Accredited study programs

 

Count: 6 521

Study program Level of study
Awarded academic degree
Form of study
Standard length of study
University
Faculty
Place of study
Field of study Language of provision Note
adaptívne lesníctvo 2.
inžinier, Ing.
externá
3
Technická univerzita vo Zvolene
Lesnícka fakulta
Lesníctvo slovenský jazyk
adaptívne lesníctvo 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Technická univerzita vo Zvolene
Lesnícka fakulta
Lesníctvo slovenský jazyk
adaptívne lesníctvo a manažment zveri 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
4
Technická univerzita vo Zvolene
Lesnícka fakulta
Pestovanie lesa anglický jazyk
adaptívne lesníctvo a manažment zveri 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
3
Technická univerzita vo Zvolene
Lesnícka fakulta
Pestovanie lesa anglický jazyk
administrácia vo verejnom zdravotníctve 2.
magister, Mgr.
denná
2
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave Verejné zdravotníctvo slovenský jazyk
administrácia vo verejnom zdravotníctve 2.
magister, Mgr.
externá
2.5
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave Verejné zdravotníctvo slovenský jazyk
agrárny obchod a marketing 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Obchod a marketing slovenský jazyk anglický jazyk
agrárny obchod a marketing 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
4
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Obchod a marketing anglický jazyk
agrárny obchod a marketing 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
4
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Obchod a marketing slovenský jazyk
agrárny obchod a marketing 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
3
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Obchod a marketing anglický jazyk
agrárny obchod a marketing 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
3
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Obchod a marketing slovenský jazyk
agrárny obchod a marketing 2.
inžinier, Ing.
externá
3
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Obchod a marketing slovenský jazyk
agrárny obchod a marketing 2.
inžinier, Ing.
externá
2
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Obchod a marketing

Accreditation is suspended from 01.09.2016.

agrárny obchod a marketing 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Obchod a marketing slovenský jazyk
agrobiotechnológie 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Agrobiotechnológie slovenský jazyk
agrobiotechnológie 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Agrobiotechnológie slovenský jazyk
agrobiotechnológie 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Agrobiotechnológie slovenský jazyk
agrobiotechnológie /2014/ 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Agrobiotechnológie slovenský jazyk
agroekológia 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Všeobecné poľnohospodárstvo slovenský jazyk
agroekológia 2.
inžinier, Ing.
externá
2
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Všeobecné poľnohospodárstvo

Accreditation is suspended from 01.09.2016.

agroekológia 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Všeobecné poľnohospodárstvo slovenský jazyk
agroekológia 2.
inžinier, Ing.
externá
3
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Všeobecné poľnohospodárstvo slovenský jazyk
agrochémia a výživa rastlín 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Agrochémia a výživa rastlín

Accreditation is suspended from 01.09.2016.

agrochémia a výživa rastlín 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
3
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Agrochémia a výživa rastlín slovenský jazyk anglický jazyk
agrochémia a výživa rastlín 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
4
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Agrochémia a výživa rastlín slovenský jazyk anglický jazyk
agropotravinárstvo 1.
bakalár, Bc.
externá
3
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Spracovanie poľnohospodárskych produktov

Accreditation is suspended from 01.09.2016.

agropotravinárstvo 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Spracovanie poľnohospodárskych produktov slovenský jazyk
aktuárstvo 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta hospodárskej informatiky
Kvantitatívne metódy v ekonómii slovenský jazyk
aktuárstvo 2.
inžinier, Ing.
externá
2
Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta hospodárskej informatiky
Kvantitatívne metódy v ekonómii

Accreditation is suspended from 01.09.2016.

alpínska a vysokohorská ekológia 2.
magister, Mgr.
denná
2
Žilinská univerzita v Žiline
Výskumný ústav vysokohorskej biológie
Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií slovenský jazyk anglický jazyk
alpínska ekológia 2.
magister, Mgr.
denná
2
Žilinská univerzita v Žiline
Výskumný ústav vysokohorskej biológie
Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií anglický jazyk

Accreditation limited to 31.08.2019.

Common study program.

analytická chémia 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
Chémia slovenský jazyk
analytická chémia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
Analytická chémia slovenský jazyk
analytická chémia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Analytická chémia slovenský jazyk
analytická chémia 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
Chémia slovenský jazyk
analytická chémia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
Analytická chémia slovenský jazyk
analytická chémia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
Analytická chémia slovenský jazyk
analytická chémia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Analytická chémia anglický jazyk
analytická chémia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Analytická chémia anglický jazyk
analytická chémia 2.
magister, Mgr.
externá
2
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
Chémia

Accreditation is suspended from 01.09.2016.

analytická chémia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
Analytická chémia slovenský jazyk
analytická chémia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Analytická chémia slovenský jazyk
analytická chémia (konverzný) 2.
magister, Mgr.
denná
3
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
Chémia

Accreditation is suspended from 31.08.2013.

anatómia, histológia a embryológia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta
Anatómia, histológia a embryológia anglický jazyk
anatómia, histológia a embryológia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta
Anatómia, histológia a embryológia slovenský jazyk
anatómia, histológia a embryológia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta
Anatómia, histológia a embryológia anglický jazyk
anatómia, histológia a embryológia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta
Anatómia, histológia a embryológia slovenský jazyk
anatómia, histológia a embryológia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Anatómia, histológia a embryológia anglický jazyk
anatómia, histológia a embryológia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Anatómia, histológia a embryológia slovenský jazyk
anatómia, histológia a embryológia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Anatómia, histológia a embryológia anglický jazyk

Page 1 of 131

Export