German language and Culture

This study program must be combined with one of the following study programs:

 • Filozofická fakulta - anglický jazyk a kultúra (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - ruský jazyk a kultúra (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - slovenský jazyk a kultúra (v kombinácii)
 • Faculty of Arts - Ukrainian language and culture
Prospects of graduates

Cieľom magisterského štúdia je vzdelávanie prekladateľov a tlmočníkov ako odborníkov v oblastitranskultúrnejkomunikácie medzi príslušníkmi odlišných kultúr a jazykov. Na základe vedeckých poznatkov disponujú absolventi patričnými odbornými, mentálnymi a sociálnymi dispozíciami na zvládnutie nárokov, ktoré na prekladateľov a tlmočníkov kladie profesionálny trh. Popri jazykových a kultúrnych kompetenciách nadobúdajú aj nevyhnutné vedecké (translatologické) znalosti, ako aj všeobecné a špeciálne translatologické kompetencie v oblasti prekladu a tlmočenia. Dôležitou súčasťou týchto kompetencií je flexibilita, schopnosť interdisciplinárnej kooperácie, ako aj iné kľúčové kompetencie (práca v pracovnom tíme, schopnosť zvládať stresové situácie).  

Absolventi sú schopní prezentovať pomocou využitia relevantných prekladateľských a tlmočníckych techník, stratégií a pracovných pomôcok (tlmočnícka technika, prekladateľský softvér) situačne špecifické texty a informácie v cieľovom jazyku, a to v písomnej a ústnej forme. 

Absolventi nadobúdajú kompetencie v bilaterálnom tlmočení (obchodné rokovania, rozhovory, súdne tlmočenie), ako aj v oblastikonzekutívnehoa simultánneho tlmočenia na odborných konferenciách k rôznym tematickým oblastiam (politika, hospodárstvo, právo, prírodné a spoločenské vedy, medicína, technika atď.), rovnako aj nevyhnutné rétorické kompetencie.  

Na základe lingvistických a translatologickýchvedomostí je absolvent schopný analyzovať rozdiely medzi nemeckým a slovenským jazykom v procese prekladu, resp. tlmočenia a riešiť zistené diskrepancie. Je schopný produkovať a upravovať texty účelovo podľa typu a požiadaviek adresáta.Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

1. The basic condition of admission to studies according to Master study programmes (the second degree of university studies according to the Article 53 of the Act) is the completion of the study programme of the first degree.

2. Applicants for Master study programme will be admitted without an entrance exam, if the Master study programme is a continuation of the Bachelor study programme in the given study field and if the applicant passed the state exam from subjects equivalent to subjects of the state exam corresponding with the Bachelor study programme at the faculty and if their weighted study average during Bachelor study did not exceed the limit of 2.5.

3. If conditions according to the Paragraph 2 are not fulfilled, the applicant can be admitted to the Master study programme based on the entrance exam that will verify applicant´s ability. Knowledge written test will consist of the following subjects: translation from French language, translation into French language, theory and history of art translation, theory of interpreting, morphology of German language, syntax of German language, culture of countries of the German language area.

4. The dean can drop taking of the entrance exam at the proposal of Master study programme guarantor to applicants who have not fulfilled conditions according to the Paragraph 3 and who fulfil the basic criteria of admission according to the Paragraph 2, if capacity possibilities of the faculty enable it.

5. Master study programme can be studied also by applicants who graduated from the Bachelor study programme in the given or related study field at another faculty or university.Additional information

Study field: 2.1.35 Translating and interpretingConditions of admission without the entrance exam

1. The basic condition of admission to studies according to Master study programmes (the second degree of university studies according to the Article 53 of the Act) is the completion of the study programme of the first degree.

2. Applicants for Master study programme will be admitted without an entrance exam, if the Master study programme is a continuation of the Bachelor study programme in the given study field and if the applicant passed the state exam from subjects equivalent to subjects of the state exam corresponding with the Bachelor study programme at the faculty and if their weighted study average during Bachelor study did not exceed the limit of 2.5.Coordinator for students with specific needs

Mgr. Sabolová Fabianová Antónia, PhD.

 antonia.sabolova.fabianova@unipo.skGeneral information on the admission exam

applicants can submit a maximum of two application forms to studies at the Faculty of Arts of the University of Prešov in Prešov indicating one study programme on one application;

applicants will pay the fee using the postal money order of type U, the receipt confirming the payment needs to be glued on page 3 of the application form;

application forms without a receipt confirming the payment of the fee will not be accepted;

basic data needed to carry out a cross-border transfer through the SWIFT network:  Swift address of the bank:  SUBASKBX, Account number of the payment recipient or the Account number of the State Treasury client in the IBAN format:  SK  87  8180  0000 0070  0007  8205;  name of the bank:  Štátna  pokladnica,  Ul.  Radlinského  32,  010  05 Bratislava 15; unabbreviated name and address of the payment recipient, State Treasury client: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Ul. 17. novembra 1, Prešov, 080 78, purpose of payment: fee VS 101000401

applicants will thoroughly fill out the first and the second page of the application form and will have the physician confirm their ability to studies on the application form (expressed in words, a signature and a stamp of the physician is not enough);

applicant who have not completed their Bachelor study at the Faculty of Arts of the University of Prešov will attach to the application form their CV and verified photocopies of documents confirming completed studies (university diploma, state exam certificate, addenda to diploma). Photocopies not officially verified will not be accepted.

applicants with modified work ability will submit with the application form an evaluation issued by the evaluation committee;

application form to studies can be send also by such an applicant who have not yet taken bachelor state exam and can not indicate in the relevant part having passed the exam. Such applicant will submit a document on taking much exam additionally, no later than by a deadline set by the faculty. If the applicant does not submit such document, he/she can not be admitted to studies.

in case that fewer applicants than the minimum set number apply to a certain study programme (i.e. at least 15), the dean may decide not to open the programme in the given academic year and will announce it to the applicants and will asks them to change the study programme. In case that the applicant does not accept the offer, the faculty will return him/her the fee for admission procedure in full amount.

During the admission procedure, the Faculty of Arts follows internal regulation "Principles of admission procedure at the Faculty of Arts at the University of Prešov in Prešov" issued by the Academic Senate of the Faculty of Arts in Prešov on September 16, 2009.Form of entrance exam

without entrance exam or knowledge written testTests

Knowledge written test will consist of the following subjects: translating from French language, translating into French language, theory and history of art translation, theory of interpreting, morphology of the German language, syntax of German language, culture of countries • Open day

  12.02.2020

 • Apply the application for study

  31.05.2020

 • Performance of the entrance exam

  15.06.2020

 • Send certificate to

  04.09.2020

 • Submit additional application form

  31.08.2020

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Additions
 • CV (paper form)
 • verified copy of the degree for applicant of other universities (paper form)
 • certified copy of certificate to candidates from other universities (paper form)
 • photocopy of the Diploma Supplement to candidates from other universities (paper form)
 • medical certificate (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 1000 €

The fee for admission procedure
application form: 30 €
E-application form: 20 €

Billing information

Account number: 7000078205/8180

Variable symbol: 101000401

Constant symbol: 0308

Name of the bank: Štátna pokladnica, Ul. Radlinského 32, 010 05 Bratislava 15

Address: Filozofická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove, Ul. 17. novembra 1, 080 78 Prešov

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Mgr. Katarína Mikitová – katarina.mikitova@ff.unipo.sk
Last update: 07.07.2020 07:06

Draw attention to not topical data