Fees and tuition fees

Filter
University
Faculty
Place of study
Study program Fee for standard length of study Fee for exceeding the standard length of study / parallel study Fee for paper application Fee for E-application
Prešovská univerzita v Prešove maďarský jazyk a kultúra (v kombinácii)
1. degree, D, Slovenský
0 € 700 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. degree, D, Slovenský
0 € 700 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove učiteľstvo rómskeho jazyka, literatúry a reálií (v kombinácii)
1. degree, D, Slovenský, Český, Rómsky
0 € 700 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove učiteľstvo rusínskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. degree, D, Slovenský, Rusínsky
0 € 700 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove maďarský jazyk a kultúra (v kombinácii)
2. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove učiteľstvo rusínskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. degree, D, Slovenský, Rusínsky
0 € 1000 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove slavistika - rusínsky jazyk a literatúra
3. degree, D, Slovenský, Rusínsky
0 € 1500 € 50 € 0 €
Prešovská univerzita v Prešove slavistika - rusínsky jazyk a literatúra
3. degree, E, Slovenský, Rusínsky
200 € 1500 € 50 € 0 €
Prešovská univerzita v Prešove
Pravoslávna bohoslovecká fakulta
pravoslávna teológia
spojený 1. a 2. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Pravoslávna bohoslovecká fakulta
pravoslávna teológia
spojený 1. a 2. degree, E, Slovenský
300 € 0 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Pravoslávna bohoslovecká fakulta
charitatívna a sociálna služba
1. degree, D, Slovenský
0 € 700 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Pravoslávna bohoslovecká fakulta
charitatívna a sociálna služba
1. degree, E, Slovenský
500 € 0 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Pravoslávna bohoslovecká fakulta
charitatívna a sociálna služba
2. degree, E, Slovenský
600 € 0 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Pravoslávna bohoslovecká fakulta
charitatívna služba a sociálne poradenstvo
2. degree, D, Slovenský
0 € 0 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Pravoslávna bohoslovecká fakulta
charitatívna služba a sociálne poradenstvo
2. degree, E, Slovenský
600 € 0 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Pravoslávna bohoslovecká fakulta
pravoslávna teológia
3. degree, D, Slovenský
0 € 1500 € 50 € 50 €
Prešovská univerzita v Prešove
Pravoslávna bohoslovecká fakulta
pravoslávna teológia
3. degree, E, Slovenský
990 € 1500 € 50 € 50 €
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
anglický jazyk a anglofónne kultúry
1. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 700 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
anglický jazyk a kultúra (v kombinácii)
1. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 700 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
archívnictvo
1. degree, D, Slovenský
0 € 700 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
estetika
1. degree, D, Slovenský
0 € 700 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
etika
1. degree, D, Slovenský
0 € 700 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
etika - sociálna práca
1. degree, D, Slovenský
0 € 700 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
filozofia
1. degree, D, Slovenský
0 € 700 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii)
1. degree, D, Francúzsky, Slovenský
0 € 700 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
história
1. degree, D, Slovenský
0 € 700 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
jazykovo - komunikačné štúdiá
1. degree, D, Slovenský
0 € 700 € 34 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
mediálne štúdiá
1. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 700 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
nemecký jazyk a kultúra (v kombinácii)
1. degree, D, Nemecký, Slovenský
0 € 700 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
politológia
1. degree, D, Slovenský
0 € 700 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
psychológia
1. degree, D, Slovenský
0 € 700 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
ruské štúdiá
1. degree, D, Ruský, Slovenský
0 € 700 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
ruský jazyk a kultúra (v kombinácii)
1. degree, D, Ruský, Slovenský
0 € 700 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
slovenský jazyk a kultúra (v kombinácii)
1. degree, D, Slovenský
0 € 700 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
sociálna práca
1. degree, D, Slovenský
0 € 700 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
stredoeurópske štúdiá
1. degree, D, Poľský, Slovenský
0 € 700 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 700 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
učiteľstvo dejepisu (v kombinácii)
1. degree, D, Slovenský
0 € 700 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
učiteľstvo estetiky (v kombinácii)
1. degree, D, Slovenský
0 € 700 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. degree, D, Francúzsky, Slovenský
0 € 700 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii)
1. degree, D, Slovenský
0 € 700 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. degree, D, Nemecký, Slovenský
0 € 700 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. degree, D, Ruský, Slovenský
0 € 700 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. degree, D, Slovenský
0 € 700 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
učiteľstvo ukrajinského jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. degree, D, Slovenský, Ukrajinský
0 € 700 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)
1. degree, D, Slovenský
0 € 700 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii)
1. degree, D, Slovenský
0 € 700 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
ukrajinský jazyk a kultúra (v kombinácii)
1. degree, D, Slovenský, Ukrajinský
0 € 700 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
anglický jazyk a anglofónne kultúry
2. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 1000 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
anglický jazyk a kultúra (v kombinácii)
2. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 1000 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
archívnictvo
2. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
estetika
2. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
etika
2. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
etika - sociálna práca
2. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
filozofia
2. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii)
2. degree, D, Francúzsky, Slovenský
0 € 1000 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
história
2. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
mediálne štúdiá
2. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 1000 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
nemecký jazyk a kultúra (v kombinácii)
2. degree, D, Nemecký, Slovenský
0 € 1000 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
politológia
2. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
psychológia
2. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
ruské štúdiá
2. degree, D, Ruský, Slovenský
0 € 1000 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
ruský jazyk a kultúra (v kombinácii)
2. degree, D, Ruský, Slovenský
0 € 1000 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
slovenský jazyk a kultúra (v kombinácii)
2. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 1000 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
sociálna práca
2. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
sociálna práca
2. degree, E, Slovenský
1000 € 1000 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
stredoeurópske štúdiá
2. degree, D, Poľský, Slovenský
0 € 1000 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 1000 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
učiteľstvo dejepisu (v kombinácii)
2. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
učiteľstvo estetiky (v kombinácii)
2. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii)
2. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. degree, D, Nemecký, Slovenský
0 € 1000 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. degree, D, Ruský, Slovenský
0 € 1000 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
učiteľstvo ukrajinského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. degree, D, Slovenský, Ukrajinský
0 € 1000 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)
2. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii)
2. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 30 € 0 €
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
ukrajinský jazyk a kultúra (v kombinácii)
2. degree, D, Slovenský, Ukrajinský
0 € 1000 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Pedagogická fakulta
predškolská a elementárna pedagogika
1. degree, D, Slovenský
0 € 700 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Pedagogická fakulta
predškolská a elementárna pedagogika
1. degree, E, Slovenský
750 € 750 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Pedagogická fakulta
predškolská a elementárna pedagogika a pedagogika psychosociálne narušených
1. degree, D, Slovenský
0 € 700 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Pedagogická fakulta
predškolská a elementárna pedagogika a pedagogika psychosociálne narušených
1. degree, E, Slovenský
790 € 790 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Pedagogická fakulta
špeciálna pedagogika
1. degree, D, Slovenský
0 € 700 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Pedagogická fakulta
špeciálna pedagogika
1. degree, E, Slovenský
730 € 730 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Pedagogická fakulta
špeciálna pedagogika
2. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Pedagogická fakulta
špeciálna pedagogika
2. degree, E, Slovenský
840 € 840 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Pedagogická fakulta
učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
2. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Pedagogická fakulta
učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
2. degree, E, Slovenský
840 € 840 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Pedagogická fakulta
učiteľstvo pre primárne vzdelávanie a pedagogika psychosociálne narušených
2. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Pedagogická fakulta
učiteľstvo pre primárne vzdelávanie a pedagogika psychosociálne narušených
2. degree, E, Slovenský
840 € 840 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Gréckokatolícka teologická fakulta
katolícka teológia
spojený 1. a 2. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Gréckokatolícka teologická fakulta
animácia voľnočasových aktivít
1. degree, D, Slovenský
0 € 700 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Gréckokatolícka teologická fakulta
animácia voľnočasových aktivít
1. degree, E, Slovenský
300 € 700 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Gréckokatolícka teologická fakulta
európske štúdiá
1. degree, D, Slovenský
0 € 700 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Gréckokatolícka teologická fakulta
európske štúdiá
1. degree, E, Slovenský
300 € 700 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Gréckokatolícka teologická fakulta
religionistika
1. degree, D, Slovenský
0 € 700 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Gréckokatolícka teologická fakulta
religionistika
1. degree, E, Slovenský
300 € 700 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Gréckokatolícka teologická fakulta
európske štúdiá
2. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Gréckokatolícka teologická fakulta
európske štúdiá
2. degree, E, Slovenský
500 € 1000 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Gréckokatolícka teologická fakulta
probačná a mediačná práca
2. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Gréckokatolícka teologická fakulta
probačná a mediačná práca
2. degree, E, Slovenský
0 € 1000 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Gréckokatolícka teologická fakulta
religionistika
2. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Gréckokatolícka teologická fakulta
religionistika
2. degree, E, Slovenský
500 € 1000 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta humanitných a prírodných vied
biológia
1. degree, D, Slovenský
0 € 700 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta humanitných a prírodných vied
ekológia
1. degree, D, Slovenský
0 € 700 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta humanitných a prírodných vied
geografia a aplikovaná geoinformatika
1. degree, D, Slovenský
0 € 700 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta humanitných a prírodných vied
učiteľstvo biológie (v kombinácii)
1. degree, D, Slovenský
0 € 700 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta humanitných a prírodných vied
učiteľstvo fyziky (v kombinácii)
1. degree, D, Slovenský
0 € 700 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta humanitných a prírodných vied
učiteľstvo geografie (v kombinácii)
1. degree, D, Slovenský
0 € 700 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta humanitných a prírodných vied
učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii)
1. degree, D, Slovenský
0 € 700 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta humanitných a prírodných vied
učiteľstvo techniky (v kombinácii)
1. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 700 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta humanitných a prírodných vied
biológia
2. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta humanitných a prírodných vied
ekológia
2. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta humanitných a prírodných vied
geografia a aplikovaná geoinformatika
2. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta humanitných a prírodných vied
učiteľstvo biológie (v kombinácii)
2. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta humanitných a prírodných vied
učiteľstvo fyziky (v kombinácii)
2. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta humanitných a prírodných vied
učiteľstvo geografie (v kombinácii)
2. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta humanitných a prírodných vied
učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii)
2. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta humanitných a prírodných vied
Učiteľstvo techniky v kombinácii
2. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta zdravotníckych odborov
dentálna hygiena
profesijne orientovaný 1. degree, D, Slovenský
0 € 700 € 35 € 30 €
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta zdravotníckych odborov
dentálna hygiena
profesijne orientovaný 1. degree, E, Slovenský
950 € 950 € 35 € 30 €
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta zdravotníckych odborov
fyzioterapia
profesijne orientovaný 1. degree, D, Slovenský
0 € 700 € 35 € 30 €
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta zdravotníckych odborov
fyzioterapia
profesijne orientovaný 1. degree, E, Slovenský
1050 € 1050 € 35 € 30 €
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta zdravotníckych odborov
laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
profesijne orientovaný 1. degree, D, Slovenský
0 € 700 € 35 € 30 €
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta zdravotníckych odborov
ošetrovateľstvo
profesijne orientovaný 1. degree, D, Slovenský
0 € 700 € 35 € 30 €
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta zdravotníckych odborov
ošetrovateľstvo
profesijne orientovaný 1. degree, E, Slovenský
700 € 700 € 35 € 30 €
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta zdravotníckych odborov
pôrodná asistencia
profesijne orientovaný 1. degree, D, Slovenský
0 € 700 € 35 € 30 €
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta zdravotníckych odborov
rádiologická technika
profesijne orientovaný 1. degree, D, Slovenský
0 € 700 € 35 € 30 €
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta zdravotníckych odborov
rádiologická technika
profesijne orientovaný 1. degree, E, Slovenský
1050 € 1050 € 35 € 30 €
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta zdravotníckych odborov
urgentná zdravotná starostlivosť
profesijne orientovaný 1. degree, D, Slovenský
0 € 700 € 35 € 30 €
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta zdravotníckych odborov
urgentná zdravotná starostlivosť
profesijne orientovaný 1. degree, E, Slovenský
950 € 950 € 35 € 30 €
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta zdravotníckych odborov
fyzioterapia
2. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 35 € 30 €
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta zdravotníckych odborov
fyzioterapia
2. degree, E, Slovenský
1050 € 1050 € 35 € 30 €
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta manažmentu
manažment
1. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 700 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta manažmentu
manažment
1. degree, E, Anglický, Slovenský
690 € 0 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta manažmentu
obchodný manažment a marketing
1. degree, D, Slovenský
0 € 700 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta manažmentu
obchodný manažment a marketing
1. degree, E, Slovenský
690 € 0 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta manažmentu
turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo
1. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 700 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta manažmentu
turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo
1. degree, E, Anglický, Slovenský
690 € 0 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta manažmentu
manažment
2. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 1000 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta manažmentu
manažment
2. degree, E, Anglický, Slovenský
790 € 0 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta manažmentu
manažment
3. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 1500 € 50 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta manažmentu
manažment
3. degree, E, Anglický, Slovenský
1490 € 0 € 50 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta športu
špeciálna pohybová príprava v bezpečnostných zložkách
1. degree, D, Slovenský, Český
0 € 700 € 30 € 30 €
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta športu
špeciálna pohybová príprava v bezpečnostných zložkách
1. degree, E, Slovenský, Český
700 € 0 € 30 € 30 €
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta športu
šport a zdravie
1. degree, D, Slovenský, Český
0 € 700 € 30 € 30 €
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta športu
šport a zdravie
1. degree, E, Slovenský, Český
700 € 0 € 30 € 30 €
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta športu
učiteľstvo telesnej výchovy
1. degree, D, Slovenský, Český
0 € 700 € 30 € 30 €
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta športu
učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii)
1. degree, D, Slovenský
0 € 700 € 30 € 30 €
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta športu
šport pre zdravie
2. degree, D, Slovenský, Český
0 € 1000 € 30 € 30 €
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta športu
šport pre zdravie
2. degree, E, Slovenský, Český
800 € 0 € 30 € 30 €
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta športu
učiteľstvo telesnej výchovy
2. degree, D, Slovenský, Český
0 € 1000 € 30 € 30 €
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta športu
učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii)
2. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 30 € 30 €
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta športu
športová edukológia
3. degree, D, Slovenský, Český
0 € 0 € 50 € 50 €
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta športu
športová edukológia
3. degree, E, Slovenský, Český
600 € 0 € 50 € 50 €

The amounts listed in gray are not updated for the next academic year (2022/2023).
* In full-time form, study at public and state universities is free of charge. The study fee is charged when the standard length of the study program is exceeded or at parallel study.