Katolícka teológia

Prospects of graduates

-      vysokoškolský učiteľ,

-      riadiaci pracovník v cirkevných inštitúciách,

-      pracovník vzdelávacích akadémií,

-      pracovník vo vládnych, mimovládnych a spoločenských inštitúciách,

-      vedecký pracovník v oblasti teológie.Always up-to-date news about university University of Presov in Presov on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions for international students

Podmienky na prijatie zahraničných uchádzačov sú rovnaké ako pre občanov Slovenskej republiky.Sorry, university did not provide the necessary information to date.

Always up-to-date news about university University of Presov in Presov on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Annual tuition fees
Standard length of study: 600 €

The fee for admission procedure
application form: 50 €
E-application form: 50 €

Billing information

Banka: Štátna pokladnica

Účet: IBAN: SK71 8180 0000 0070 0007 8299

Variabilný symbol: 102003

Konštantný symbol: 0558

Adresa: Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta,

Ul. biskupa P. Gojdiča 2, 080 01 Prešov

Always up-to-date news about university University of Presov in Presov on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
The first three years of your studies could be funded by a scholarship of up to €9,000. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: Ing. Jana Gdovinová – jana.gdovinova@unipo.sk
Last update: 20.10.2023 09:32

Draw attention to not topical data