Latest articles

Pred tromi rokmi spojili svoje sily

26.01.2023

Konzorcium U10+ začína tretí rok pôsobenia v prostredí vysokoškolského vzdelávania v Slovenskej republike. Konzorcium U10+ je prvé konzorcium slovenských vysokých škôl a bolo zapísané do registra konzorcií vysokých škôl, ktoré je súčasťou registra…  

Revitalizovaná budova FEI Slovenskej technickej univerzity v Bratislave umožňuje špičkovú úroveň výučby

24.01.2023

Slovenská technická univerzita v Bratislave úspešne napreduje v modernizácii pracovísk na špičkovú univerzitnú úroveň. Po rozsiahlej revitalizácii dnes za účasti ministra dopravy a výstavby Andreja Doležala a rektora Olivera Moravčíka slávnostne…  

Na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre plánujú vybudovať Živé laboratórium zelených inovácií

22.01.2023

Zelené inovácie sú v súčasnej inovatívnej praxi aktívne uplatňované vo svete, ako aj na Slovensku, priaznivo ovplyvňujú klímu v mestách. Budú aj súčasťou Živého laboratória zelených inovácií, ktoré v priebehu poldruha roka vznikne na Ústave…  

Slovenská akreditačná agentúra pre VŠ potvrdila prijatie žiadosti Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre

21.01.2023

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo (SAAVŠ) oficiálne potvrdila prijatie podanej žiadosti SPU v Nitre o posúdenie súladu vnútorného systému zabezpečovania kvality podľa § 24 zákona č. 269/2018 Z. z., ktorá bola podaná 22. decembra…  

Univerzita sa internacionalizuje

21.01.2023

Ak UK nechce byť len regionálnou, slovenskou univerzitou – hoci najväčšou – musí sa snažiť, aby k nám prichádzali aj študenti a pedagógovia zo zahraničia.  

Digitálne zručnosti seniorov

20.01.2023

Na pôde Pedagogickej fakulty UKF v Nitre sa 18. januára 2023 uskutočnilo stretnutie so zástupcami OECD a MIRRI SR k projektu 22SK04 – Enhancing the Digital Skills of Seniors in the Slovak Republic – OECD, realizovaného v spolupráci OECD a Európskou…  

Ministerstvo vnútra SR spolupracuje s STU na bezpečnostnom výskume a civilnej bezpečnosti

19.01.2023

Slovenská technická univerzita v Bratislave a Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky budú intenzívnejšie spolupracovať v oblasti bezpečnostného výskumu a civilnej bezpečnosti. Rámec vytvára dohoda o spolupráci, ktorú v tomto zmysle podpísali…  

Pre študentov vzniká kampus, ktorý poskytne unikátny priestor na vzdelávanie

19.01.2023

Projekt, ktorý prepája stredoškolské a vysokoškolské štúdium a má za cieľ pružne reagovať na požiadavky trhu práce sa opäť posunul o krok vpred. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne a Trenčiansky samosprávny kraj podpísali zmluvu o…  

O možnostiach slovensko-americkej akademickej a vedeckej spolupráce

18.01.2023

Zdieľanie vedomostí a odborných znalostí medzi Slovenskom a USA pozitívne ovplyvňuje pokrok a vývoj inovácií v mnohých oblastiach v oboch krajinách. Cieľom informačného seminára, ktorý sa uskutočnil 17. januára na pôde Slovenskej poľnohospodárskej…  

Tlmočnícke skúšky v trinástich jazykoch

13.01.2023

V decembrovom termíne skúšok sa z prihlásených 62 uchádzačov ospravedlnila takmer tretina uchádzačov, a tak z pôvodne pripravených 24 odborných komisií sme boli nútení zrušiť 7 komisií, a to aj z jazykov, v ktorých je akútny nedostatok súdnych…