19.06.2019
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Záchranárska, požiarna a bezpečnostná technika
1. stupeň, D, Slovenský
31.03.2019 19.06.2019
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Záchranárska, požiarna a bezpečnostná technika
1. stupeň, E, Slovenský
31.03.2019 19.06.2019
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky Elektroenergetika
3. stupeň, D, Slovenský
30.05.2018 13.06.2018
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky Elektroenergetika
3. stupeň, E, Slovenský
30.05.2018 13.06.2018
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky Elektronické systémy a spracovanie signálov
3. stupeň, D, Slovenský
30.05.2018 13.06.2018
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky Elektronické systémy a spracovanie signálov
3. stupeň, E, Slovenský
30.05.2018 13.06.2018
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky Elektrotechnické systémy
3. stupeň, D, Slovenský
30.05.2018 13.06.2018
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky Elektrotechnické systémy
3. stupeň, E, Slovenský
30.05.2018 13.06.2018
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov
3. stupeň, D, Slovenský
30.05.2018 13.06.2018
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov
3. stupeň, E, Slovenský
30.05.2018 13.06.2018
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky Hospodárska informatika
3. stupeň, D, Slovenský
30.05.2018 13.06.2018
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky Hospodárska informatika
3. stupeň, E, Slovenský
30.05.2018 13.06.2018
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky Informatika
3. stupeň, D, Slovenský
30.05.2018 13.06.2018
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky Informatika
3. stupeň, E, Slovenský
30.05.2018 13.06.2018
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky Inteligentné systémy
3. stupeň, D, Slovenský
30.05.2018 13.06.2018
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky Inteligentné systémy
3. stupeň, E, Slovenský
30.05.2018 13.06.2018
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky Počítačové modelovanie
3. stupeň, D, Slovenský
30.05.2018 13.06.2018
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky Počítačové modelovanie
3. stupeň, E, Slovenský
30.05.2018 13.06.2018
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky Počítačové siete
3. stupeň, D, Slovenský
30.05.2018 13.06.2018
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky Počítačové siete
3. stupeň, E, Slovenský
30.05.2018 13.06.2018
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky Priemyselná elektrotechnika
3. stupeň, D, Slovenský
30.05.2018 13.06.2018
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky Priemyselná elektrotechnika
3. stupeň, E, Slovenský
30.05.2018 13.06.2018
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky Technológie v automobilovej elektronike
3. stupeň, D, Slovenský
30.05.2018 13.06.2018
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky Technológie v automobilovej elektronike
3. stupeň, E, Slovenský
30.05.2018 13.06.2018
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Hutníctvo
1. stupeň, D, Slovenský
30.04.2019
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Hutníctvo
1. stupeň, D, Slovenský
30.04.2019
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Hutníctvo
2. stupeň, D, Slovenský
30.04.2019
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Hutníctvo
2. stupeň, D, Slovenský
30.04.2019
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Hutníctvo
2. stupeň, E, Slovenský
30.04.2019
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Chemické procesy vo výrobe materiálov
1. stupeň, D, Slovenský
30.04.2019
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Integrované systémy riadenia
1. stupeň, D, Slovenský
30.04.2019
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Integrované systémy riadenia
2. stupeň, D, Slovenský
30.04.2019
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Integrované systémy riadenia
2. stupeň, D, Slovenský
30.04.2019
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Konštrukčné materiály v automobilovom priemysle
1. stupeň, D, Slovenský
30.04.2019
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Materiálové inžinierstvo
2. stupeň, D, Slovenský
30.04.2019
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Materiálové inžinierstvo
2. stupeň, E, Slovenský
30.04.2019
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Materiály
1. stupeň, D, Slovenský
30.04.2019
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Materiály
1. stupeň, E, Slovenský
30.04.2019
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Progresívne materiály a technológie
1. stupeň, D, Slovenský
30.04.2019
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Riadenie a modelovanie metalurgických procesov
1. stupeň, D, Slovenský
30.04.2019
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Spracovanie a recyklácia odpadov
1. stupeň, D, Slovenský
30.04.2019
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Spracovanie a recyklácia odpadov
2. stupeň, D, Slovenský
30.04.2019
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Tepelná technika a plynárenstvo
1. stupeň, D, Slovenský
30.04.2019
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Tepelná technika a plynárenstvo
1. stupeň, E, Slovenský
30.04.2019
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Tepelná technika a plynárenstvo
2. stupeň, D, Slovenský
30.04.2019
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Tepelná technika a plynárenstvo
2. stupeň, E, Slovenský
30.04.2019
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Tvárnenie materiálov
2. stupeň, D, Slovenský
30.04.2019
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Tvárnenie materiálov
2. stupeň, E, Slovenský
30.04.2019
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Zlievarenstvo
2. stupeň, D, Slovenský
30.04.2019
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Zlievarenstvo pre automobilový priemysel
1. stupeň, D, Slovenský
30.04.2019
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta umení Architektúra a urbanizmus
1. stupeň, D, Slovenský
30.11.2018 28.01.2019 - 29.01.2019
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta umení Architektúra a urbanizmus
2. stupeň, D, Slovenský
31.05.2019 19.06.2019 - 19.06.2019
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta umení Dizajn
1. stupeň, D, Slovenský
30.11.2018 04.02.2019 - 08.02.2019
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta umení Dizajn
2. stupeň, D, Slovenský
31.05.2019 19.06.2019 - 19.06.2019
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta umení Dizajn
3. stupeň, D, Slovenský
01.06.2019 19.06.2019 - 19.06.2019
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta umení Voľné výtvarné umenie
1. stupeň, D, Slovenský
30.11.2018 21.01.2019 - 22.01.2019
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta umení Voľné výtvarné umenie
2. stupeň, D, Slovenský
31.05.2019 19.06.2019 - 19.06.2019
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta umení Voľné vytvarné umenie
3. stupeň, D, Slovenský
01.06.2018 18.06.2018 - 18.06.2018
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií; Prešov Manažment výroby
1. stupeň, D, Slovenský
29.03.2019
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií; Prešov Manažment výroby
2. stupeň, D, Slovenský
28.06.2019
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií; Prešov Manažment výroby
2. stupeň, E, Slovenský
28.06.2019
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií; Prešov Monitoring a diagnostika technických zariadení
1. stupeň, D, Slovenský
29.03.2019
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií; Prešov Monitoring a diagnostika technických zariadení
2. stupeň, D, Slovenský
28.06.2018
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií; Prešov Navrhovanie technických systémov
3. stupeň, D, Slovenský
08.06.2018 25.06.2018
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií; Prešov Navrhovanie technických systémov
3. stupeň, E, Slovenský
08.06.2018 25.06.2018
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií; Prešov Obnoviteľné zdroje energie
1. stupeň, D, Slovenský
29.03.2019
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií; Prešov Obnoviteľné zdroje energie
2. stupeň, D, Slovenský
28.06.2019
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií; Prešov Počítačová podpora výrobných technológií
1. stupeň, D, Slovenský
29.03.2019
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií; Prešov Počítačová podpora výrobných technológií
2. stupeň, D, Slovenský
28.06.2019
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií; Prešov Počítačová podpora výrobných technológií
2. stupeň, E, Slovenský
28.06.2019
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií; Prešov Počítačová podpora výrobných technológií
3. stupeň, D, Slovenský
08.06.2018 25.06.2018
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií; Prešov Počítačová podpora výrobných technológií
3. stupeň, E, Slovenský
08.06.2018 25.06.2018
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií; Prešov Priemyselný manažment
1. stupeň, D, Slovenský
29.03.2019
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií; Prešov Priemyselný manažment
2. stupeň, D, Slovenský
28.06.2019
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií; Prešov Procesná technika
3. stupeň, E, Slovenský
08.06.2018 25.06.2018
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií; Prešov Progresívne technológie
1. stupeň, D, Slovenský
29.03.2019
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií; Prešov Progresívne technológie
2. stupeň, D, Slovenský
28.06.2019
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií; Prešov Riadenie priemyselnej výroby
3. stupeň, D, Slovenský
08.06.2018 25.06.2018
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií; Prešov Riadenie priemyselnej výroby
3. stupeň, E, Slovenský
08.06.2018 25.06.2018
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií; Prešov Technológie automobilovej výroby
1. stupeň, D, Slovenský
29.03.2019
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií; Prešov Technológie automobilovej výroby
2. stupeň, D, Slovenský
28.06.2019
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií; Prešov Výrobné technológie
3. stupeň, D, Slovenský
08.06.2018 25.06.2018
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií; Prešov Výrobné technológie
3. stupeň, E, Slovenský
08.06.2018 25.06.2018
Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta Letecká a kozmická technika (Aerospace Technology)
1. stupeň, D, Slovenský
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Environmentálne inžinierstvo
3. stupeň, D, Slovenský
14.06.2019 03.07.2019 - 03.07.2019
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Environmentálne inžinierstvo
3. stupeň, D, Anglický
14.06.2019 03.07.2019 - 03.07.2019
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Environmentálne inžinierstvo
3. stupeň, E, Slovenský
14.06.2019 03.07.2019 - 03.07.2019
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Environmentálne inžinierstvo
3. stupeň, E, Anglický
14.06.2019 03.07.2019 - 03.07.2019
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
1. stupeň, D, Slovenský
15.05.2019
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
1. stupeň, D, Anglický
15.05.2019
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Nosné konštrukcie a dopravné stavby
2. stupeň, D, Anglický
21.06.2019
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Nosné konštrukcie a dopravné stavby
2. stupeň, D, Slovenský
21.06.2019
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Nosné konštrukcie budov
2. stupeň, D, Slovenský
21.06.2019
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Nosné konštrukcie budov
2. stupeň, D, Anglický
21.06.2019
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Pozemné stavby
2. stupeň, D, Slovenský
21.06.2019
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Pozemné stavby
2. stupeň, D, Anglický
21.06.2019
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Pozemné stavby a architektúra
1. stupeň, D, Slovenský
15.05.2019
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Pozemné stavby a architektúra
1. stupeň, D, Anglický
15.05.2019
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Realizácia dopravných stavieb
1. stupeň, D, Slovenský
15.05.2019
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Realizácia dopravných stavieb
2. stupeň, D, Slovenský
21.06.2019
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Stavby pre udržateľné hospodárenie s vodou v krajine (Structures for Sustainable Water Management in the Landscape)
1. stupeň, D, Anglický
15.05.2019
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Stavby pre udržateľné hospodárenie s vodou v krajine (Structures for Sustainable Water Management in the Landscape)
1. stupeň, D, Slovenský
15.05.2019
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Stavby pre udržateľné hospodárenie s vodou v krajine (Structures for Sustainable Water Management in the Landscape)
2. stupeň, D, Anglický
21.06.2019
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Stavby pre udržateľné hospodárenie s vodou v krajine (Structures for Sustainable Water Management in the Landscape)
2. stupeň, D, Slovenský
21.06.2019
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Stavby s environmentálnym určením
1. stupeň, D, Anglický
15.05.2019
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Stavby s environmentálnym určením
1. stupeň, D, Slovenský
15.05.2019
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Stavby s environmentálnym určením
2. stupeň, D, Slovenský
21.06.2019
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Technické zariadenia budov
2. stupeň, D, Slovenský
21.06.2019
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Technológia a manažment v stavebníctve
1. stupeň, D, Anglický
15.05.2019
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Technológia a manažment v stavebníctve
1. stupeň, D, Slovenský
15.05.2019
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Technológia a manažment v stavebníctve
1. stupeň, E, Slovenský
15.05.2019
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Technológia a manažment v stavebníctve
2. stupeň, D, Anglický
21.06.2019
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Technológia a manažment v stavebníctve
2. stupeň, D, Slovenský
21.06.2019
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Technológia a manažment v stavebníctve
2. stupeň, E, Slovenský
21.06.2019
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Teória a navrhovanie inžinierskych stavieb
3. stupeň, D, Slovenský
14.06.2019 03.07.2019 - 03.07.2019
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Teória a navrhovanie inžinierskych stavieb
3. stupeň, D, Anglický
14.06.2019 03.07.2019 - 03.07.2019
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Teória a navrhovanie inžinierskych stavieb
3. stupeň, E, Anglický
14.06.2019 03.07.2019 - 03.07.2019
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Teória a navrhovanie inžinierskych stavieb
3. stupeň, E, Slovenský
14.06.2019 03.07.2019 - 03.07.2019
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Teória technológie a riadenia v stavebníctve
3. stupeň, D, Anglický
14.06.2019 03.07.2019 - 03.07.2019
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Teória technológie a riadenia v stavebníctve
3. stupeň, D, Slovenský
14.06.2019 03.07.2019 - 03.07.2019
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Teória technológie a riadenia v stavebníctve
3. stupeň, E, Slovenský
14.06.2019 03.07.2019 - 03.07.2019
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Teória technológie a riadenia v stavebníctve
3. stupeň, E, Anglický
14.06.2019 03.07.2019 - 03.07.2019
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Teória tvorby budov a prostredia
3. stupeň, D, Anglický
14.06.2019 03.07.2019 - 03.07.2019
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Teória tvorby budov a prostredia
3. stupeň, D, Slovenský
14.06.2019 03.07.2019 - 03.07.2019
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Teória tvorby budov a prostredia
3. stupeň, E, Slovenský
14.06.2019 03.07.2019 - 03.07.2019
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Teória tvorby budov a prostredia
3. stupeň, E, Anglický
14.06.2019 03.07.2019 - 03.07.2019
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Aplikovaná mechanika
2. stupeň, D, Slovenský
31.05.2019
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Aplikovaná mechanika
3. stupeň, D, Slovenský
30.06.2019 02.07.2019 - 02.07.2019
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Automatizácia a riadenie
3. stupeň, D, Slovenský
30.06.2019 02.07.2019 - 02.07.2019
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Automatizácia a riadenie strojov a procesov
2. stupeň, D, Slovenský
31.05.2019
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Automobilová výroba
1. stupeň, D, Slovenský
31.03.2019
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Automobilová výroba
2. stupeň, D, Slovenský
31.05.2019
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Bezpečnosť technických systémov
2. stupeň, D, Slovenský
31.05.2019
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Bezpečnosť technických systémov
3. stupeň, D, Slovenský
30.06.2019 02.07.2019 - 02.07.2019
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Biomedicínske inžinierstvo
2. stupeň, D, Slovenský
31.05.2019
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Biomedicínske inžinierstvo
3. stupeň, D, Slovenský
30.06.2019 02.07.2019 - 02.07.2019
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Časti a mechanizmy strojov
3. stupeň, D, Slovenský
30.06.2019 02.07.2019 - 02.07.2019
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Dopravná technika a logistika
2. stupeň, D, Slovenský
31.05.2019
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Dopravné stroje a zariadenia
3. stupeň, D, Slovenský
30.06.2019 02.07.2019 - 02.07.2019
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Energetické stroje a zariadenia
2. stupeň, D, Slovenský
31.05.2019
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Energetické stroje a zariadenia
3. stupeň, D, Slovenský
30.06.2019 02.07.2019 - 02.07.2019
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Inžinierstvo kvality produkcie
2. stupeň, D, Slovenský
31.05.2019
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Kvalita a bezpečnosť (Quality and Safety)
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
31.03.2019
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Manažment technických a environmentálnych rizík v strojárstve
1. stupeň, D, Slovenský
31.03.2019
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Manažment technických a environmentálnych rizík v strojárstve
2. stupeň, D, Slovenský
31.05.2019
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Mechatronika
1. stupeň, D, Slovenský
31.03.2019
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Mechatronika
2. stupeň, D, Slovenský
31.05.2019
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Mechatronika
3. stupeň, D, Slovenský
30.06.2019 02.07.2019 - 02.07.2019
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Meranie
2. stupeň, D, Slovenský
31.05.2019
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Metrológia
3. stupeň, D, Slovenský
30.06.2019 02.07.2019
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Počítačová podpora strojárskej výroby
1. stupeň, D, Slovenský
31.03.2019
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Počítačová podpora strojárskej výroby
2. stupeň, D, Slovenský
31.05.2019
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Priemyselné inžinierstvo
1. stupeň, D, Slovenský
31.03.2019
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Priemyselné inžinierstvo
2. stupeň, D, Slovenský
31.05.2019
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Priemyselné inžinierstvo
3. stupeň, D, Slovenský
30.06.2019 02.07.2019 - 02.07.2019
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Protetika a ortotika
1. stupeň, D, Slovenský
31.03.2019
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Riadenie a ekonomika podniku
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
31.03.2019
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Riadenie a ekonomika podniku
2. stupeň, D, Slovenský
31.05.2019
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Spracovanie plastov
2. stupeň, D, Slovenský
31.05.2019
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Strojárske technológie
2. stupeň, D, Slovenský
31.05.2019
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Strojárske technológie a materiály
3. stupeň, D, Slovenský
30.06.2019 02.07.2019 - 02.07.2019
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Strojné inžinierstvo
1. stupeň, D, Anglický
31.03.2019
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Strojné inžinierstvo
1. stupeň, D, Slovenský
31.03.2019
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Strojné inžinierstvo
2. stupeň, D, Slovenský
31.05.2019
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Technika ochrany životného prostredia
1. stupeň, D, Slovenský
31.03.2019
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Technika ochrany životného prostredia
2. stupeň, D, Slovenský
31.05.2019
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Technika ochrany životného prostredia
3. stupeň, D, Slovenský
30.06.2019 02.07.2019 - 02.07.2019
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Technológie, manažment a inovácie strojárskej výroby
1. stupeň, D, Slovenský
31.03.2019
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Výrobná technika
3. stupeň, D, Slovenský
30.06.2019 02.07.2019 - 02.07.2019
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Výrobné stroje a zariadenia
2. stupeň, D, Slovenský
31.05.2019
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Zváranie, spájanie a povrchové úpravy
2. stupeň, D, Slovenský
31.05.2019