Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 205

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Forma Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta Ekonomika a manažment verejnej správy
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2024
Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta Ekonomika a manažment verejnej správy
1. stupeň , D, Anglický
denná do 30.06.2024
Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta Ekonomika a manažment verejnej správy
2. stupeň , D, Anglický
denná do 30.06.2024
Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta Ekonomika a manažment verejnej správy
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.06.2024
Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta Financie, bankovníctvo a investovanie
1. stupeň , D, Anglický
denná do 30.06.2024
Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta Financie, bankovníctvo a investovanie
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2024
Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta Financie, bankovníctvo a investovanie
2. stupeň , D, Anglický
denná do 30.06.2024
Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta Financie, bankovníctvo a investovanie
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.06.2024
Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta Financie, bankovníctvo a investovanie
2. stupeň , E, Slovenský
externá do 30.06.2024
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Automatizácia a riadenie procesov získavania a spracovania surovín
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 25.08.2024
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Automatizácia a riadenie procesov získavania a spracovania surovín
1. stupeň , E, Slovenský
externá do 25.08.2024
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Baníctvo a geotechnika
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 25.08.2024
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Baníctvo a geotechnika
1. stupeň , E, Slovenský
externá do 25.08.2024
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Banská geológia a geologický prieskum
3. stupeň , D, Anglický
denná do 15.05.2024 05.06.2024
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Banská geológia a geologický prieskum
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 15.05.2024 05.06.2024
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Banská geológia a geologický prieskum
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 15.05.2024 05.06.2024
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Banská geológia a geologický prieskum
3. stupeň , E, Anglický
externá do 15.05.2024 05.06.2024
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Banské meračstvo a geodézia
3. stupeň , D, Anglický
denná do 15.05.2024 05.06.2024
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Banské meračstvo a geodézia
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 15.05.2024 05.06.2024
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Banské meračstvo a geodézia
3. stupeň , E, Anglický
externá do 15.05.2024 05.06.2024
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Banské meračstvo a geodézia
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 15.05.2024 05.06.2024
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Dopravná logistika podniku
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 25.08.2024
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Dopravná logistika podniku
1. stupeň , E, Slovenský
externá do 25.08.2024
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Dopravná logistika podniku
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 25.08.2024
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Dopravná logistika podniku
2. stupeň , E, Slovenský
externá do 25.08.2024
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Ekonomika zemských zdrojov
3. stupeň , D, Anglický
denná do 15.05.2024 05.06.2024
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Ekonomika zemských zdrojov
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 15.05.2024 05.06.2024
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Ekonomika zemských zdrojov
3. stupeň , E, Anglický
externá do 15.05.2024 05.06.2024
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Ekonomika zemských zdrojov
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 15.05.2024 05.06.2024
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Geodézia a kataster nehnuteľností
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 25.08.2024
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Geológia a regionálny rozvoj
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 25.08.2024
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Geologické inžinierstvo
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 25.08.2024
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Geoturizmus
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 25.08.2024
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Geoturizmus
1. stupeň , E, Slovenský
externá do 25.08.2024
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Geoturizmus
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 25.08.2024
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Geoturizmus
2. stupeň , E, Slovenský
externá do 25.08.2024
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Informatizácia procesov získavania a spracovania surovín
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 25.08.2024
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Informatizácia procesov získavania a spracovania surovín
2. stupeň , E, Slovenský
externá do 25.08.2024
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Inžinierska geodézia a kataster nehnuteľností
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 25.08.2024
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Komerčná logistika
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 25.08.2024
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Manažérstvo procesov
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 25.08.2024
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Manažérstvo procesov
1. stupeň , E, Slovenský
externá do 25.08.2024
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Manažérstvo zemských zdrojov
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 25.08.2024
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Manažérstvo zemských zdrojov
1. stupeň , E, Slovenský
externá do 25.08.2024
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Manažérstvo zemských zdrojov
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 25.08.2024
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Manažérstvo zemských zdrojov
2. stupeň , E, Slovenský
externá do 25.08.2024
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Mineralurgia a environmentálne technológie
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 25.08.2024
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Mineralurgia a environmentálne technológie
3. stupeň , D, Anglický
denná do 15.05.2024 05.06.2024
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Mineralurgia a environmentálne technológie
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 15.05.2024 05.06.2024
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Mineralurgia a environmentálne technológie
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 15.05.2024 05.06.2024
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Mineralurgia a environmentálne technológie
3. stupeň , E, Anglický
externá do 15.05.2024 05.06.2024
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Ochrana životného prostredia a ekotechnológie surovín
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 25.08.2024
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Priemyselná logistika
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 25.08.2024
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Priemyselná logistika
1. stupeň , E, Slovenský
externá do 25.08.2024
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Priemyselná logistika
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 25.08.2024
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Priemyselná logistika
3. stupeň , D, Anglický
denná do 15.05.2024 05.06.2024
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Priemyselná logistika
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 15.05.2024 05.06.2024
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Priemyselná logistika
3. stupeň , E, Anglický
externá do 15.05.2024 05.06.2024
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Priemyselná logistika
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 15.05.2024 05.06.2024
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Riadenie procesov
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 15.05.2024 05.06.2024
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Riadenie procesov
3. stupeň , D, Anglický
denná do 15.05.2024 05.06.2024
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Riadenie procesov
3. stupeň , E, Anglický
externá do 15.05.2024 05.06.2024
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Riadenie procesov
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 15.05.2024 05.06.2024
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Riadenie procesov získavania a spracovania surovín
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 25.08.2024
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Riadenie procesov získavania a spracovania surovín
2. stupeň , E, Slovenský
externá do 25.08.2024
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Riadenie procesov získavania a spracovania surovín
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 15.05.2024 05.06.2024
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Riadenie procesov získavania a spracovania surovín
3. stupeň , D, Anglický
denná do 15.05.2024 05.06.2024
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Riadenie procesov získavania a spracovania surovín
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 15.05.2024 05.06.2024
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Riadenie procesov získavania a spracovania surovín
3. stupeň , E, Anglický
externá do 15.05.2024 05.06.2024
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Ťažba nerastov a inžinierske geotechnológie
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 15.05.2024 05.06.2024
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Ťažba nerastov a inžinierske geotechnológie
3. stupeň , D, Anglický
denná do 15.05.2024 05.06.2024
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Ťažba nerastov a inžinierske geotechnológie
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 15.05.2024 05.06.2024
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Ťažba nerastov a inžinierske geotechnológie
3. stupeň , E, Anglický
externá do 15.05.2024 05.06.2024
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technológie baníctva a tunelárstva
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 25.08.2024
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Využívanie a ochrana zemských zdrojov
3. stupeň , D, Anglický
denná do 15.05.2024 05.06.2024
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Využívanie a ochrana zemských zdrojov
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 15.05.2024 05.06.2024
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Využívanie a ochrana zemských zdrojov
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 15.05.2024 05.06.2024
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Využívanie a ochrana zemských zdrojov
3. stupeň , E, Anglický
externá do 15.05.2024 05.06.2024
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Využívanie alternatívnych zdrojov energie
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 25.08.2024
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Využívanie alternatívnych zdrojov energie
1. stupeň , E, Slovenský
externá do 25.08.2024
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Využívanie alternatívnych zdrojov energie
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 25.08.2024
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Využívanie alternatívnych zdrojov energie
2. stupeň , E, Slovenský
externá do 25.08.2024
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Záchranárska, požiarna a bezpečnostná technika
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 25.08.2024
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Záchranárska, požiarna a bezpečnostná technika
1. stupeň , E, Slovenský
externá do 25.08.2024
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Záchranárska, požiarna a bezpečnostná technika
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 25.08.2024
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov
3. stupeň , D, Anglický
denná do 30.05.2024
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.05.2024
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov
3. stupeň , E, Anglický
externá do 30.05.2024
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 30.05.2024
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky Informatika
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.05.2024
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky Informatika
3. stupeň , D, Anglický
denná do 30.05.2024
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky Informatika
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 30.05.2024
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky Informatika
3. stupeň , E, Anglický
externá do 30.05.2024
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky Inteligentné systémy
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.05.2024
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky Inteligentné systémy
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 30.05.2024
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky Intelligent systems (inteligentné systémy)
3. stupeň , D, Anglický
denná do 30.05.2024
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky Intelligent systems (inteligentné systémy)
3. stupeň , E, Anglický
externá do 30.05.2024
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky Priemyselná elektrotechnika
3. stupeň , D, Anglický
denná do 30.05.2024
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky Priemyselná elektrotechnika
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.05.2024
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky Priemyselná elektrotechnika
3. stupeň , E, Anglický
externá do 30.05.2024
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky Priemyselná elektrotechnika
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 30.05.2024
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta umení Architektúra a urbanizmus
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.09.2023 - 30.11.2023 22.01.2024 - 09.02.2024
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta umení Dizajn
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.09.2023 - 30.11.2023 22.01.2024 - 09.02.2024
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta umení Voľné výtvarné umenie
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.09.2023 - 30.11.2023 22.01.2024 - 09.02.2024
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove Inteligentné technológie v priemysle
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 28.06.2024
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove Obnoviteľné zdroje energie
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.07.2024
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove Obnoviteľné zdroje energie
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 28.06.2024
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove Počítačová podpora výrobných technológií
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.07.2024
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove Počítačová podpora výrobných technológií
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 28.06.2024
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove Počítačová podpora výrobných technológií
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 07.06.2024
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove Počítačová podpora výrobných technológií
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 07.06.2024
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove Priemyselný manažment
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.07.2024
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove Priemyselný manažment
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 28.06.2024
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove Procesná technika
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 07.06.2024
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove Procesná technika
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 07.06.2024
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove Riadenie priemyselnej výroby
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 07.06.2024
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove Riadenie priemyselnej výroby
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 07.06.2024
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove Smart technológie v priemysle
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.07.2024
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove Technológie automobilovej výroby
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.07.2024
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove Technológie automobilovej výroby
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 28.06.2024
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove Výrobné technológie
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 07.06.2024
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove Výrobné technológie
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 07.06.2024
Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta Aerospace Engineering (letecké a kozmické inžinierstvo)
2. stupeň , D, Anglický
denná do 26.05.2024
Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta Aerospace Systems (letecké a kozmické systémy)
3. stupeň , D, Anglický
denná do 10.06.2024 17.06.2024
Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta Air Transport Management (manažérstvo leteckej dopravy)
1. stupeň , D, Anglický
denná do 26.05.2024
Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta Air Transport Management (manažérstvo leteckej dopravy)
2. stupeň , D, Anglický
denná do 26.05.2024
Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta Letecká a kozmická technika (Aerospace Technology)
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 26.05.2024
Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta Letecká a kozmická technika (Aerospace Technology)
1. stupeň , D, Anglický
denná do 26.05.2024
Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta Letecké a kozmické systémy
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 10.06.2024 17.06.2024
Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta Letecké a kozmické systémy
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 10.06.2024 17.06.2024
Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta Manažérstvo leteckej dopravy
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 26.05.2024
Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta Manažérstvo leteckej dopravy
1. stupeň , E, Slovenský
externá do 26.05.2024
Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta Manažérstvo leteckej dopravy
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 26.05.2024
Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta Manažérstvo leteckej dopravy
2. stupeň , E, Slovenský
externá do 26.05.2024
Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta Pilot
1. stupeň , D, Anglický
denná do 26.05.2024
Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta Pilot
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 26.05.2024
Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta Riadenie leteckej dopravy
3. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 10.06.2024 17.06.2024
Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta Riadenie leteckej dopravy
3. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá do 10.06.2024 17.06.2024
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 26.04.2024
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Pozemné stavby a architektúra
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 26.04.2024
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Technológia a manažment v stavebníctve
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 26.04.2024
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Technológia a manažment v stavebníctve
1. stupeň , E, Slovenský
externá do 26.04.2024
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Aplikovaná mechanika
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2024 14.06.2024 - 14.06.2024
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Aplikovaná mechanika
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.05.2024 14.06.2024 - 14.06.2024
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Aplikovaná mechanika (Applied mechanics)
3. stupeň , D, Anglický
denná do 31.05.2024 14.06.2024 - 14.06.2024
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Aplikovaná mechanika (Applied mechanics)
3. stupeň , E, Anglický
externá do 31.05.2024 14.06.2024 - 14.06.2024
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Automobilová výroba
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.12.2023 - 31.05.2024
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Automobilová výroba
1. stupeň , D, Anglický
denná 01.12.2023 - 31.05.2024
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Automobilová výroba
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2024 - 31.05.2024
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Automobilová výroba
2. stupeň , D, Anglický
denná 01.01.2024 - 31.05.2024
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Bezpečnosť technických systémov
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2024 - 31.05.2024
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Biomedical engineering (biomedicínske inžinierstvo)
2. stupeň , D, Anglický
denná 01.01.2024 - 31.05.2024
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Biomedicínske inžinierstvo
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2024 - 31.05.2024
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Biomedicínske inžinierstvo
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2024 14.06.2024 - 14.06.2024
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Biomedicínske inžinierstvo
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.05.2024 14.06.2024 - 14.06.2024
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Biomedicínske inžinierstvo (Biomedical engineering)
3. stupeň , D, Anglický
denná do 31.05.2024 14.06.2024 - 14.06.2024
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Biomedicínske inžinierstvo (Biomedical engineering)
3. stupeň , E, Anglický
externá do 31.05.2024 14.06.2024 - 14.06.2024
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Časti a mechanizmy strojov
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2024 14.06.2024 - 14.06.2024
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Časti a mechanizmy strojov
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.05.2024 14.06.2024 - 14.06.2024
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Dopravná technika a logistika
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2024 - 31.05.2024
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Energetické stroje a zariadenia
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2024 - 31.05.2024
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Energetické stroje a zariadenia
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2024 14.06.2024 - 14.06.2024
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Energetické stroje a zariadenia
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.05.2024 14.06.2024 - 14.06.2024
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Industrial engineering (Priemyselné inžinierstvo)
1. stupeň , D, Anglický
denná 01.12.2023 - 31.05.2024
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Industrial engineering (priemyselné inžinierstvo)
2. stupeň , D, Anglický
denná 01.01.2024 - 31.05.2024
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Industrial mechatronics (priemyselná mechatronika)
1. stupeň , D, Anglický
denná 01.12.2023 - 31.05.2024
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Industrial mechatronics (priemyselná mechatronika)
2. stupeň , D, Anglický
denná 01.01.2024 - 31.05.2024
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Industrial mechatronics (priemyselná mechatronika)
3. stupeň , D, Anglický
denná do 31.05.2024 14.06.2024 - 14.06.2024
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Industrial mechatronics (priemyselná mechatronika)
3. stupeň , E, Anglický
externá do 31.05.2024 14.06.2024 - 14.06.2024
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Inžinierstvo prostredia
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2024 - 31.05.2024
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Inžinierstvo prostredia
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2024 14.06.2024 - 14.06.2024
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Inžinierstvo prostredia
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.05.2024 14.06.2024 - 14.06.2024
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Kvalita a bezpečnosť
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2024 14.06.2024 - 14.06.2024
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Kvalita a bezpečnosť
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.05.2024 14.06.2024 - 14.06.2024
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Kvalita a bezpečnosť (Quality and Safety)
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 01.12.2023 - 31.05.2024
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Počítačová podpora strojárskej výroby
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.12.2023 - 31.05.2024
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Počítačová podpora strojárskej výroby
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2024 - 31.05.2024
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Priemyselná mechatronika
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.12.2023 - 31.05.2024
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Priemyselná mechatronika
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2024 - 31.05.2024
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Priemyselná mechatronika
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2024 14.06.2024 - 14.06.2024
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Priemyselná mechatronika
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.05.2024 14.06.2024 - 14.06.2024
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Priemyselné inžinierstvo
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.12.2023 - 31.05.2024
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Priemyselné inžinierstvo
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2024 - 31.05.2024
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Priemyselné inžinierstvo
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2024 14.06.2024 - 14.06.2024
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Priemyselné inžinierstvo
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.05.2024 14.06.2024 - 14.06.2024
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Prosthetics and orthotics (Protetika a ortotika)
1. stupeň , D, Anglický
denná 01.12.2023 - 31.05.2024
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Protetika a ortotika
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.12.2023 - 31.05.2024
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Quality and Safety (kvalita a bezpečnosť)
3. stupeň , D, Anglický
denná do 31.05.2024 14.06.2024 - 14.06.2024
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Quality and Safety (kvalita a bezpečnosť)
3. stupeň , E, Anglický
externá do 31.05.2024 14.06.2024 - 14.06.2024
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Riadenie a ekonomika podniku
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 01.12.2023 - 31.05.2024
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Riadenie a ekonomika podniku
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2024 - 31.05.2024
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Robotics and robototechnology (robotika a robototechnológie)
2. stupeň , D, Anglický
denná 01.01.2024 - 31.05.2024
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Robotika a robototechnológie
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2024 - 31.05.2024
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Strojárske technológie
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2024 - 31.05.2024
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Strojárske technológie a materiály
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2024 14.06.2024 - 14.06.2024
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Strojárske technológie a materiály
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.05.2024 14.06.2024 - 14.06.2024
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Strojárske technológie a materiály (Mechanical engineering technologies and materials)
3. stupeň , D, Anglický
denná do 31.05.2024 14.06.2024 - 14.06.2024
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Strojárske technológie a materiály (Mechanical engineering technologies and materials)
3. stupeň , E, Anglický
externá do 31.05.2024 14.06.2024 - 14.06.2024
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Strojné inžinierstvo
1. stupeň , D, Anglický
denná 01.12.2023 - 31.05.2024
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Strojné inžinierstvo
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.12.2023 - 31.05.2024
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Strojné inžinierstvo
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2024 - 31.05.2024
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Strojné inžinierstvo
2. stupeň , D, Anglický
denná 01.01.2024 - 31.05.2024
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Technológie, manažment a inovácie strojárskej výroby
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.12.2023 - 31.05.2024
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Výrobná technika
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2024 14.06.2024 - 14.06.2024
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Výrobná technika
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.05.2024 14.06.2024 - 14.06.2024