Teachers assessment

Searching a teacher

Enter your surname. To refine your search, you can also enter a university or a faculty on which you operate.

 

TOP ratings

Name School Evaluation
1. Mgr. Dávid Dziak PhD. Prešovská univerzita v Prešove 5 / 26 ratings
2. Mgr. Štefánia Megyesi Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 22 ratings
3. doc. PaedDr. ThDr. Monika Zaviš PhD. Univerzita Komenského v Bratislave 5 / 20 ratings
4. doc. MVDr. Zuzana Kostecká PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 19 ratings
5. doc. Mgr. Anna Lašáková PhD. Univerzita Komenského v Bratislave 5 / 14 ratings
6. Ing. Martin Kuchta PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave 5 / 14 ratings
7. Ing. Martina Verešová PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 / 14 ratings
8. prof. Ing. VANDA LIESKOVSKÁ PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave 5 / 14 ratings
9. Ing. Miroslav Čibik PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 / 10 ratings
10. PhDr. Dana Buntová PhD. Univerzita Komenského v Bratislave 5 / 8 ratings
11. doc. MVDr. Peter Korim PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 7 ratings
12. RNDr. Valéria Verebová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 7 ratings
13. Ing. Ján Derco PhD. Technická univerzita v Košiciach 5 / 7 ratings
14. MUDr. Zora Haviarová PhD. Univerzita Komenského v Bratislave 5 / 7 ratings
15. MVDr. Tomáš Csank PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 6 ratings
16. Ing. Marcel Golian PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 / 6 ratings
17. MVDr. Vladimír Petrilla PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 6 ratings
18. doc. MVDr. Alica Kočišová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 6 ratings
19. Ing. Peter Palúch PhD. Žilinská univerzita v Žiline 5 / 6 ratings
20. MVDr. Viera Almášiová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 6 ratings
21. MVDr. Lenka Krešáková PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 5 ratings
22. MVDr. Jana Koščová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 5 ratings
23. Ing. JOZEF ORGONÁŠ PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave 5 / 5 ratings
24. PhDr. Tomáš Habánik PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 5 / 4 ratings
25. Mgr. Michael Augustín PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave 5 / 4 ratings
26. MVDr. Marian Hluchý PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 4 ratings
27. Mgr. Monika Petrillová Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 4 ratings
28. MVDr. Katarína Holovská PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 4 ratings
29. Ing. František Kreps PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave 5 / 4 ratings
30. doc. MVDr. Pavel Naď PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 4 ratings
31. MVDr. Jana Šimková PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 4 ratings
32. Ing. Ladislav Bakay PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 / 3 ratings
33. RNDr. Alena Strejčková PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 3 ratings
34. doc. Mgr. Martin Hromada PhD. Prešovská univerzita v Prešove 5 / 3 ratings
35. Bc. Lenka Molnárová Slovenská technická univerzita v Bratislave 5 / 3 ratings
36. Ing. MÁRIA HASPROVÁ PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave 5 / 3 ratings
37. MVDr. Jaroslav Novotný PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 3 ratings
38. Mgr. Martin Kuruc PhD. Univerzita Komenského v Bratislave 5 / 3 ratings
39. doc. Ing. Pavel Segeč PhD. Žilinská univerzita v Žiline 5 / 3 ratings
40. prof. MVDr. Emil Pilipčinec PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 3 ratings
41. doc. RNDr. Alexander Hudák PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 3 ratings
42. MVDr. Mária Milkovičová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 3 ratings
43. Ing. Vladimír Cviklovič PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 / 3 ratings
44. prof. Ing. Štefan Schmidt PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave 5 / 3 ratings
45. prof. MVDr. Jaroslav Legáth CSc. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 3 ratings
46. prof. Ing. Milan Majerník PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave 5 / 2 ratings
47. RNDr. Darina Tóthová PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 / 2 ratings
48. Ing. MIROSLAVA LOYDLOVÁ PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave 5 / 2 ratings
49. doc. Ing. Radovan Madleňák PhD. Žilinská univerzita v Žiline 5 / 2 ratings
50. MVDr. Jana Maľová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 2 ratings
51. Ing. Martina Džubáková PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave 5 / 2 ratings
52. Mgr. Lucia Berdisová PhD. Trnavská univerzita v Trnave 5 / 2 ratings
53. MVDr. Renáta Szabóová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 2 ratings
54. Mgr. TOMÁŠ SOVINEC PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave 5 / 2 ratings
55. Ing. Pavol Otepka PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 / 2 ratings
56. MVDr. Lenka Luptáková PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 2 ratings
57. Ing. RENÁTA STANLEY PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave 5 / 2 ratings
58. prof. MVDr. Peter Reichel CSc. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 2 ratings
59. MVDr. Dagmar Mudroňová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 2 ratings
60. MVDr. Jana Pažáková PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 2 ratings
61. Ing. Ján Koščo PhD. Technická univerzita v Košiciach 5 / 2 ratings
62. MVDr. Alena Nagyová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 2 ratings
63. Ing. Petra Szaryszová PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave 5 / 2 ratings
64. Ing. Michaela Bačíková PhD. Technická univerzita v Košiciach 5 / 2 ratings
65. PaedDr. Ľubomír Rendár PhD. Trnavská univerzita v Trnave 5 / 2 ratings
66. MVDr. Slávka Flešárová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 2 ratings
67. Ing. Marcela Taušová PhD. Technická univerzita v Košiciach 5 / 2 ratings
68. prof. Ing. Juraj Vaculík PhD. Žilinská univerzita v Žiline 5 / 2 ratings
69. Ing. Jozef Palkovič PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 / 2 ratings
70. RNDr. Imrich Strapáč CSc. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 2 ratings
71. PharmDr. Veronika Tkáčová Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 2 ratings
72. prof. Ing. Michal Cehlár PhD. Technická univerzita v Košiciach 5 / 2 ratings
73. MVDr. Marián Prokeš PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 2 ratings
74. RNDr. Ľubomír Kubík PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 / 2 ratings
75. MVDr. Lukáš Bujňák PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 2 ratings
76. MUDr. Aneta Kubranská Univerzita Komenského v Bratislave 5 / 2 ratings
77. MVDr. Ľubica Horňáková Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 2 ratings
78. Ing. Juraj Vagner PhD. Technická univerzita v Košiciach 5 / 2 ratings
79. doc. Mgr. Jaromír Krško PhD. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 5 / 2 ratings
80. doc. Ing. Michal Šoltés PhD. Technická univerzita v Košiciach 5 / 2 ratings
81. doc. Ing. Radovan Hudák PhD. Technická univerzita v Košiciach 5 / 2 ratings
82. Mgr. art. Ivan Dudáš ArtD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 5 / 2 ratings
83. MVDr. Tomáš Lipták Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 2 ratings
84. doc. MVDr. Oskar Nagy PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 evaluation
85. Mgr. Martin Bartkovský PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 evaluation
86. Ing. LÝDIA STANKOVIČ PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave 5 / 1 evaluation
87. doc. MVDr. Peter Popelka PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 evaluation
88. MVDr. Martina Galdíková PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 evaluation
89. Ing. Tomáš Pavlik PhD. Technická univerzita v Košiciach 5 / 1 evaluation
90. doc. Ing. Ľubica Baričičová PhD. Akadémia Policajného zboru 5 / 1 evaluation
91. RNDr. Lucia Ungvarská Maľučká PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 evaluation
92. prof. MVDr. Jozef Nagy PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 evaluation
93. Mgr. Jozef Miškolci PhD. Univerzita Komenského v Bratislave 5 / 1 evaluation
94. PharmDr. Monika Fedorová Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 evaluation
95. PhDr. Marcel Olšiak PhD. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 5 / 1 evaluation
96. Mgr. Marek Tobolka PhD. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 5 / 1 evaluation
97. Ing. Alexander Bilčík PhD. Vysoká škola DTI 5 / 1 evaluation
98. Ing. Pavel Polák PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 / 1 evaluation
99. PhDr. Dana Brázdilová PhD. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 5 / 1 evaluation
100. Ing. Jaroslav Matej PhD. Technická univerzita vo Zvolene 5 / 1 evaluation
101. doc. Ing. Branislav Kršák PhD. Technická univerzita v Košiciach 5 / 1 evaluation
102. doc. PaedDr. Slávka Kopčáková PhD. Prešovská univerzita v Prešove 5 / 1 evaluation
103. ThDr. Pa Monika Slodičková PhD. Prešovská univerzita v Prešove 5 / 1 evaluation
104. doc. PhDr. HELENA ŠAJGALÍKOVÁ PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave 5 / 1 evaluation
105. doc. Ing. Iveta Vasková PhD. Technická univerzita v Košiciach 5 / 1 evaluation
106. MVDr. Silvia Ondrašovičová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 evaluation
107. Ing. Tomáš Škovránek PhD. Technická univerzita v Košiciach 5 / 1 evaluation
108. doc. RNDr. Dušan Brozman PhD. Technická univerzita vo Zvolene 5 / 1 evaluation
109. Ing. Martin Kováč PhD. Technická univerzita v Košiciach 5 / 1 evaluation
110. doc. JUDr. Miloš Deset PhD. Trnavská univerzita v Trnave 5 / 1 evaluation
111. RNDr. Alžbeta Benedikovičová PhD. Trnavská univerzita v Trnave 5 / 1 evaluation
112. Mgr. Peter Manko PhD. Prešovská univerzita v Prešove 5 / 1 evaluation
113. MVDr. Zuzana Maková PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 evaluation
114. Ing. Silvia Barátová PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 / 1 evaluation
115. MVDr. Katarína Kuzyšinová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 evaluation
116. prof. Ing. Ján Závadský PhD. Katolícka univerzita v Ružomberku 5 / 1 evaluation
117. MVDr. Zuzana Andrejčáková PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 evaluation
118. MVDr. Gabriel Lazar CSc. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 evaluation
119. Ing. Peter Kolarovszki PhD. Žilinská univerzita v Žiline 5 / 1 evaluation
120. JUDr. Elena Júdová PhD. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 5 / 1 evaluation
121. Ing. PETER DRÁBIK PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave 5 / 1 evaluation
122. MVDr. Ján Čurlík PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 evaluation
123. Ing. Ján Janech PhD. Žilinská univerzita v Žiline 5 / 1 evaluation
124. prof. MVDr. Ján Danko PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 evaluation
125. Mgr. Ján Jakubej PhD. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 5 / 1 evaluation
126. doc. Ing. Jozef Čech CSc. Technická univerzita v Košiciach 5 / 1 evaluation
127. RNDr. Martin Takáč PhD. Univerzita Komenského v Bratislave 5 / 1 evaluation
128. Dr. phil. Mgr. Marek Ľupták Technická univerzita vo Zvolene 5 / 1 evaluation
129. prof. Ing. Marko Halo PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 / 1 evaluation
130. Ing. Marek Živčák PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 / 1 evaluation
131. doc. Ing. Beáta Stehlíková PhD. Technická univerzita v Košiciach 5 / 1 evaluation
132. doc. Ing. Róbert Huňady PhD. Technická univerzita v Košiciach 5 / 1 evaluation
133. MVDr. Tomáš Mihok PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 evaluation
134. MVDr. Tatiana Szabóová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 evaluation
135. Ing. Ľudmila NovákováMarcinčínová PhD. Technická univerzita v Košiciach 5 / 1 evaluation
136. Ing. Jaroslav Kultan PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave 5 / 1 evaluation
137. RNDr. Eva Bocková PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 evaluation
138. prof. MVDr. Pavol Mudroň PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 evaluation
139. doc. PhDr. Zoltán Rózsa PhD. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 5 / 1 evaluation
140. doc. Ing. Klára Hennyeyová CSc. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 / 1 evaluation
141. doc. Ing. Rajmund Mirdala PhD. Technická univerzita v Košiciach 5 / 1 evaluation
142. RNDr. Zdenka Bedlovičová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 evaluation
143. prof. MVDr. Viera Cigánková PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 evaluation
144. Ing. Beáta Stajančová Prešovská univerzita v Prešove 5 / 1 evaluation
145. MVDr. Monika Drážovská PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 evaluation
146. prof. MVDr. Ľudovít Lenhardt PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 evaluation
147. doc. Mgr. Peter Štarchoň PhD. Univerzita Komenského v Bratislave 5 / 1 evaluation
148. MVDr. Boris Vojtek PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 evaluation
149. Mgr. Miroslav Lysý PhD. Univerzita Komenského v Bratislave 5 / 1 evaluation
150. PhDr. Ján Višňovský PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 5 / 1 evaluation
151. Ing. Jakub Fuska PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 / 1 evaluation
152. Ing. Renáta Karolová Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 evaluation
153. Mgr. Bc. Vladimíra Jurišová PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 5 / 1 evaluation
154. MVDr. Peter Váczi PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 evaluation
155. Ing. Peter Adamovský PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave 5 / 1 evaluation
156. docent Mgr Martin Kasarda Dr Paneurópska vysoká škola 5 / 1 evaluation
157. RNDr. Zuzana Bujdošová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 evaluation
158. PaedDr. Dorota Smetanová PhD. Univerzita Komenského v Bratislave 5 / 1 evaluation
159. doc. Ing. Iveta Kremeňová PhD. Žilinská univerzita v Žiline 5 / 1 evaluation
160. Ing. Elena Kondrlová PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 / 1 evaluation
161. Ing. Mária Gamcová PhD. Technická univerzita v Košiciach 5 / 1 evaluation
162. PhD. Janka Hašanová JUDr. Akadémia Policajného zboru 5 / 1 evaluation
163. doc. PhDr. Helena Čertíková Vysoká škola múzických umení v Bratislave 5 / 1 evaluation
164. prof. JUDr. Margita Prokeinová PhD. Univerzita Komenského v Bratislave 5 / 1 evaluation
165. doc. Ing. Marta Benková CSc. Technická univerzita v Košiciach 5 / 1 evaluation
166. ThDr. Ing. Vladimír Thurzo PhD. Univerzita Komenského v Bratislave 5 / 1 evaluation
167. doc. PharmDr. Zdenko Pirník PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 evaluation
168. prof. PhDr. Gabriela LOJOVÁ PhD. Univerzita Komenského v Bratislave 5 / 1 evaluation
169. Ing. Jana Hlaváčiková PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave 5 / 1 evaluation
170. prof. MVDr. Zuzana Ševčíková PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 evaluation
171. KATARÍNA ČEMICKÁ CSc. Ekonomická univerzita v Bratislave 5 / 1 evaluation
172. doc. MVDr. Ľudmila Tkáčiková PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 evaluation
173. MVDr. Andrej Marcin CSc. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 evaluation
174. MVDr. Martina Karasová Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 evaluation
175. prof. MUDr. Milan Buc DrSc. Univerzita Komenského v Bratislave 5 / 1 evaluation
176. Ing. Marek Bajtala PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave 5 / 1 evaluation
177. MVDr. Ľubor Bindas PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 evaluation
178. SL.Lic. Andrej Krivda PhD. Katolícka univerzita v Ružomberku 5 / 1 evaluation
179. Ing. ZUZANA NEUPAUEROVÁ PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave 5 / 1 evaluation
180. doc. MUDr. Alena Furdová PhD. Univerzita Komenského v Bratislave 5 / 1 evaluation
181. prof. MVDr. Valéria Letková PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 evaluation
182. Ing. Martin Grančay PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave 5 / 1 evaluation
183. RNDr. Marcela Valko-Rokytovská PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 evaluation
184. doc. Ing. Andrej Miklošík PhD. Univerzita Komenského v Bratislave 4.99 / 93 ratings
185. PharmDr. Martin Višňanský PhD., MBA Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4.98 / 57 ratings
186. PaedDr. Lenka Rovňanová PhD. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 4.95 / 41 ratings
187. PaedDr. Lucia Šepeľáková PhD. Prešovská univerzita v Prešove 4.92 / 173 ratings
188. doc. Ing. Attila Tóth PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 4.9 / 40 ratings
189. doc. Ing. Katarína Teplická PhD. Technická univerzita v Košiciach 4.88 / 203 ratings
190. Ing. Robert Klír PhD. Technická univerzita v Košiciach 4.88 / 33 ratings
191. MVDr. Rudolf Hromada PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4.86 / 271 ratings
192. Ing. Juraj Fabuš PhD. Žilinská univerzita v Žiline 4.83 / 12 ratings
193. Ing. Ladislav Takáč PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4.83 / 420 ratings
194. MVDr. Jana Takáčová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4.82 / 22 ratings
195. Ing. Mgr. PETER SCHMIDT PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave 4.8 / 5 ratings
196. Ing. PAULÍNA KRNÁČOVÁ PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave 4.78 / 9 ratings
197. MVDr. Miloš Halán PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4.75 / 4 ratings
198. prof. MVDr. Alexandra Trbolová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4.75 / 4 ratings
199. Ing. Peter Feciľak PhD. Technická univerzita v Košiciach 4.75 / 4 ratings
200. MVDr. František Zigo PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4.68 / 22 ratings
201. doc. RNDr. Jana Staničová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4.67 / 6 ratings
202. Ing. Gabriel Bugár PhD. Technická univerzita v Košiciach 4.67 / 3 ratings
203. Mgr. Martin Brestovanský PhD. Trnavská univerzita v Trnave 4.55 / 11 ratings
204. Mgr. Zuzana Škvarková PhD. Trnavská univerzita v Trnave 4.5 / 10 ratings
205. prof. PhDr. Erich Mistrík CSc. Univerzita Komenského v Bratislave 4.5 / 2 ratings
206. doc. MVDr. Anna Ondrejková PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4.5 / 2 ratings
207. Ing. Daniel Papán PhD. Žilinská univerzita v Žiline 4.5 / 2 ratings
208. PhDr. Vladimír Burčík CSc. Univerzita Komenského v Bratislave 4.45 / 129 ratings
209. doc. MVDr. Peter Lazár PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4.33 / 3 ratings
210. MVDr. Martin Tomko PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4.17 / 6 ratings
211. MVDr. Ján Kachnič PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4 / 5 ratings
212. RNDr. Tatiana Hrušková Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4 / 4 ratings
213. doc. PaedDr. Lilla Koreňová PhD. Univerzita Komenského v Bratislave 4 / 4 ratings
214. RNDr. Marcel Uhrin PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 4 / 3 ratings
215. doc. MVDr. Daniela Takáčová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4 / 3 ratings
216. MVDr. Ján Bílek PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4 / 2 ratings
217. prof. PhDr. Jana Sokolová CSc. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 4 / 1 evaluation
218. prof. Ing. Ľudmila Nagyová PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 4 / 1 evaluation
219. MVDr. Mária Kuricová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4 / 1 evaluation
220. JUDr. Lýdia Zemandlová CSc. Akadémia Policajného zboru 4 / 1 evaluation
221. prof. MVDr. Mária Goldová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4 / 1 evaluation
222. Ing. Demo Demovič PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3.9 / 39 ratings
223. RNDr. Ladislav Ševčovič PhD. Technická univerzita v Košiciach 3.5 / 2 ratings
224. RNDr. Vladimír Guldan Žilinská univerzita v Žiline 3.5 / 2 ratings
225. Mgr. Juraj Petrík PhD. Univerzita Komenského v Bratislave 3.25 / 4 ratings
226. prof. MUDr. Jozef Lohnert CSc. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3.25 / 4 ratings
227. MVDr. Igor Šulla PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3 / 7 ratings
228. Mgr. Svetlana Kapalková PhD. Univerzita Komenského v Bratislave 3 / 2 ratings
229. prof. MVDr. Jaroslav Hajurka PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3 / 1 evaluation
230. prof. MVDr. Ján Dianovský PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3 / 1 evaluation
231. doc. RNDr. Ľubomír Marko PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave 3 / 1 evaluation
232. MVDr. Iveta Maskaľová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3 / 1 evaluation
233. Ing. Anna Sobeková PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2.6 / 5 ratings
234. doc. MVDr. Eva Čonková PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2.5 / 2 ratings
235. MVDr. Alexander Pavľak Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2.5 / 2 ratings
236. MVDr. Mária Figurová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2.4 / 10 ratings
237. doc. MVDr. Jana Kottferová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2.25 / 4 ratings
238. Ing. Jaroslav Petráš PhD. Technická univerzita v Košiciach 2.25 / 4 ratings
239. MVDr. Martin Boldižár Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 / 1 evaluation
240. MVDr. Peter Major PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 / 1 evaluation
241. RNDr. Štefan Berežný PhD. Technická univerzita v Košiciach 2 / 1 evaluation
242. RNDr. Mária Kolesárová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 / 1 evaluation
243. prof. MVDr. Valent Ledecký CSc. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 / 1 evaluation
244. doc. MVDr. Igor Capík PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1.5 / 2 ratings
245. Ing. Jozef Kremeň Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 / 2 ratings
246. Ing. Jana Jacková PhD. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 / 1 evaluation
247. Mgr. Kristína Janková PhD. Univerzita Komenského v Bratislave 1 / 1 evaluation
248. PhDr. Slávka Drozdová PhD. Univerzita Komenského v Bratislave 1 / 1 evaluation
249. doc. PaedDr. Valerian Franc CSc. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 / 1 evaluation
250. Mgr. Pavel Petrovič PhD. Univerzita Komenského v Bratislave 1 / 1 evaluation
251. PharmDr. Natália Antoliková Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 / 1 evaluation
252. doc. MVDr. Eva Petrovová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 / 1 evaluation
253. Mgr. Marcela Adamcová PhD. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 / 1 evaluation
254. prof. JUDr. Ing. Bernard Pekár PhD. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 / 1 evaluation
255. RNDr. Igor Brilla PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave 1 / 1 evaluation
256. Ing. Pavol Bajusz Technická univerzita v Košiciach 1 / 1 evaluation
257. Mgr. Jana Vindišová PhD. Trnavská univerzita v Trnave 1 / 1 evaluation
258. doc. MVDr. Milan Vasiľ CSc. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 / 1 evaluation