Poplatky a školné

Filter
Vysoká škola
Fakulta
Miesto štúdia
Študijný program Poplatok za štandardnú dĺžku štúdia Poplatok za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia / súbežné štúdium Poplatok za papierovú prihlášku Poplatok za elektronickú prihlášku
Prešovská univerzita v Prešove maďarský jazyk a kultúra (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 700 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 700 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove učiteľstvo rómskeho jazyka, literatúry a reálií (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský, Český, Rómsky
0 € 700 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove učiteľstvo rusínskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský, Rusínsky
0 € 700 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove maďarský jazyk a kultúra (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove učiteľstvo rusínskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský, Rusínsky
0 € 1000 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove slavistika - rusínsky jazyk a literatúra
3. stupeň, D, Slovenský, Rusínsky
0 € 1500 € 50 € 0 €
Prešovská univerzita v Prešove slavistika - rusínsky jazyk a literatúra
3. stupeň, E, Slovenský, Rusínsky
200 € 1500 € 50 € 0 €
Prešovská univerzita v Prešove
Pravoslávna bohoslovecká fakulta
pravoslávna teológia
spojený 1. a 2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Pravoslávna bohoslovecká fakulta
pravoslávna teológia
spojený 1. a 2. stupeň, E, Slovenský
300 € 0 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Pravoslávna bohoslovecká fakulta
charitatívna a sociálna služba
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 700 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Pravoslávna bohoslovecká fakulta
charitatívna a sociálna služba
1. stupeň, E, Slovenský
500 € 0 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Pravoslávna bohoslovecká fakulta
charitatívna služba a sociálne poradenstvo
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Pravoslávna bohoslovecká fakulta
charitatívna služba a sociálne poradenstvo
2. stupeň, E, Slovenský
600 € 0 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Pravoslávna bohoslovecká fakulta
charitatívna a sociálna práca
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1500 € 50 € 50 €
Prešovská univerzita v Prešove
Pravoslávna bohoslovecká fakulta
charitatívna a sociálna práca
3. stupeň, E, Slovenský
990 € 1500 € 50 € 50 €
Prešovská univerzita v Prešove
Pravoslávna bohoslovecká fakulta
pravoslávna teológia
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1500 € 50 € 50 €
Prešovská univerzita v Prešove
Pravoslávna bohoslovecká fakulta
pravoslávna teológia
3. stupeň, E, Slovenský
990 € 1500 € 50 € 50 €
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
anglický jazyk a anglofónne kultúry
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 700 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
anglický jazyk a kultúra (v kombinácii)
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 700 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
archívnictvo
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 700 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
estetika
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 700 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
etika
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 700 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
etika - sociálna práca
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 700 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
filozofia
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 700 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii)
1. stupeň, D, Francúzsky, Slovenský
0 € 700 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
história
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 700 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
mediálne štúdiá
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 700 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
nemecký jazyk a kultúra (v kombinácii)
1. stupeň, D, Nemecký, Slovenský
0 € 700 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
politológia
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 700 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
psychológia
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 700 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
ruské štúdiá
1. stupeň, D, Ruský, Slovenský
0 € 700 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
ruský jazyk a kultúra (v kombinácii)
1. stupeň, D, Ruský, Slovenský
0 € 700 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
slovenský jazyk a kultúra (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 700 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
sociálna práca
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 700 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
stredoeurópske štúdiá
1. stupeň, D, Poľský, Slovenský
0 € 700 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 700 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
učiteľstvo dejepisu (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 700 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
učiteľstvo estetiky (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 700 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň, D, Francúzsky, Slovenský
0 € 700 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 700 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň, D, Nemecký, Slovenský
0 € 700 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň, D, Ruský, Slovenský
0 € 700 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 700 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
učiteľstvo ukrajinského jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský, Ukrajinský
0 € 700 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 700 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 700 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
ukrajinský jazyk a kultúra (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský, Ukrajinský
0 € 700 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
anglický jazyk a anglofónne kultúry
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1000 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
anglický jazyk a kultúra (v kombinácii)
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1000 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
archívnictvo
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
estetika
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
etika
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
etika - sociálna práca
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
filozofia
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii)
2. stupeň, D, Francúzsky, Slovenský
0 € 1000 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
história
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
mediálne štúdiá
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1000 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
nemecký jazyk a kultúra (v kombinácii)
2. stupeň, D, Nemecký, Slovenský
0 € 1000 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
politológia
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
psychológia
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
ruské štúdiá
2. stupeň, D, Ruský, Slovenský
0 € 1000 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
ruský jazyk a kultúra (v kombinácii)
2. stupeň, D, Ruský, Slovenský
0 € 1000 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
slovenský jazyk a kultúra (v kombinácii)
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1000 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
slovenský jazyk a literatúra
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
sociálna práca
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
stredoeurópske štúdiá
2. stupeň, D, Poľský, Slovenský
0 € 1000 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1000 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
učiteľstvo dejepisu (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
učiteľstvo estetiky (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň, D, Nemecký, Slovenský
0 € 1000 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň, D, Ruský, Slovenský
0 € 1000 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
učiteľstvo ukrajinského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský, Ukrajinský
0 € 1000 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 30 € 0 €
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
ukrajinský jazyk a kultúra (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský, Ukrajinský
0 € 1000 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Pedagogická fakulta
predškolská a elementárna pedagogika
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 700 € 39 € 39 €
Prešovská univerzita v Prešove
Pedagogická fakulta
predškolská a elementárna pedagogika
1. stupeň, E, Slovenský
860 € 860 € 39 € 39 €
Prešovská univerzita v Prešove
Pedagogická fakulta
predškolská a elementárna pedagogika a pedagogika psychosociálne narušených
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 700 € 39 € 39 €
Prešovská univerzita v Prešove
Pedagogická fakulta
predškolská a elementárna pedagogika a pedagogika psychosociálne narušených
1. stupeň, E, Slovenský
860 € 860 € 39 € 39 €
Prešovská univerzita v Prešove
Pedagogická fakulta
špeciálna pedagogika
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 700 € 39 € 39 €
Prešovská univerzita v Prešove
Pedagogická fakulta
špeciálna pedagogika
1. stupeň, E, Slovenský
860 € 860 € 39 € 39 €
Prešovská univerzita v Prešove
Pedagogická fakulta
predškolská pedagogika
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 39 € 39 €
Prešovská univerzita v Prešove
Pedagogická fakulta
predškolská pedagogika
2. stupeň, E, Slovenský
960 € 960 € 39 € 39 €
Prešovská univerzita v Prešove
Pedagogická fakulta
špeciálna pedagogika
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 39 € 39 €
Prešovská univerzita v Prešove
Pedagogická fakulta
špeciálna pedagogika
2. stupeň, E, Slovenský
960 € 960 € 39 € 39 €
Prešovská univerzita v Prešove
Pedagogická fakulta
učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 39 € 39 €
Prešovská univerzita v Prešove
Pedagogická fakulta
učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
2. stupeň, E, Slovenský
960 € 960 € 39 € 39 €
Prešovská univerzita v Prešove
Pedagogická fakulta
učiteľstvo pre primárne vzdelávanie a pedagogika psychosociálne narušených
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 39 € 39 €
Prešovská univerzita v Prešove
Pedagogická fakulta
učiteľstvo pre primárne vzdelávanie a pedagogika psychosociálne narušených
2. stupeň, E, Slovenský
960 € 960 € 39 € 39 €
Prešovská univerzita v Prešove
Gréckokatolícka teologická fakulta
katolícka teológia
spojený 1. a 2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Gréckokatolícka teologická fakulta
animácia voľnočasových aktivít
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 700 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Gréckokatolícka teologická fakulta
animácia voľnočasových aktivít
1. stupeň, E, Slovenský
300 € 700 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Gréckokatolícka teologická fakulta
európske štúdiá
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 700 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Gréckokatolícka teologická fakulta
európske štúdiá
1. stupeň, E, Slovenský
300 € 700 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Gréckokatolícka teologická fakulta
európske štúdiá
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Gréckokatolícka teologická fakulta
európske štúdiá
2. stupeň, E, Slovenský
500 € 1000 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Gréckokatolícka teologická fakulta
probačná a mediačná práca
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Gréckokatolícka teologická fakulta
probačná a mediačná práca
2. stupeň, E, Slovenský
0 € 1000 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta humanitných a prírodných vied
biológia
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 700 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta humanitných a prírodných vied
ekológia a environmentalistika
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 700 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta humanitných a prírodných vied
geografia a aplikovaná geoinformatika
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 700 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta humanitných a prírodných vied
učiteľstvo biológie (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 700 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta humanitných a prírodných vied
učiteľstvo fyziky (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 700 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta humanitných a prírodných vied
učiteľstvo geografie (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 700 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta humanitných a prírodných vied
učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 700 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta humanitných a prírodných vied
učiteľstvo techniky (v kombinácii)
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 700 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta humanitných a prírodných vied
biológia
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta humanitných a prírodných vied
ekológia a environmentalistika
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta humanitných a prírodných vied
geografia a aplikovaná geoinformatika
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta humanitných a prírodných vied
učiteľstvo biológie (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta humanitných a prírodných vied
učiteľstvo fyziky (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta humanitných a prírodných vied
učiteľstvo geografie (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta humanitných a prírodných vied
učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta humanitných a prírodných vied
Učiteľstvo techniky v kombinácii
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta zdravotníckych odborov
dentálna hygiena
profesijne orientovaný 1. stupeň, D, Slovenský
0 € 700 € 35 € 30 €
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta zdravotníckych odborov
dentálna hygiena
profesijne orientovaný 1. stupeň, E, Slovenský
950 € 0 € 35 € 30 €
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta zdravotníckych odborov
fyzioterapia
profesijne orientovaný 1. stupeň, D, Slovenský
0 € 700 € 35 € 30 €
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta zdravotníckych odborov
fyzioterapia
profesijne orientovaný 1. stupeň, E, Slovenský
950 € 950 € 35 € 30 €
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta zdravotníckych odborov
laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
profesijne orientovaný 1. stupeň, D, Slovenský
0 € 700 € 35 € 30 €
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta zdravotníckych odborov
laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
profesijne orientovaný 1. stupeň, E, Slovenský
950 € 950 € 35 € 30 €
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta zdravotníckych odborov
ošetrovateľstvo
profesijne orientovaný 1. stupeň, D, Slovenský
0 € 700 € 35 € 30 €
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta zdravotníckych odborov
ošetrovateľstvo
profesijne orientovaný 1. stupeň, E, Slovenský
950 € 950 € 35 € 30 €
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta zdravotníckych odborov
pôrodná asistencia
profesijne orientovaný 1. stupeň, D, Slovenský
0 € 700 € 35 € 30 €
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta zdravotníckych odborov
rádiologická technika
profesijne orientovaný 1. stupeň, D, Slovenský
0 € 700 € 35 € 30 €
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta zdravotníckych odborov
rádiologická technika
profesijne orientovaný 1. stupeň, E, Slovenský
950 € 950 € 35 € 30 €
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta zdravotníckych odborov
urgentná zdravotná starostlivosť
profesijne orientovaný 1. stupeň, D, Slovenský
0 € 700 € 35 € 30 €
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta zdravotníckych odborov
urgentná zdravotná starostlivosť
profesijne orientovaný 1. stupeň, E, Slovenský
950 € 950 € 35 € 30 €
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta zdravotníckych odborov
fyzioterapia
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 35 € 30 €
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta zdravotníckych odborov
fyzioterapia
2. stupeň, E, Slovenský
1050 € 1050 € 35 € 30 €
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta zdravotníckych odborov
ošetrovateľstvo
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 35 € 30 €
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu
manažment
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 700 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu
manažment
1. stupeň, E, Anglický, Slovenský
690 € 0 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu
obchodný manažment a marketing
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 700 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu
obchodný manažment a marketing
1. stupeň, E, Slovenský
690 € 0 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu
turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 700 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu
turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo
1. stupeň, E, Anglický, Slovenský
690 € 0 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu
manažment
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1000 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu
manažment
2. stupeň, E, Anglický, Slovenský
790 € 0 € 30 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu
manažment
3. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1500 € 50 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu
manažment
3. stupeň, E, Anglický, Slovenský
1490 € 0 € 50 € 20 €
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta športu
špeciálna pohybová príprava v bezpečnostných zložkách
1. stupeň, D, Slovenský, Český
0 € 700 € 30 € 30 €
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta športu
špeciálna pohybová príprava v bezpečnostných zložkách
1. stupeň, E, Slovenský, Český
700 € 0 € 30 € 30 €
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta športu
šport pre zdravie
1. stupeň, D, Slovenský, Český
0 € 700 € 30 € 30 €
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta športu
šport pre zdravie
1. stupeň, E, Slovenský, Český
700 € 0 € 30 € 30 €
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta športu
učiteľstvo telesnej výchovy
1. stupeň, D, Slovenský, Český
0 € 700 € 30 € 30 €
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta športu
učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 700 € 30 € 30 €
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta športu
šport pre zdravie
2. stupeň, D, Slovenský, Český
0 € 1000 € 30 € 30 €
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta športu
šport pre zdravie
2. stupeň, E, Slovenský, Český
800 € 0 € 30 € 30 €
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta športu
učiteľstvo telesnej výchovy
2. stupeň, D, Slovenský, Český
0 € 1000 € 30 € 30 €
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta športu
učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 30 € 30 €
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta športu
športová edukológia
3. stupeň, D, Slovenský, Český
0 € 0 € 50 € 50 €
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta športu
športová edukológia
3. stupeň, E, Slovenský, Český
600 € 0 € 50 € 50 €

Sumy uvedené šedou farbou nie sú aktualizované pre nasledujúci akademický rok (2023/2024).
* Pri dennej forme je štúdium na verejných a štátnych vysokých školách bezplatné. Poplatok za štúdium je vyberaný pri prekročení štandardnej dĺžky štúdia študijného programu alebo pri súbežnom štúdiu.