Termíny

Fakulta

Počet: 2 838

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Podanie prihlášky na štúdium do Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Akadémia médií, odborná vysoká škola mediálnej a marketingovej komunikácie v Bratislave Marketingová komunikácia
1. stupeň, D
23.02.2016 15.09.2016
Akadémia médií, odborná vysoká škola mediálnej a marketingovej komunikácie v Bratislave Marketingová komunikácia
1. stupeň, E
23.02.2016 15.09.2016
Akadémia médií, odborná vysoká škola mediálnej a marketingovej komunikácie v Bratislave Mediálna komunikácia
1. stupeň, D
23.02.2016 15.09.2016
Akadémia médií, odborná vysoká škola mediálnej a marketingovej komunikácie v Bratislave Mediálna komunikácia
1. stupeň, E
23.02.2016 15.09.2016
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši Bezpečnosť a obrana štátu
1. stupeň, D, Slovenský
28.02.2017 13.06.2017 - 15.06.2017
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši Elektronické zbraňové systémy
1. stupeň, D, Slovenský
28.02.2017 13.06.2017 - 15.06.2017
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši Vojenské spojovacie a informačné systémy
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
28.02.2017 13.06.2017 - 15.06.2017
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši Zbraňové systémy, zbrane a ich časti
1. stupeň, D, Slovenský
28.02.2017 13.06.2017 - 15.06.2017
Akadémia Policajného zboru v Bratislave Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku
1. stupeň, D, Slovenský
31.01.2016 04.04.2016
Akadémia Policajného zboru v Bratislave Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku
2. stupeň, D, Slovenský
10.07.2016 11.07.2016 - 31.07.2016
Akadémia Policajného zboru v Bratislave Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku
3. stupeň, D, Slovenský
31.03.2016 01.06.2016 - 30.06.2016
Akadémia Policajného zboru v Bratislave Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe
1. stupeň, D, Slovenský
31.03.2016 13.06.2016
Akadémia Policajného zboru v Bratislave Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe
2. stupeň, D, Slovenský
10.07.2016 11.07.2016 - 31.07.2016
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta dramatických umení Divadelná dramaturgia a réžia
1. stupeň, D, Slovenský
15.03.2017 02.03.2017 09.06.2017
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta dramatických umení Divadelná dramaturgia a réžia
2. stupeň, D, Slovenský
27.05.2016 10.06.2016 15.07.2016
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta dramatických umení Divadelné umenie
3. stupeň, D, Slovenský
31.03.2016 15.04.2016 15.07.2016
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta dramatických umení Divadelné umenie
3. stupeň, E, Slovenský
31.03.2016 15.04.2016 15.07.2016
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta dramatických umení Filmová a televízna réžia a scenáristika
1. stupeň, D, Slovenský
20.03.2017 19.04.2017 - 20.04.2017 10.04.2017
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta dramatických umení Filmová a televízna réžia a scenáristika
2. stupeň, D, Slovenský
16.06.2016 23.06.2016
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta dramatických umení Filmová a televízna réžia a scenáristika
3. stupeň, D, Slovenský
06.05.2016 10.06.2016
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta dramatických umení Herectvo
1. stupeň, D, Slovenský
15.12.2016 25.01.2017 - 26.01.2017
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta dramatických umení Herectvo
2. stupeň, D, Slovenský
03.06.2016 15.06.2016
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta múzických umení Interpretačné umenie
1. stupeň, D, Slovenský
30.11.2016 30.01.2017 - 03.02.2017
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta múzických umení Interpretačné umenie
2. stupeň, D, Slovenský
31.03.2016 15.06.2016 - 17.06.2016
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta múzických umení Interpretačné umenie
3. stupeň, D, Slovenský
31.05.2016 30.06.2016
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta múzických umení Interpretačné umenie
3. stupeň, E, Slovenský
31.05.2016 30.06.2016
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta múzických umení Kompozícia
1. stupeň, D, Slovenský
30.11.2016 30.01.2017 - 03.02.2017
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta múzických umení Kompozícia
2. stupeň, D, Slovenský
31.03.2016 15.06.2016 - 17.06.2016
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta múzických umení Kompozícia
3. stupeň, D, Slovenský
31.05.2016 30.06.2016
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta múzických umení Kompozícia
3. stupeň, E, Slovenský
31.05.2016 30.06.2016
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta výtvarných umení Grafika
1. stupeň, D, Slovenský
30.11.2016 23.01.2017 - 27.01.2017
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta výtvarných umení Intermédiá - digitálne médiá - audiovizuálne médiá
1. stupeň, D, Slovenský
30.11.2016 23.01.2017 - 27.01.2017
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta výtvarných umení Maľba
1. stupeň, D, Slovenský
30.11.2016 23.01.2017 - 27.01.2017
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta výtvarných umení Sochárstvo a priestorová tvorba
1. stupeň, D, Slovenský
30.11.2016 23.01.2017 - 27.01.2017
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta výtvarných umení Voľné výtvarné umenie
2. stupeň, D, Slovenský
03.06.2016 21.06.2016
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta výtvarných umení Voľné výtvarné umenie
3. stupeň, D, Slovenský
06.05.2016 07.06.2016
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta výtvarných umení Voľné výtvarné umenie
3. stupeň, E, Slovenský
06.05.2016 07.06.2016
Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií Liberálne štúdiá
1. stupeň, D
31.03.2016 29.04.2016 02.09.2016
Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom Manažment
1. stupeň, D, Slovenský
31.03.2016 30.09.2016
Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom Manažment
1. stupeň, E, Slovenský
31.03.2016 30.09.2016
Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom Učiteľstvo ekonomických predmetov
2. stupeň, E
31.03.2016 31.08.2016
Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom Učiteľstvo praktickej prípravy
1. stupeň, D
31.03.2016 30.09.2016
Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom Učiteľstvo praktickej prípravy
1. stupeň, E
31.03.2016 30.09.2016
Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom Učiteľstvo technických predmetov
2. stupeň, E
31.03.2016 31.08.2016
Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta aplikovaných jazykov Cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia
1. stupeň, D, Nemecký, Slovenský, Španielsky
31.03.2017 12.06.2017 - 16.06.2017
Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta aplikovaných jazykov Cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia
2. stupeň, D, Nemecký, Slovenský, Španielsky
15.04.2017 30.06.2017 - 30.06.2017
Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta hospodárskej informatiky Aktuárstvo
2. stupeň, D, Slovenský
15.04.2017 03.07.2017 - 03.07.2017
Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta hospodárskej informatiky Hospodárska informatika
1. stupeň, D, Slovenský
31.03.2017 12.06.2017 - 16.06.2017
Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta hospodárskej informatiky Hospodárska informatika
1. stupeň, E, Slovenský
31.03.2017 12.06.2017 - 16.06.2017
Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta hospodárskej informatiky Informačný manažment
2. stupeň, D, Slovenský
15.04.2017 03.07.2017 - 03.07.2017

Stránka 1 z 57