Teachers assessment

Searching a teacher

Enter your surname. To refine your search, you can also enter a university or a faculty on which you operate.

 

TOP ratings

Name School Evaluation
1. Mgr. Štefánia Megyesi Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 22 ratings
2. doc. Mgr. Anna Lašáková PhD. Univerzita Komenského v Bratislave 5 / 14 ratings
3. Ing. Martin Kuchta PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave 5 / 14 ratings
4. prof. Ing. VANDA LIESKOVSKÁ PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave 5 / 13 ratings
5. doc. MVDr. Zuzana Kostecká PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 8 ratings
6. PhDr. Dana Buntová PhD. Univerzita Komenského v Bratislave 5 / 7 ratings
7. Ing. Peter Palúch PhD. Žilinská univerzita v Žiline 5 / 6 ratings
8. Ing. JOZEF ORGONÁŠ PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave 5 / 5 ratings
9. RNDr. Valéria Verebová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 4 ratings
10. MUDr. Zora Haviarová PhD. Univerzita Komenského v Bratislave 5 / 4 ratings
11. Ing. František Kreps PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave 5 / 4 ratings
12. PhDr. Tomáš Habánik PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 5 / 4 ratings
13. Mgr. Michael Augustín PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave 5 / 4 ratings
14. MVDr. Tomáš Csank PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 4 ratings
15. MVDr. Jana Koščová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 3 ratings
16. doc. MVDr. Alica Kočišová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 3 ratings
17. Ing. MÁRIA HASPROVÁ PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave 5 / 3 ratings
18. doc. MVDr. Peter Korim PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 3 ratings
19. Ing. Vladimír Cviklovič PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 / 3 ratings
20. prof. Ing. Štefan Schmidt PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave 5 / 3 ratings
21. MVDr. Vladimír Petrilla PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 3 ratings
22. doc. RNDr. Alexander Hudák PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 3 ratings
23. doc. Ing. Pavel Segeč PhD. Žilinská univerzita v Žiline 5 / 3 ratings
24. Mgr. Martin Kuruc PhD. Univerzita Komenského v Bratislave 5 / 3 ratings
25. Bc. Lenka Molnárová Slovenská technická univerzita v Bratislave 5 / 3 ratings
26. MVDr. Jaroslav Novotný PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 3 ratings
27. Ing. MIROSLAVA LOYDLOVÁ PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave 5 / 2 ratings
28. doc. Mgr. Jaromír Krško PhD. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 5 / 2 ratings
29. RNDr. Darina Tóthová PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 / 2 ratings
30. MVDr. Viera Almášiová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 2 ratings
31. doc. Ing. Radovan Madleňák PhD. Žilinská univerzita v Žiline 5 / 2 ratings
32. doc. Ing. Michal Šoltés PhD. Technická univerzita v Košiciach 5 / 2 ratings
33. MUDr. Aneta Kubranská Univerzita Komenského v Bratislave 5 / 2 ratings
34. prof. Ing. Michal Cehlár PhD. Technická univerzita v Košiciach 5 / 2 ratings
35. Ing. Pavol Otepka PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 / 2 ratings
36. MVDr. Jana Pažáková PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 2 ratings
37. PaedDr. Ľubomír Rendár PhD. Trnavská univerzita v Trnave 5 / 2 ratings
38. doc. Ing. Radovan Hudák PhD. Technická univerzita v Košiciach 5 / 2 ratings
39. MVDr. Ľubica Horňáková Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 2 ratings
40. MVDr. Marian Hluchý PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 2 ratings
41. prof. Ing. Milan Majerník PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave 5 / 2 ratings
42. prof. Ing. Juraj Vaculík PhD. Žilinská univerzita v Žiline 5 / 2 ratings
43. RNDr. Imrich Strapáč CSc. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 2 ratings
44. Ing. Michaela Bačíková PhD. Technická univerzita v Košiciach 5 / 2 ratings
45. Ing. Jozef Palkovič PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 / 2 ratings
46. PharmDr. Veronika Tkáčová Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 2 ratings
47. MVDr. Marián Prokeš PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 2 ratings
48. Ing. Martina Džubáková PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave 5 / 2 ratings
49. Mgr. TOMÁŠ SOVINEC PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave 5 / 2 ratings
50. RNDr. Tatiana Hrušková Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 2 ratings
51. Ing. Ján Koščo PhD. Technická univerzita v Košiciach 5 / 2 ratings
52. MVDr. Dagmar Mudroňová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 2 ratings
53. Ing. Petra Szaryszová PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave 5 / 2 ratings
54. MVDr. Alena Nagyová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 2 ratings
55. Ing. Marcela Taušová PhD. Technická univerzita v Košiciach 5 / 2 ratings
56. Mgr. Lucia Berdisová PhD. Trnavská univerzita v Trnave 5 / 2 ratings
57. Ing. RENÁTA STANLEY PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave 5 / 2 ratings
58. doc. MVDr. Pavel Naď PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 2 ratings
59. RNDr. Ľubomír Kubík PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 / 2 ratings
60. Ing. Juraj Vagner PhD. Technická univerzita v Košiciach 5 / 2 ratings
61. prof. MVDr. Pavol Mudroň PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 evaluation
62. Ing. Marek Bajtala PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave 5 / 1 evaluation
63. PaedDr. Dorota Smetanová PhD. Univerzita Komenského v Bratislave 5 / 1 evaluation
64. doc. MVDr. Ľudmila Tkáčiková PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 evaluation
65. doc. Ing. Iveta Vasková PhD. Technická univerzita v Košiciach 5 / 1 evaluation
66. Ing. Jakub Fuska PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 / 1 evaluation
67. ThDr. Ing. Vladimír Thurzo PhD. Univerzita Komenského v Bratislave 5 / 1 evaluation
68. MVDr. Ján Čurlík PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 evaluation
69. Ing. Anna Sobeková PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 evaluation
70. prof. MVDr. Ján Danko PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 evaluation
71. Ing. Jaroslav Kultan PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave 5 / 1 evaluation
72. RNDr. Marcela Valko-Rokytovská PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 evaluation
73. prof. MVDr. Jozef Nagy PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 evaluation
74. doc. MVDr. Oskar Nagy PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 evaluation
75. Mgr. Miroslav Lysý PhD. Univerzita Komenského v Bratislave 5 / 1 evaluation
76. MVDr. Boris Vojtek PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 evaluation
77. prof. MVDr. Ľudovít Lenhardt PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 evaluation
78. doc. Ing. Jozef Čech CSc. Technická univerzita v Košiciach 5 / 1 evaluation
79. docent Mgr Martin Kasarda Dr Paneurópska vysoká škola 5 / 1 evaluation
80. doc. Ing. Beáta Stehlíková PhD. Technická univerzita v Košiciach 5 / 1 evaluation
81. MVDr. Tomáš Mihok PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 evaluation
82. MVDr. Jana Maľová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 evaluation
83. Mgr. Bc. Vladimíra Jurišová PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 5 / 1 evaluation
84. Dr. phil. Mgr. Marek Ľupták Technická univerzita vo Zvolene 5 / 1 evaluation
85. RNDr. Alžbeta Benedikovičová PhD. Trnavská univerzita v Trnave 5 / 1 evaluation
86. doc. PhDr. Zoltán Rózsa PhD. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 5 / 1 evaluation
87. Ing. Jana Hlaváčiková PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave 5 / 1 evaluation
88. doc. PharmDr. Zdenko Pirník PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 evaluation
89. Ing. LÝDIA STANKOVIČ PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave 5 / 1 evaluation
90. PharmDr. Monika Fedorová Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 evaluation
91. doc. PhDr. Helena Čertíková Vysoká škola múzických umení v Bratislave 5 / 1 evaluation
92. MVDr. Renáta Szabóová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 evaluation
93. Ing. Ľudmila NovákováMarcinčínová PhD. Technická univerzita v Košiciach 5 / 1 evaluation
94. MVDr. Katarína Holovská PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 evaluation
95. prof. MUDr. Milan Buc DrSc. Univerzita Komenského v Bratislave 5 / 1 evaluation
96. doc. Ing. Ľubica Baričičová PhD. Akadémia Policajného zboru 5 / 1 evaluation
97. Ing. Ladislav Bakay PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 / 1 evaluation
98. SL.Lic. Andrej Krivda PhD. Katolícka univerzita v Ružomberku 5 / 1 evaluation
99. Ing. Tomáš Pavlik PhD. Technická univerzita v Košiciach 5 / 1 evaluation
100. MVDr. Silvia Ondrašovičová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 evaluation
101. KATARÍNA ČEMICKÁ CSc. Ekonomická univerzita v Bratislave 5 / 1 evaluation
102. Ing. Martin Grančay PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave 5 / 1 evaluation
103. doc. PaedDr. Slávka Kopčáková PhD. Prešovská univerzita v Prešove 5 / 1 evaluation
104. MVDr. Lenka Krešáková PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 evaluation
105. Ing. Pavel Polák PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 / 1 evaluation
106. Ing. PETER DRÁBIK PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave 5 / 1 evaluation
107. MVDr. Lenka Luptáková PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 evaluation
108. Mgr. Marek Tobolka PhD. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 5 / 1 evaluation
109. prof. MVDr. Valéria Letková PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 evaluation
110. Ing. ZUZANA NEUPAUEROVÁ PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave 5 / 1 evaluation
111. Ing. Alexander Bilčík PhD. Vysoká škola DTI 5 / 1 evaluation
112. doc. MVDr. Peter Popelka PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 evaluation
113. doc. RNDr. Dušan Brozman PhD. Technická univerzita vo Zvolene 5 / 1 evaluation
114. MVDr. Lukáš Bujňák PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 evaluation
115. Ing. Peter Kolarovszki PhD. Žilinská univerzita v Žiline 5 / 1 evaluation
116. MVDr. Slávka Flešárová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 evaluation
117. PhD. Janka Hašanová JUDr. Akadémia Policajného zboru 5 / 1 evaluation
118. RNDr. Lucia Ungvarská Maľučká PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 evaluation
119. PhDr. Dana Brázdilová PhD. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 5 / 1 evaluation
120. doc. Ing. Marta Benková CSc. Technická univerzita v Košiciach 5 / 1 evaluation
121. JUDr. Elena Júdová PhD. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 5 / 1 evaluation
122. ThDr. Pa Monika Slodičková PhD. Prešovská univerzita v Prešove 5 / 1 evaluation
123. prof. Ing. Ján Závadský PhD. Katolícka univerzita v Ružomberku 5 / 1 evaluation
124. MVDr. Martina Karasová Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 evaluation
125. Ing. Ján Derco PhD. Technická univerzita v Košiciach 5 / 1 evaluation
126. Ing. Martin Kováč PhD. Technická univerzita v Košiciach 5 / 1 evaluation
127. MVDr. Tomáš Lipták Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 evaluation
128. Ing. Jaroslav Matej PhD. Technická univerzita vo Zvolene 5 / 1 evaluation
129. doc. JUDr. Miloš Deset PhD. Trnavská univerzita v Trnave 5 / 1 evaluation
130. Ing. Silvia Barátová PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 / 1 evaluation
131. prof. MVDr. Peter Reichel CSc. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 evaluation
132. MVDr. Ľubor Bindas PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 evaluation
133. doc. Mgr. Peter Štarchoň PhD. Univerzita Komenského v Bratislave 5 / 1 evaluation
134. Ing. Marek Živčák PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 / 1 evaluation
135. RNDr. Zdenka Bedlovičová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 evaluation
136. RNDr. Vladimír Guldan Žilinská univerzita v Žiline 5 / 1 evaluation
137. Mgr. Ján Jakubej PhD. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 5 / 1 evaluation
138. doc. MVDr. Peter Lazár PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 evaluation
139. doc. Ing. Klára Hennyeyová CSc. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 / 1 evaluation
140. RNDr. Alena Strejčková PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 evaluation
141. prof. MVDr. Viera Cigánková PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 evaluation
142. MVDr. Peter Váczi PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 evaluation
143. PhDr. Marcel Olšiak PhD. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 5 / 1 evaluation
144. prof. Ing. Marko Halo PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 / 1 evaluation
145. doc. Ing. Branislav Kršák PhD. Technická univerzita v Košiciach 5 / 1 evaluation
146. doc. MUDr. Alena Furdová PhD. Univerzita Komenského v Bratislave 5 / 1 evaluation
147. Ing. Tomáš Škovránek PhD. Technická univerzita v Košiciach 5 / 1 evaluation
148. RNDr. Martin Takáč PhD. Univerzita Komenského v Bratislave 5 / 1 evaluation
149. PhDr. Ján Višňovský PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 5 / 1 evaluation
150. MVDr. Ján Kachnič PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 evaluation
151. doc. Ing. Iveta Kremeňová PhD. Žilinská univerzita v Žiline 5 / 1 evaluation
152. doc. PhDr. HELENA ŠAJGALÍKOVÁ PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave 5 / 1 evaluation
153. prof. JUDr. Margita Prokeinová PhD. Univerzita Komenského v Bratislave 5 / 1 evaluation
154. doc. Ing. Róbert Huňady PhD. Technická univerzita v Košiciach 5 / 1 evaluation
155. Ing. Elena Kondrlová PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 / 1 evaluation
156. MVDr. Katarína Kuzyšinová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 evaluation
157. doc. Ing. Rajmund Mirdala PhD. Technická univerzita v Košiciach 5 / 1 evaluation
158. Ing. Mária Gamcová PhD. Technická univerzita v Košiciach 5 / 1 evaluation
159. Ing. Beáta Stajančová Prešovská univerzita v Prešove 5 / 1 evaluation
160. doc. Ing. Andrej Miklošík PhD. Univerzita Komenského v Bratislave 4.99 / 93 ratings
161. PharmDr. Martin Višňanský PhD., MBA Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4.98 / 46 ratings
162. PaedDr. Lenka Rovňanová PhD. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 4.95 / 41 ratings
163. PaedDr. Lucia Šepeľáková PhD. Prešovská univerzita v Prešove 4.92 / 144 ratings
164. Ing. Attila Tóth PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 4.91 / 34 ratings
165. MVDr. Rudolf Hromada PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4.91 / 44 ratings
166. doc. Ing. Katarína Teplická PhD. Technická univerzita v Košiciach 4.88 / 177 ratings
167. Ing. Robert Klír PhD. Technická univerzita v Košiciach 4.86 / 28 ratings
168. Ing. Juraj Fabuš PhD. Žilinská univerzita v Žiline 4.83 / 12 ratings
169. Ing. Ladislav Takáč PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4.8 / 371 ratings
170. Ing. Mgr. PETER SCHMIDT PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave 4.8 / 5 ratings
171. Ing. PAULÍNA KRNÁČOVÁ PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave 4.78 / 9 ratings
172. prof. MVDr. Alexandra Trbolová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4.75 / 4 ratings
173. MVDr. František Zigo PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4.67 / 21 ratings
174. MVDr. Jana Takáčová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4.67 / 6 ratings
175. Ing. Peter Feciľak PhD. Technická univerzita v Košiciach 4.67 / 3 ratings
176. Ing. Gabriel Bugár PhD. Technická univerzita v Košiciach 4.67 / 3 ratings
177. MVDr. Miloš Halán PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4.67 / 3 ratings
178. MVDr. Mária Figurová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4.67 / 3 ratings
179. MVDr. Martin Tomko PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4.6 / 5 ratings
180. Mgr. Martin Brestovanský PhD. Trnavská univerzita v Trnave 4.55 / 11 ratings
181. Mgr. Zuzana Škvarková PhD. Trnavská univerzita v Trnave 4.5 / 10 ratings
182. Ing. Daniel Papán PhD. Žilinská univerzita v Žiline 4.5 / 2 ratings
183. doc. RNDr. Jana Staničová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4.5 / 2 ratings
184. prof. PhDr. Erich Mistrík CSc. Univerzita Komenského v Bratislave 4.5 / 2 ratings
185. PhDr. Vladimír Burčík CSc. Univerzita Komenského v Bratislave 4.45 / 129 ratings
186. doc. PaedDr. Lilla Koreňová PhD. Univerzita Komenského v Bratislave 4 / 4 ratings
187. RNDr. Marcel Uhrin PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 4 / 3 ratings
188. doc. MVDr. Daniela Takáčová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4 / 3 ratings
189. MVDr. Ján Bílek PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4 / 2 ratings
190. JUDr. Lýdia Zemandlová CSc. Akadémia Policajného zboru 4 / 1 evaluation
191. MVDr. Mária Kuricová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4 / 1 evaluation
192. prof. PhDr. Jana Sokolová CSc. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 4 / 1 evaluation
193. MVDr. Alexander Pavľak Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4 / 1 evaluation
194. prof. Ing. Ľudmila Nagyová PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 4 / 1 evaluation
195. doc. MVDr. Anna Ondrejková PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4 / 1 evaluation
196. prof. MVDr. Mária Goldová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4 / 1 evaluation
197. Ing. Demo Demovič PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3.9 / 39 ratings
198. RNDr. Ladislav Ševčovič PhD. Technická univerzita v Košiciach 3.5 / 2 ratings
199. prof. MUDr. Jozef Lohnert CSc. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3.25 / 4 ratings
200. Mgr. Svetlana Kapalková PhD. Univerzita Komenského v Bratislave 3 / 2 ratings
201. prof. MVDr. Jaroslav Hajurka PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3 / 1 evaluation
202. doc. RNDr. Ľubomír Marko PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave 3 / 1 evaluation
203. prof. MVDr. Ján Dianovský PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3 / 1 evaluation
204. doc. MVDr. Jana Kottferová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2.67 / 3 ratings
205. doc. MVDr. Eva Čonková PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2.5 / 2 ratings
206. Ing. Jaroslav Petráš PhD. Technická univerzita v Košiciach 2.25 / 4 ratings
207. Mgr. Juraj Petrík PhD. Univerzita Komenského v Bratislave 2 / 2 ratings
208. MVDr. Peter Major PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 / 1 evaluation
209. MVDr. Martin Boldižár Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 / 1 evaluation
210. RNDr. Mária Kolesárová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 / 1 evaluation
211. MVDr. Igor Šulla PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 / 1 evaluation
212. doc. MVDr. Igor Capík PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 / 1 evaluation
213. prof. MVDr. Valent Ledecký CSc. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 / 1 evaluation
214. Ing. Jozef Kremeň Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 / 2 ratings
215. Mgr. Marcela Adamcová PhD. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 / 1 evaluation
216. Mgr. Kristína Janková PhD. Univerzita Komenského v Bratislave 1 / 1 evaluation
217. RNDr. Igor Brilla PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave 1 / 1 evaluation
218. doc. MVDr. Milan Vasiľ CSc. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 / 1 evaluation
219. prof. JUDr. Ing. Bernard Pekár PhD. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 / 1 evaluation
220. Mgr. Jana Vindišová PhD. Trnavská univerzita v Trnave 1 / 1 evaluation
221. Ing. Jana Jacková PhD. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 / 1 evaluation
222. doc. PaedDr. Valerian Franc CSc. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 / 1 evaluation
223. Ing. Pavol Bajusz Technická univerzita v Košiciach 1 / 1 evaluation
224. PharmDr. Natália Antoliková Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 / 1 evaluation