Teachers assessment

Searching a teacher

Enter your surname. To refine your search, you can also enter a university or a faculty on which you operate.

 

TOP ratings

Name School Evaluation
1. doc. PaedDr. ThDr. Monika Zaviš PhD. Univerzita Komenského v Bratislave 5 / 32 ratings
2. Mgr. Dávid Dziak PhD. Prešovská univerzita v Prešove 5 / 26 ratings
3. doc. MVDr. Zuzana Kostecká PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 23 ratings
4. Mgr. Štefánia Megyesi Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 22 ratings
5. doc. Mgr. Martin Hromada PhD. Prešovská univerzita v Prešove 5 / 16 ratings
6. Ing. Martin Kuchta PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave 5 / 14 ratings
7. Ing. Martina Verešová PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 / 14 ratings
8. prof. Ing. VANDA LIESKOVSKÁ PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave 5 / 14 ratings
9. doc. Mgr. Anna Lašáková PhD. Univerzita Komenského v Bratislave 5 / 14 ratings
10. Ing. Miroslav Čibik PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 / 10 ratings
11. RNDr. Valéria Verebová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 8 ratings
12. PhDr. Dana Buntová PhD. Univerzita Komenského v Bratislave 5 / 8 ratings
13. doc. MVDr. Peter Korim PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 8 ratings
14. Ing. Marcel Golian PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 / 7 ratings
15. Ing. Ján Derco PhD. Technická univerzita v Košiciach 5 / 7 ratings
16. MUDr. Zora Haviarová PhD. Univerzita Komenského v Bratislave 5 / 7 ratings
17. MVDr. Vladimír Petrilla PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 7 ratings
18. doc. MVDr. Alica Kočišová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 6 ratings
19. Ing. Peter Palúch PhD. Žilinská univerzita v Žiline 5 / 6 ratings
20. MVDr. Viera Almášiová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 6 ratings
Počet záznamov: 280 (1/14)