A set of study fields

 

Count: 48

Field of study name Kód Stupeň vzdelania Group fields of study
Agriculture and Landscape 4190 P R T V Agricultural and Veterinary Science
Architecture and Urbanism 3507 R T V Technical Sciences
Art 8202 P R T V Art
Biology 1536 P R T V Natural Sciences, Mathematics, Informatics
Biotechnology 2908 P R T V Technical Sciences
Civil Engineering 3659 P R T V Technical Sciences
Computer Science 2508 P R T V Natural Sciences, Mathematics, Informatics
Cybernetics 2647 P R T V Natural Sciences, Mathematics, Informatics
Defence and Military 9610 R T V Security Sciences, Defense and Military
Dentistry, Dental Medicine 5166 S V Healthcare
Earth Sciences 1217 P R T V Natural Sciences, Mathematics, Informatics
Ecological and Environmental Sciences 1610 P R T V Natural Sciences, Mathematics, Informatics
Economics and Management 6213 P R T V Social, Economic and Legal Sciences
Electrical and Electronics Engineering 2675 P R T V Technical Sciences
Extraction and Processing of Earth Resources 2118 P R T V Technical Sciences
Food Sciences 2940 P R T V Technical Sciences
Forestry 4219 P R T V Agricultural and Veterinary Science
General Medicine 5141 S V Healthcare
Geodesy and Cartography 3636 P R T V Technical Sciences
Healthcare Sciences 5618 P R T V Healthcare
Historical Sciences 7115 P R T V Humanities
Chemical Engineering and Technology 2820 P R T V Technical Sciences
Chemistry 1420 P R T V Natural Sciences, Mathematics, Informatics
Law 6835 R T V Social, Economic and Legal Sciences
Mathematics 1113 P R T V Natural Sciences, Mathematics, Informatics
Media and Communication Studies 7205 P R T V Social, Economic and Legal Sciences
Mechanical Engineering 2381 P R T V Technical Sciences
Midwifery 5609 P R T V Healthcare
Nursing 5602 P R T V Healthcare
Pharmacy 5214 S V Healthcare
Philology 7320 P R T V Humanities
Philosophy 6107 P R T V Humanities
Physics 1160 P R T V Natural Sciences, Mathematics, Informatics
Political Science 6718 P R T V Social, Economic and Legal Sciences
Psychology 7701 P R T V Social, Economic and Legal Sciences
Public Health 5607 P R T V Healthcare
Safety and Security Sciences 9205 P R T V Security Sciences, Defense and Military
Social Work 7761 P R T V Healthcare
Sociology and Social Anthropology 6115 P R T V Social, Economic and Legal Sciences
Spatial Planning 3514 P R T V Technical Sciences
Speech and Language Therapy and Therapeutic Education 7510 P R S T V Healthcare
Sport Sciences 7418 P R T V Social, Economic and Legal Sciences
Teacher Training and Education Science 7605 P R S T V Education
Theology 6171 P R S T V Humanities
Theory and History of Art and Culture 8110 P R T V Humanities
Transport 3772 P R T V Technical Sciences
Veterinary Medicine 4318 P R S T V Agricultural and Veterinary Science
Wood Science and Technology 3331 P R T V Technical Sciences

Export

  • P vysokoškolské vzdelanie I. stupeň - bakalárske (profesijne orientované)
  • R vysokoškolské vzdelanie I. stupeň - bakalárske
  • S vysokoškolské vzdelanie II. stupeň - súvislé (spojený 1. a 2. stupeň štúdia)
  • T vysokoškolské vzdelanie II. stupeň
  • V vysokoškolské vzdelanie III. stupeň - doktorandské

Zobraziť sústavu študijných odborov platných do 31.08.2019